Rocaltrol

Rocaltrol

Rocaltrol nedir ne için kullanılır, Rocaltrol nasıl kullanılır, Rocaltrol ilacının yan etkileri ve kullanırken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Kapsül

Kalsitriol

Ambalaj:

 0.25µgx30 ve 100 Kapsül

: : 0.5µgx30 ve 100 Kapsül.

Endikasyon:

 Kalsitriol,D3 Vitamininin en önemli aktif metabolitleri nden biridir.Postmenopozal osteoporoz, kronik böbrek yetersizliği olan, özelliklehemodiyaliz yapılan hastalardaki renal osteodistrofi, postoperatifhipoparatiroidi, idiopatik hipoparatiroidi, psödohipoparatiroidi,D vitaminine bağlı raşitizm, D vitaminine dirençli, hipofosfatemik raşitizm tedavisinde endikedir.

Kontrendikasyon:

 Hiperkalsemi İle Seyreden tüm hastalıklarda kontrendikedir.

Uyarılar:

 Renal fonksiyonları normal olan ve kalsitriol alan hastalar dehidrasyondan kaçınmalıdır. Yeterli Sıvı alımı sağlanmalıdır. Kalsitriol mevcut olan en aktif D vitamini metaboliti olduğu için, kalsitriol tedavisi sırasında başka bir D vitamini müstahzarı verilmemelidir, böylece D hipervitaminozu oluşması önlenmiş olur.Böbrek yetersizliği olan hastalarda dikkatli olunmalıdır.Kalsitriol, üriner taş veya kalp hastalığı olan hastalara dikkatle verilmelidir. Gebelikte, elde edilecek yarar fetusa verilebilecek zarar riskinden daha fazla olduğu hallerde kullanılmalıdır. Kalsitriol alan anneler bebeklerini emzirmemelidir.

Yan Etkileri:

 Kalsitriol D vitamini aktivitesine sahip olduğu için, aşırı dozda D3 Vitamini alındığında görülenlere benzer yan etkiler ortaya çıkabilir.Örneğin hiperkalsemi sendromu veya kalsiyum intoksikasyonu (hiperkalsemi derecesi ve süresine bağlı olarak).

İlaç Etkileşimleri:

 Kolestiramin Kalsitriolün intestinal emilimini bozabilir. Magnezyum içerenilaçlar, kronik renal diyalizde olup kalsitriol alan hastalarda kullanılmamalıdır.Kalsitriol dozu, dijital tedavisi yapılan hastalarda dikkat belirlenmelidir. Aynı zamanda bir tiyazit diüretik ile tedavi yapılması hiperkalsemi riskini artırır. Fenitoin veya fenobarbital gibienzim indükleyicilerin verilmesi metabolizmanın artmasına vebu nedenle kalsitriolün serum konsantrasyonlarının azalmasına nedenolabilir. Kalsiyum emilimini arttıran D vitamini analogları ve kalsiyum emilimini inhibe eden kortikosteroidler arasında fonksiyonel bir antagonizma ilişkisi mevcuttur. D vitaminine dirençli raşitizm olan hastalar oral fosfat tedavilerine devam etmelidir. Ancak, kalsitriolün intestinal fosfor emilimini yapabileceği hesaba katılmalıdır.

Doz Önerisi:

 Optimal günlük doz, serum kalsiyum düzeyine göre-rehber hastada dikkatle saptanmalıdır.Renal Osteodistrofi (diyaliz hastaları): Başlangıçtaki günlük doz 0.25mg’dir. Serum kalsiyum düzeyleri normal veya hafifçe düşük olan hastalarda, günaşırı 0.25mg’lik dozlar yeterlidir.Postmenopozal Osteoporoz: Önerilen günlük doz günde iki kez 0.25mg’dir. Bu dozla yeterliyanıt alınamıyorsa, aylık aralıklarla günde en fazla iki kez 0.5mg olana kadar artırılabilir.Hipoparatiroidizm ve Raşitizm: Önerilen başlangıç dozu sabahları verilen 0.25mg/gündür. Yeterli bir yanıt görülmezse doz iki ile dört haftalık aralıklarla artırılabilir.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.

...