Retrovir IV

Retrovir IV

Retrovir IV nedir ne için kullanılır, Retrovir IV nasıl kullanılır, Retrovir IV ilacının yan etkileri ve kullanırken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Enfüzyon

Zidovudin

Ambalaj:

 200 mg/20 mLx5 Flakon.

Kapsül

Zidovudin

Ambalaj:

 100 mg x 100 Kapsül

: : 250 mg x 40 kapsül.

Şurup

Zidovudin

Ambalaj:

 50 mg/5 mL x 200 mL’lik şişe.

Tablet

Zidovudin

Ambalaj:

 300 mgx28 ve 60 tablet.

Endikasyon:

 İnsan bağışıklık yetersizliği virüsü (HIV) ile enfekte olmuş, asemptomatik veya HIV hastalığının ilerlediğini gösteren semptomları görülen hastaların tedavi programında uygulanır. Ayrıca edinsel bağışıklık yetersizliği sendromu (AIDS) veya ARC (AIDS ile ilgili kompleks) hastaları gibi ilerlemiş HIV hastalığı olanlarda da uygulanır. HIV’ile enfekte olmuş,HIV’ile bağlantılı semptomları olan veya asemptomatik olup belirgin HIV’ile bağlantılı bağışıklık supresyonu işaretleri görülen çocuklarda endikedir.

Kontrendikasyon:

 Zidovudineaşırı duyarlığı olduğu bilinenlerde kontrendikedir. Nötrofil sayısı normal ölçüde düşük veya hemoglobin düzeyi anormal ölçüde düşük olan hastalara uygulanmamalıdır.

Uyarılar:

 Hastalara zidovudin tedavisinin, HIV'in cinsel ilişki ya da kanla bulaşma yoluyla başkalarına bulaşması riskini azalttığını kanıtlanmadığı söylenmelidir. Zidovudin, HIV enfeksiyonu için tam bir tedavi değildir ve hastalar, fırsatçı enfeksiyonlar ve neoplazmlar dahil bağışıklığın baskılanmasına bağlı hastalıkların gelişimi risk altındadırlar. Gebelikte kullanımıyla ilgili bilgiler sınırlı olduğundan, ancak anneye potansiyel yarar, fetüse olası riskten daha fazlaysa düşünülmelidir. Anne sütüne geçebileceği için, zidovudin alan annelerin bebeklerini emzirmeleri önerilir.

Yan Etkileri:

 Görülen En ciddi advers etkiler arasında anemi (transfüzyon gerektirebilir),nötropeni ve lökopeni sayılabilir. Sık görülen diğer istenmeyen etkiler arasında mide bulantısı, kusma, anoreksi, karın ağrısı,baş ağrısı, döküntü, ateş, miyalji, parestezi, uykusuzluk, halsizlik,asteni ve dispepsi sayılabilir. Kaydedilen diğer advers etkiler arasında somnolans, diyare, baş dönmesi, terleme, dispne, gaz, tatalma bozukluğu, gö-ğüs ağrısı, zihin bulanıklığı, anksiyete, sık miksiyon, depresyon, yaygın ağrı, titreme, öksürük, ürtiker, kaşıntı ve influenza benzeri sendrom sayılabilir.

İlaç Etkileşimleri:

 Zidovudin İlaç etkileşimleri konusunda deneyim sınırlı olduğundan, diğer ilaçlarla birlikte kullanılırken gerekli özen gösterilmelidir.İlaç etkileşimleri aşağıda sayılanlarla sınırlı değildir; bunlar,sadece dikkat edilmesi gereken diğer ilaç sınıflarını göstermektedir.Birlikte kullanımında fenitoin düzeylerinin dikkatle izlenmesi gerekir.Zidovudin tedavisi sırasında parasetamol kullanımının özellikle kronik tedavi sonrasında nötropeni görülmesinde bir artışla ilgisinin olduğu görülmüştür. Diğer ilaçlar da (aspirin, kodein, morfin, indometasin,ketoprofen, naproksen, oksazepam, lorazepam, simetidin, clofibrate,dapson ve izoprinozin gibi) doğrudan doğruya hepatik mikrozomalmetabolizmayı ya da glukuronidasyonu inhibe ederek zidovudinmetabolizmasını değiştirebilir. Potansiyel olarak nefrotoksikya da miyelosupresif ilaçlarla (örn. sistemik pentamidin, dapson,primetamin, kotrimoksazol, amfoterisin, flusitozin, gansiklovir,interferon, vinkristin, vinblastin ve doksorubisin) birlikte, özellikle akut tedavi uygulanması da zidovudine advers reaksiyon riskini artırabilir.

Doz Önerisi:

 Retrovir İV’nin enfüzyon için gerekli dozu, seyreltilmeli ve 1 saatlik bir sürede yavaş intravenöz infüzyon yoluyla uygulanmalıdır.Retrovir IV Enfüzyon, intramüsküler yoldan verilmemelidir!Erişkinlerde Doz: Retrovir IV Enfüzyon İçin dozaj, yaklaşık olarak her 4 saatte 1.5 veya 3 mg zidovudin/kg oral dozunu karşılayan her 4 saatte 1 veya 2 mg zidovudin/kg’dir.HIV nedenli nö-rolojik disfonksiyonların veya malignitelerin tedavisindeveya önlenmesinde düşük dozların etkililiği bilinmemektedir.Hastalar Retrovir IV Enfüzyon’u sadece oral tedavi uygulanana kadar almalıdır.Çocuklarda Doz: Retrovir IV Enfüzyon’un çocuklarda kullanımı konusundaki veriler sınırlıdır. Her 6 saatte 80 mg/m2 veya 160 mg/m2 vücut yüzey alanı arası doz uygulanabilir(320-640 mg/m2/gün). Her 6 saatte 120 mg/m2’lik dozaj yaklaşık olarak her 6 saatte 180 mg/m2’lik önerilen oral dozu karşılamamaktadır.Maternal Fetal Geçişin Önlenmesinde Doz: Gebe kadınlarda(gebeliğin 14. haftasının üzerinde) doğum sancısının başlangıcınakadar 500 mg/gün oral olarak (günde 5 kez 100 mg) verilmelidir. Doğum Sancısı ve doğum sırasında Retrovir intravenöz olarak 1 saatte verilmek üzere 2 mg/kg vücut ağırlığı, ardından göbek kordonu bağlandıktan sonra 1 mg/kg/saat hızında sürekli IV enfüzyon uygulanmalıdır. Yenidoğan Bebeğe her 6 saatte oral olarak 2 mg/kg vücut ağırlığı dozu, doğumdan sonra 12 saat içinde başlanmalıdır ve 6 haftaya kadar devam edilmelidir.Oral doz alamayan bebeklere Retrovir intravenöz olarak her 6 saatte 30 dakikanın üzerinde 1.5 mg/kg vücut ağırlığı dozunda verilmelidir.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.

...