Remoxil

Remoxil

Remoxil nedir ne için kullanılır, Remoxil nasıl kullanılır, Remoxil ilacının yan etkileri ve kullanırken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Flakon IM/IV

Amoksisilin sodyum

Ambalaj:

 250 mgx1 Flakon ve çözücü Ampul

: : 500 mg 1 Flakon ve çözücü Ampul

: : 1 gx1 Flakon ve çözücü ampul.

Endikasyon:

 Duyarlı Mikroorganizmaların etken olduğu tonsillit, orta kulak iltihabı,sinüzit, farenjit, akut ve kronik bronşit, pnömoni gibi üst ve alt solunum yolu enfeksiyonları; sistit, üretrit, piyelonefrit, adneksit, puerperal enfeksiyonlar, septik abortus, gonore, prostatit gibi ürogenital sistem enfeksiyonları; selülit, apse, impetigo, akne gibi deri ve yumuşak doku enfeksiyonları ile sepsis ve bakteriyel menenjitin tedavisinde endikedir.

Kontrendikasyon:

 Penisilinalerjisi olanlarda kontrendikedir.

Uyarılar:

 Penisilin tedavisi uygulanan hastalarda ciddi hatta ölümle sonuçlanabilen anafilaktik aşırı duyarlılık reaksiyonları bildirilmiştir. Gebelikte güvenirliği henüz kesinlik kazanmamıştır.Amoksisilin süte az miktarda geçer, emziren annelerde kullanıldığından bu özelliği unutulmamalıdır.

Yan Etkileri:

 Alerjik Reaksiyonlar görülebilir. Bulantı kusma ve diyare, eritematöz makülopapüler döküntüler ve ürtiker gö-rülebilir. Penisilinlerletedavi sırasında anemi, trombositopeni, trombositopenik purpura,eozinofili, lökopeni ve agranülositoz bildirilmiştir. Seyrek Olarak geri dönüşlü hiperaktivite, ajitasyon, anksiyete, uykusuzluk,konfüzyon, davranış bozuklukları ve/veya sersemlik hali kaydedilmiştir.

İlaç Etkileşimleri:

 Amoksisilin,digoksin veya allopurinol ile birlikte kullanıldığında bu ilaçların absorpsiyon larını artırabilir. Allopurinol İle beraber alındığında ciltte kızarıklıkların oluşması insidansı artar. Kumarin ile kullanılması halinde amoksisilinin kan düzeyi yükselir.

Doz Önerisi:

 Remoxil Flakon: Orta şiddetteki solunum yolu ve ürogenital sistem enfeksiyonlarında her 8 saatte bir IM yolla 500 mg amoksisilin uygulanır.Şiddetli enfeksiyonlarda 1 g amoksisilin her 6 saatte bir 3-4 dakika devam eden yavaş İV enjeksiyonla veya 30-60 dakika süre ile enfüzyon verilebilir. 10 yaşına kadar çocuklarda günde 50-100 mg/kg amoksisilin bölünmüş dozlarda uygulanabilir.Bakteriyel menenjitte doz 3-4 saatte bir eşit dozlara bölünerek günde 150-200 mg/kg’dir. Tedaviye IV infüzyonla başladıktan sonra IM olarak devam edilebilir.Septisemi Tedavi günde 150-200 mg/kg doz ile ve en az üç gün IV uygulamanın ardından 3-4 saatte bir IM yolla yapılır.Remoxil Süspansiyon/Tablet: Remoxil’in olağan günlük dozu 750-1500 mg’dir. 20 kg ve üzerindeki çocuklarda erişkin dozu uygulanabilir. A grubu hemolitik streptokokların neden olduğu enfeksiyonlarda akut romatizmal ateş veya akut glomerülonefrit oluşmasını önleyebilmek için tedaviye en az 10 gün devam edilmelidir. Ciddi enfeksiyonlarda ya da daha az duyarlı mikroorganizmaların neden olduğu enfeksiyonlarda erişkinlerde 8 saat arayla 500 mg, çocuklarda 8 saat arayla bölünmüş dozlar şeklinde 40 mg/-kg/gün hesabıyla uygulanır. Gonore tedavisinde,pelvik inflamatuar hastalıkta, akut üriner kanal enfeksiyonları tedavisinde ve profilaktik olarak endokarditten korunma da, diş çekimi gibi işlemlerden önce 3g’lik tek doz uygulaması yapılabilir.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.

...