Rocephin

Rocephin

Rocephin nedir ne için kullanılır, Rocephin nasıl kullanılır, Rocephin ilacının yan etkileri ve kullanırken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Flakon IM, IV

Seftriakson Disodyum

Ambalaj:

 0.5 g IM 1 flakon ve 2 mL'lik %1 lidokain ampül

: : 1 g IM 1 flakon ve 2 mL'lik %1 lidokain ampül

: : 0.5 g IV x 1 Flakon ve 5 mL’lik çözücü su Ampulü

: : 1 g IV x 1 Flakon ve 10 mL’lik çözücü su Ampulü.

Endikasyon:

 Duyarlı Bakterilerin yol açtığı sepsis, menenjit, dissemine Lyme borreliosis’i,abdominal enfeksiyonlar (peritonit, safra ve gastrointestinal sistem enfeksiyonları), kemik, eklem, yumuşak doku, cilt ve yara enfeksiyonları,solunum yolları enfeksiyonları, özellikle pnömoni, kulak burun boğaz enfeksiyonları, akut bakteriyel komplike olmayan otitis media, gonore dahil olmak üzere genital enfeksiyonlar, preoperatif enfeksiyon profilaksisinde endikedir.

Kontrendikasyon:

 Sefalosporinlere Karşı aşırı duyarlılığı olanlarda kontrendikedir.

Uyarılar:

 Penisilinlerle sefalosporinler arasında çaprazduyarlık nedeniyle, penisiline aşırı duyarlı olduğu bilinenlerde uygulanırkendikkatli olunmalıdır. Karaciğer ve böbrek işlev bozukluklarındaherhangi bir doz ayarlamasının gerekli olmadığı, ancak bu grup hastalardaolası bir birikimi önlemek amacıyla günde 2 gramın aşılmaması önerilir.Gebelerde kesin gerekmedikçe kullanılması önerilmez. Seftriakson Anne sütüne geçer; emziren kadınlarda kesin gerekmedikçe uygulanması önerilir.

Yan Etkileri:

 Enjeksiyon Bölgesinde ağrı, ciltte kızarıklık, pruritus, diyare, bulantı,kusma, eozinofili, trombositoz, lökopeni, SGOT ve SGPT’de yükselme gibi yan etkiler görülebilir.

İlaç Etkileşimleri:

 Amsakrin,vankomisin, flukonazol ve aminoglikozidlerle geçimsizdir. Total beslenme solüsyonları ve ayrıca Ringer solüsyonu gibi kalsiyum içeren solüsyonlar ve vankomisin ile birlikte enjeksiyonunda geçimsizlik söz konusudur.

Doz Önerisi:

 Standart doz,yetişkinler ve 12 yaşından büyük çocuklarda: Normal Olarak günde tek doz 1-2 g’dir (24 saatte bir).Ağır olgularda veya orta derecede duyarlı organizmaların neden olduğu enfeksiyonlarda günde tek doz, 4 g’ye kadar çıkabilir.Yenidoğanlar (14 günlüğe kadar): Günde 20-50 mg/kg; 50 mg/kg aşılmamalıdır.Bebek ve çocuklar (15 günlükten 12 yaşına kadar): Günde 20-80 mg/kg. Vücut ağırlığı 50 kg veya üstünde olan normal çocuklarda normal yetişkin dozu kullanılmalıdır.Tedavi süresi: Tedavi süresi hastalığın seyrine göre değişir. Genellikle bütün antibiyotik tedavilerinde olduğu gibi, hastanın ateşi düştükten veya bakteriyel eradikasyon sağlandıktan sonra en az 48-72 saat tedaviye devam edilmelidir.Özel Doz Talimatları: Menenjit: Bebek ve çocuklardaki bakteriyel menenjitte tedaviye günde tek doz 100 mg/kg (4 g aşılmamalıdır) ile başlanır. Etken organizmalar belirlenip duyarlılık testleri yapıldıktan sonra, gerekirse doz azaltılabilir. En iyi tedavi sonuçları aşağıdaki tedavi sürelerinde elde edilmiştir: Neisseria meningitidis: 4 gün;Haemophilus influenzae: 6 gün;Streptococcus pneumoniae: 7 gün.Lyme borelyoz işi: Çocuk ve yetişkinlerde, 14 gün boyunca günde tek doz olarak 50 mg/kg ile en fazla 2g arasında uygulanır.Gonore: Gonore (penisilinaz üreten ve üretmeyen suşlar) tedavisinde IM olarak 250 mg tek doz Rocephin önerilir.Perioperatif profilaksi: Kontamine veya kontaminasyon olasılığı taşıyan cerrahi operasyonlarda postoperatif enfeksiyonunun önlenmesi amacıyla enfeksiyon riskine göre operasyondan 30-90 dakika önce 1-2 g’lik tek doz Rocephin önerilir.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.

...