Risperdal

Risperdal

Risperdal nedir ne için kullanılır, Risperdal nasıl kullanılır, Risperdal ilacının yan etkileri ve kullanırken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Risperdal Film Tablet

Risperidon

Risperdal Ambalaj:

  • 1 mg x 20 Tablet
  • 2 mgx20 Tablet
  • 3 mg 20 Tablet
  • 4 mgx20 tablet.

Risperdal Endikasyon:

Pozitif(halüsinasyon, delüzyon, düşünce bozuklukları, saldırganlık,şüphecilik) ve/veya negatif (künt afekt, emosyonel ve sosyal içeçekilmeve düşünce akışında yavaşlama) semptomların gö-rüldüğü akut ve kronikşizofrenik psikozlarda ve diğer psikotik durumlarda kullanılır.Şizofreni ile ilgili affektif semptomları (depresyon, suçluluk duygusu,endişe) da azaltır. Ayrıca, saldırganlık (sözlü saldırganlık, fiziksel şiddet), aktivite bozuklukları (ajitasyon) veya psikotik semptomların belirgin olduğu yaşlı hastalarda demansa bağlı davranış bozukluklarının tedavisinde kullanılır. Bipolar rahatsızlıklara bağlı manik epizodların tedavisinde, duygudurum stabilizatörleri ile beraber adjuvan tedavi olarak da endikedir.Risperidon, zarar verici (örn. saldırganlık, kendine zarar verici veya fevri davranışların) ön planda olduğu, entelektüel işlevleri ortalamanın altında veya mental retardasyonlu çocuk, ergen ve erişkinlerde davranış ve diğer yıkıcı davranış bozukluklarında endikedir.

Risperdal Kontrendikasyon:

 Risperidona karşı aşırı duyarlılığı olanlarda kontrendikedir.

Risperdal Uyarılar:

 Özellikle tedavinin başlangıç döneminde ortostatik hipotansiyon görülebilir. Kardiyovasküler hastalığı (örneğin kalp yetmezliği, miyokard enfarktüsü, ileti anomalileri, dehidratasyon,hipovolemi veya serebrovasküler hastalık) bilinenlerde dikkatlekullanılmalı ve doz yavaş yavaş artırılmalıdır. Hipotansiyon görüldüğünde doz azaltılmalıdır. Dopamin reseptörlerini bloke eden ilaçlar,özellikle dil ve/veya yüzde istemsiz ritmik hareketlerle karakterize tardif diskinezi gelişimi ile ilgili bulunmuştur. Tardif diskinezi belirtileri görüldüğünde tüm antipsikotikler kesilmelidir. Böbrek Yada karaciğer yetmezliği olan ve yaşlı ve demanslı hastalarda başlangıç dozunun ve doz artırımının yarıya indirilmesi önerilir. Kilo alımına karşı hastalar, aşırı gıda tüketmemeleri konusunda uyarılmalıdır. Gebelerde Sadece olası yarar risklerden fazla olduğunda kullanılır. Anne sütüne geçtiğinde, risperidon kullanan annelerin emzirmeleri önerilmez.Psikomotor fonksiyonları etkileyebildiğinden, hastaların bireysel duyarlılıkları anlaşılıncaya kadar araç ve makine kullanmaları önerilmez.

Risperdal Yan Etkileri:

 Uykusuzluk,ajitasyon, anksiyete, baş ağrısı, uyuklama, yorgunluk, baş dönmesi,konsantrasyon güçlüğü, karın ağrısı, konstipasyon, dispepsi, bulantı/kusma,görme bozukluğu, priapizm, ereksiyon bozuklukları, ejakülasyon kusurları,orgastik disfonksiyonlar, üriner inkontinans, rinit, döküntü ve diğer alerjik reaksiyonlar görülebilir.

Risperdal İlaç Etkileşimleri:

 Santral etkisi nedeniyle diğer santral sinir sistemine etkili ilaçlarla kullanılırken dikkatli olunmalıdır. Risperidon,levodopa ve diğer dopamin agonistlerinin etkilerini antagonize edebilir. Karbamazepinin risperidonun plazmadaki aktif antipsikotik fraksiyonunu azalttığı gösterilmiştir. Karaciğer enzimlerini indükleyen diğer ilaçlarla da benzer etkiler görülebilir.Fluoksetin risperidon plazma konsantrasyonunu ve daha az olmak üzere antipsikotik fraksiyonu artırabilir. Çay ile geçimsizlik görülür.

Risperdal Doz Önerisi:

 Risperdal Film Tablet/Oral Solüsyon: Şizofreni: Erişkinlerde günlük doz bir yada iki kere verilebilir. Hastalar günde 2 mg ile başlamalıdır. Doz ikinci gün 4 mg ye yükseltilebilir. Üçüncü günden sonra doz sabit kalabilir ya da gerektiğinde bireyselleştirilir. Çoğu hasta için optimal doz 4-6 mg/gündür. Bazı hastalarda daha yavaş titrasyon ve daha düşük başlangıç ile sürek dozları uygun olabilir.Yaşlılarda günde iki kez 0.5 mg ile başlanması önerilir. Doz günde iki kez 0.5mg lik artışlarla günde iki kez 1-2 mg ye getirilebilir. Böbrek ve karaciğer hastalığı olanlarda günde iki kez 0.5 mg ile başlanması önerilir. Doz günde iki kez 0.5 mg lik artışlarla günde iki kez 1-2 mg’ye getirilebilir.Yaşlı Hastalarda Demansa Bağlı Davranış Bozukluklarında: Başlangıç dozu olarak günde iki kez 0.25 mg önerilir.Demanslı hastalarda bu doz gerektiğinde, en sık her iki günde bir olmak üzere günde iki kez 0.25 mg artırılabilir. Çoğu hasta için optimal doz günde iki kez 0.5 mg’dir. Buna rağmen, bazı hastalar günde iki kez 1 mg ye kadar dozlardan faydalanabilir.Bipolar Mani Adjuvan Tedavi: Başlangıç dozu olarak günde bir kez 2 mg önerilir. Budoz, en sık gün aşırı olmak suretiyle en fazla günde 2 mg’lik artışlarla yükseltilebilir. Çoğu hastalar için optimal doz günde 2-6 mgdir.Davranım ve Diğer Yıkıcı Davranış Bozukluklarında: 50 kg veya üzerinde olan hastalarda, başlangıç dozu olarak günde bir kez 0.5 mg önerilir. Bu doz gerektiğinde, en fazla gün aşırı olmak kaydıyla 0.5 mg’lik kızlarla artırılabilir. Birçok hasta için optimum doz günde bir kez 1 mg’dir. Yine de bazı hastalarda günde bir kez 0.5 mg ile bazılarında ise günde bir kez 1.5 mg ile en iyi sonuç alınabilir. 50 kg’nin altında olan hastalarda, başlangıç dozu olarak günde bir kez 0.25 mg önerilir.Bu doz gerektiğinde, en fazla gün aşırı olmak kaydıyla 0.25 mg lik kızlarla artırılabilir. Birçok hasta için optimum doz günde bir kez 0.5 mg dir. Yine de bazı hastalarda günde bir kez 0.25 mg ile bazılarında ise günde bir kez 0.75 mg ile en iyi sonuç alınabilir.

Risperdal Risperdal Consta IM Enjeksiyon:

 Ambalaja dahil olan emniyetli iğne kullanılarak kalçadan derin IM enjeksiyon ile iki haftada bir uygulanmalıdır. Enjeksiyonlar kalçadan dönüşümlü olarak yapılmalıdır. IV yolla uygulanmaz. Şizofreni ve şizoaffektif bozukluk tedavisinde Risperdal Consta Dozu, 18 yaşından büyük yetişkinlerde iki haftada bir I'M 25 mg dir. Bazı hastalarda 37.5mg ya da 50 mg gibi daha yüksek dozlarla yarar sağlanabilir. Maksimum doz iki haftada bir 50 mg yi geçmemelidir. İlkRisperdalConsta enjeksiyonundan sonraki üç haftalık gecikme döneminde yeterli düzeyde antipsikotik ilaç desteği verilmelidir. Artırıma yönündeki doz ayarlamaları 4 haftadan sık aralıklarla yapılmalıdır. Bu tip bir ayarlamanın yüksek dozun uygulanmasından sonraki 3 hafta içinde etkili olması beklenmemelidir. Yaşlılarda önerilen doz iki haftada bir intramüsküler 25 mg dir. İlkRisperdalConsta enjeksiyonundan sonraki üç haftalık gecikme periyodunda yeterli dozda antipsikotik kullanılmalıdır.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.

...