Ritalin

Ritalin

Ritalin nedir ne için kullanılır, Ritalin nasıl kullanılır, Ritalin ilacının yan etkileri ve kullanırken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Ritalin Tablet

Metilfenidat HCl

Ritalin Ambalaj:

 10 mgx30 tablet.

Ritalin Endikasyon:

 Orta derece şiddetli dikkat dağınıklığı, kısa dikkat süresi, hiperaktivite, duygusal değişkenlik, düşünmeksizin hareket etme gibi özellikler gösteren davranışsal bir sendromu olan çocukları stabilize etmek amacıyla tipik olarak psikolojik, eğitsel ve sosyal önlemler içeren kapsamlı bir tedavi programının bir parçası olarak uygulanır.

Ritalin Kontrendikasyon:

 Metilfenidata duyarlılığı olanlarda kullanılmaz.Anksiyete, gerilim, ajitasyon, hipertiroidizm, kardiyak aritmiler,şiddetli anjina pektoris ve glokom varlığında metilfenidat kontrendikedir.Ayrıca, motor tikleri olan hastalarda, kardeşlerinde tikler olan hastalarda veya ailesinde veya kendisinde Tourette Sendromu tanısı ve ailesel öyküsü olan hastalarda kontrendikedir.

Ritalin Uyarılar:

 6 yaşından küçük çocuklarda kullanılmamalıdır.Metilfenidat ile tedavi, tüm dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu olgularında endike değildir. Kronik aşırı aktivite etkileri yanında depresyonu ortaya çıkarabileceği nden ilacın bırakılması sırasında dikkatli denetim gerekmektedir. Muhtemel yararları fetus için riskinden fazla olmadıkça, gebe kadınlara verilmemelidir. Güvenlik nedeniyleemziren anneler metilfenidat kullanmamalıdırlar. Sersemlik ve uyuşukluğa neden olabildiğinden, hastalar araç sürmemek, makine kullanmak veya diğer tehlikeli olabilecek etkinlikler yapmamak konusunda uyarılmalıdır.

Ritalin Yan Etkileri:

Baş ağrısı, uyuşukluk, sersemlik, diskinezi, taşikardi,palpitasyon, aritmiler, kan basıncında ve kalp atım hızında değişiklikler(genellikle artış),karın ağrısı, bulantı, kusma,ağız kuruluğu, döküntü, pruritus, ürtiker, ateş, artralji, saç kaybı görülebilir.

Ritalin İlaç Etkileşimleri:

 Pressör maddeler ve MAO inhibitörleriyle dikkatle kullanılmalıdır. Kumarin grubu antikoagülanların, bazı antikonvülsanların(örneğin fenobarbiton, fenitoin, primidon), fenilbutazon ve trisiklik antidepresanların metabolizmalarını inhibe edebilir. Guanetidin Antihipertansif etkisini zayıflatabilir. Alkol, metilfenidatın merkezi sinir sistemi yan etkilerini arttırabilir. Tedavi sırasındahastaların alkol almaktan kaçınmaları önerilir.

Ritalin Doz Önerisi:

 Çocuklar(6 yaş ve üzeri): Günde bir veya iki kere(örneğin kahvaltıda ve öğlende) 5 mg (½ Tablet) ile başlanır ve haftada 5-10 mg lik artışlarla kademeli olarak artırılır. Toplam günlük doz bölünmüş dozlar halinde uygulanabilir.

Erişkinler: İki veya üçe bölünmüş dozlar halinde günlük ortalama doz 20-30 mg dir. Bazı Hastalarda günde 40-60 mg gerekli olabilirken diğerlerinde günde 10-15 mg yeterli olacaktır. İlacı günün ileri saatlerinde aldığı takdirde uyuyamayan hastalar, son dozu saat 18.00 den önce almalıdır.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.

...