Ritalin

Ritalin

Ritalin nedir ne için kullanılır, Ritalin nasıl kullanılır, Ritalin’in saklanması, Ritalin’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler, Ritalin'in olası yan etkiler nelerdir.

Tablet

Metilfenidat HCl

Ambalaj:

 10 mgx30 tablet.

Endikasyon:

 Orta derece şiddetli dikkat dağınıklığı, kısa dikkat süresi, hiperaktivite, duygusal değişkenlik, düşünmeksizin hareket etme gibi özellikler gösteren davranışsal bir sendromu olan çocukları stabilize etmek amacıyla tipik olarak psikolojik, eğitsel ve sosyal önlemler içeren kapsamlı bir tedavi programının bir parçası olarak uygulanır.

Kontrendikasyon:

 Metilfenidata duyarlılığı olanlarda kullanılmaz.Anksiyete, gerilim, ajitasyon, hipertiroidizm, kardiyak aritmiler,şiddetli anjina pektoris ve glokom varlığında metilfenidat kontrendikedir.Ayrıca, motor tikleri olan hastalarda, kardeşlerinde tikler olan hastalarda veya ailesinde veya kendisinde Tourette Sendromu tanısı ve ailesel öyküsü olan hastalarda kontrendikedir.

Uyarılar:

 6 yaşından küçük çocuklarda kullanılmamalıdır.Metilfenidat ile tedavi, tüm dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu olgularında endike değildir. Kronik aşırı aktivite etkileri yanında depresyonu ortaya çıkarabileceği nden ilacın bırakılması sırasında dikkatli denetim gerekmektedir. Muhtemel yararları fetus için riskinden fazla olmadıkça, gebe kadınlara verilmemelidir. Güvenlik nedeniyleemziren anneler metilfenidat kullanmamalıdırlar. Sersemlik ve uyuşukluğa neden olabildiğinden, hastalar araç sürmemek, makine kullanmak veya diğer tehlikeli olabilecek etkinlikler yapmamak konusunda uyarılmalıdır.

Yan Etkileri:

 Baş ağrısı, uyuşukluk, sersemlik, diskinezi, taşikardi,palpitasyon, aritmiler, kan basıncında ve kalp atım hızında değişiklikler(genellikle artış),

karın ağrısı, bulantı, kusma,ağız kuruluğu, döküntü, pruritus, ürtiker, ateş, artralji, saç kaybı görülebilir.

İlaç Etkileşimleri:

 Pressör maddeler ve MAO inhibitörleriyle dikkatle kullanılmalıdır. Kumarin grubu antikoagülanların, bazı antikonvülsanların(örneğin fenobarbiton, fenitoin, primidon), fenilbutazon ve trisiklik antidepresanların metabolizmalarını inhibe edebilir. Guanetidin Antihipertansif etkisini zayıflatabilir. Alkol, metilfenidatın merkezi sinir sistemi yan etkilerini arttırabilir. Tedavi sırasındahastaların alkol almaktan kaçınmaları önerilir.

Doz Önerisi:

 Çocuklar(6 yaş ve üzeri): Günde bir veya iki kere(örneğin kahvaltıda ve öğlende) 5 mg (½ Tablet) ile başlanır ve haftada 5-10 mg’lik artışlarla kademeli olarak artırılır. Toplam günlük doz bölünmüş dozlar halinde uygulanabilir.Erişkinler: İki veya üçe bölünmüş dozlar halinde günlük ortalama doz 20-30 mg’dir. Bazı Hastalarda günde 40-60 mg gerekli olabilirken diğerlerinde günde 10-15 mg yeterli olacaktır. İlacı günün ileri saatlerinde aldığı takdirde uyuyamayan hastalar, son dozu saat 18.00’den önce almalıdır.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.