Relpax

Relpax

Relpax nedir ne için kullanılır, Relpax nasıl kullanılır, Relpax ilacının yan etkileri ve kullanırken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Relpax Film Kaplı Tablet

  • Eletriptan hidrobromür 48.485 mg (40 mg eletriptana eşdeğer)
  • Laktoz monohidrat 46 mg
  • Sunset sarısı aluminyum lak (E110) 0.08 mg

Ambalaj:

  • 40 mgx3 tablet

Relpax Endikasyon:

Auralı veya aurasız migrenin baş ağrısı fazının akut tedavisinde kullanılır.

Relpax Kontrendikasyon:

Eletriptan karşı aşırı duyarlılığı olanlar; ciddi karaciğer bozukluğu veya ciddi böbrek bozukluğu olan hastalar; orta derecede ciddi veya ciddi hipertansiyonu olan ya da tedavi edilmeyen hafif hipertansiyonu olan hastalar; iskemik kalp hastalıkları da dahil olmak üzere, bildirilmiş koroner kalp hastalığı olan, iskemik kalp hastalığı veya prinzmetal anjina nın objektif ve subjektif semptomları olan hastalar; belirgin aritmisi veya kalp yetmezliği olanlar; periferik vasküler hastalığı olanlar; geçmişinde serebrovasküler hasar veya geçici iskemik atak olan hastalar; eletriptan tedavisinden 24 saat önce veya sonra uygulanan ergotamin veya ergotamin türevleri (metiserjit dahil); eletriptan ile birlikte diğer 5-HT1 reseptör agonisti uygulaması.

Relpax Uyarılar:

Eletriptan güçlü CYP3A4 inhibitörleri [(örneği ketokonazol, itrakonazol, eritromisin, klaritromisin, josamisin) ve proteaz inhibitörleri (ritonavir, indinavir ve nelfinavir)] ile birlikte kullanılmamalıdır. Eletriptan göğüs ağrısı, sıkışması gibi, şiddetli olabilen ve boğaza doğru yayılabilen geçici semptomlara neden olabilir. Bu türsemptomların iskemik kalp rahatsızlığını düşündürdüğü durumlarda, başka bir doz alınmamalı ve gerekli değerlendirme yapılmalıdır. Tanımlanmamış kardiyak hastalığı olabilecek hastalarda veya koroner arter hastalığı riski taşıyan hastalarda (örneğin hipertansiyonlu, diyabetli hastalar, sigara içenler,nikotin sübstitüsyon tedavisi görenler, 40 yaşın üzerindeki erkekler, menopoz sonrası dönemde bulunan kadınlar ve ailesinde koroner arter hastalığı hikayesi bulunanlar) eletriptan ön değerlendirme yapılmaksızın verilmemelidir. Gebelik Döneminde sadece açıkça gerekli olduğu durumlarda kullanılmalıdır. Emziren Kadınlarda eletriptan uygulamasına dikkat edilmelidir. Çocuğun ilaca maruz kalmasının en aza indirilebilmesi için tedaviden sonraki 24 saat emzirmeden kaçınılmalıdır. Migren veya eletriptan tedavisi bazı hastalarda uyuklamaya veya sersemliğe yol açabilir. Hastalara migren atakları sırasında ve ilaç kullanımının ardından, araba kullanma gibi kompleks işleri yapma yetilerini değerlendirmeleri tavsiye edilmelidir.

Relpax Yan Etkileri:

En sık gözlenen yan etkiler; halsizlik, uyku hali, sersemlik ve bulantıdır.

Relpax İlaç Etkileşimleri:

Ketokonazol, itrakonazol, eritromisin, klaritromisin,josamisin ve proteaz inhibitörleri (örneğin: ritonavir, indinavir nelfinavir) gibi güçlü CYP3A4 inhibitörleri ile birlikte kullanılmamalıdır.Ergotamin içeren veya ergo tipi ilaçların (ör: dihidroergotamin), eletriptan alımından sonraki 24 saat içinde uygulanmaması tavsiye edilir.

Relpax Doz Önerisi:

  • Relpax, migren ağrılarının başlangıcında mümkün olduğu kadar çabuk alınmalıdır, fakat migren atağı süresince daha sonraki bir dönemde alındığında etkili olur.
  • Aura fazında alındığındaRelpax'ın migren ağrısını önlediği gösterilmemiştir, dolayısıyla Relpax sadece migrenin baş ağrısı fazında alınmalıdır.
  • Relpax Tablet Profilaktik amaçla kullanılmamalıdır.
  • Tabletler su ile bütün olarak yutulmalıdır.

Yetişkinler (18-65 yaş): Tavsiye edilen başlangıç dozu 40 mg dir. Eğer başlangıç dozuna cevap oluştuktan sonra baş ağrısı 24 saat içerisinde yeniden ortaya çıkarsa, aynı güçte ek bir doz olarak Relpax alınmasının, nüks tedavisi için etkili olduğu gösterilmiştir. Eğer ikinci bir doza ihtiyaç duyuluyorsa, bu doz ilk dozunalınımını takip eden 2 saat içerisinde alınmamalıdır.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.

...