Vasoxen

Vasoxen

Vasoxen nedir ne için kullanılır, Vasoxen nasıl kullanılır, Vasoxen ilacının yan etkileri ve kullanırken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Vasoxen Tablet

Ambalaj: Vasoxen Tablet 5 mg x 28 çentikli

Vasoxen Endikasyon:

 Esansiyel Hipertansiyon tedavisinde endikedir.

Kontrendikasyon:

 Vasoxen aşırı duyarlılığı olanlar. Karaciğer yetmezliği ve karaciğer fonksiyonu bozukluğunda. Gebelik ve laktasyon.b adrenerjik antagonistler aşağıdaki durumlarda kontrendikedir: Kardiyojenik şok. Kontrol edilemeyen kalp yetmezliği.Hasta sinus sendromu, sinoatriyal blok dahil. İkinci ve üçüncü dereceden blok. Bronkospazm ve bronşiyal astım hikayesi olanlarda. Tedavi edilmemiş feokromasitoma. Metabolik asidoz.Bradikardi (kalp atım hızı <50 atım/dak). Hipotansiyon. Şiddetli periferik dolaşım bozukluğu.

Vasoxen Uyarılar:

Beta blokajın sürdürülmesiindüksiyon ve intübasyon sırasındaki aritmi riskini azaltır. Eğer cerrahi girişim hazırlığı sırasında beta blokaja ara verilecekse,b adrenerjik antagonistler en az 24 saat önce kesilmelidir. Genel olarak,b adrenerjik antagonistler tedavi edilmemiş konjestif kalp yetmezlikli hastalarda, durumları stabilize oluncaya kadar kullanılmamalıdır. İskemik kalp hastalığı olan hastalarda,b adrenerjik antagonist tedavisi yavaş yavaş (örn. 1-2 haftadan uzun) kesilmelidir. Gerekirse, angina pektoris yaşanmasını önlemek amacıyla başka bir tedavi eş zamanlı olarak başlamalıdır. B adrenerjik antagonistler bradikardiye yol açabilirler: Hasta bradikardi izlenimi veren semptomlar yaşarsa dozaj azaltılmalıdır.Vasoxendiyabetik hastalarda glukoz düzeylerini etkilemez. Ancak, nebivolol hipogliseminin bazı semptomlarını (taşikardi, palpitasyon)maskeleyebileceğinden, şeker hastalarında dikkatli olunmalıdır. Kronikobstrüktif pulmoner bozukluğu olan hastalarda, havayollarındaki konstriksiyonşiddetlenebileceğindenbadrenerjikantagonistler dikkatli kullanılmalıdır. Araç veya makine kullanırken bazen baş dönmesi ve yorgunluk hissinin oluşabileceği dikkate alınmalıdır.

  • Vasoxen Yan Etkileri:
  • İstenmeyen Etkilerin çoğu hafif veya orta şiddettedir.
  • En sık rastlanan istenmeyen etkiler(görülme sıklığı %1-10 arasında) baş ağrısı, baş dönmesi, yorgunluk ve parestezi nedir.
  • Hastaların en az % 1'inde rastlandığı bildirilen diğer istenmeyen etkiler: Diyare, konstipasyon, bulantı, dispne ve ödemdir.

Vasoxen İlaç Etkileşimleri:

B adrenerjik antagonistleri, kontraktilite ve atriyoventriküler ileti üzerine negatif etkileri nedeniyle verapamil ve diltiazem gibi kalsiyum antagonistleri ile birlikte kullanırken dikkatli olunmalıdır. Atriyal ileti zamanı üzerine etkileri ile negatif inotropik etkileri potansiyelize olabileceğinden,b adrenerjik antagonistleri Sınıf I antiaritmik ilaçlar amiodaron ile birlikte kullanılırken dikkat edilmelidir.b adrenerjik antagonistlerin anesteziklerle birlikte kullanılması refleks taşikardi ve hipertansiyon riskini arttırır. Hastanın Vasoxen kullandığı anesteziste bildirilmelidir. Sempatomimetik Bileşikler Adrenerjik Antagonistlerin etkilerine ters etkileyebilirler.b adrenerjik bileşikler, hem alfa hem de adrenerjik etkili sempatomimetik bileşiklerin kartsız adrenerjik aktivitelerinin (hipertansiyon riski, aşırı bradikardi ve kalp bloğu) ortaya çıkmasına yol açabilir. Trisiklik antidepresanlar, barbitüratlar ve fenotiyazinlerinbirlikte kullanımı kan basıncını düşürücü etkiyi artırabilir.

Vasoxen Doz Önerisi:

  • Doz günde bir tablettir (5 mg).
  • Diğer Antihipertansiflerle kombinasyonu: b blokerler tek başlarına veya diğer antihipertansiflerle birlikte kullanılabilirler. Bugüne kadar, additif bir antihipertansif etki Vasoxen 5 mg, hidroklorotiyazid 12.5-25 mg ile kombine edildiğinde gözlenmiştir.
  • Renal yetmezlikli hastalar: Böbrek Yetmezliği olan hastalarda önerilen başlangıç dozu günde 2.5 mg dir.
  • Karaciğer yetmezliği olan hastalar: Karaciğer yetmezlikli veya karaciğerfonksiyonu bozuk hastalardaki veriler kısıtlı olduğundan, kullanımı kontrendikedir.
  • Yaşlılar: 65 yaşın üzerindeki hastalar için önerilen başlangıç dozu günde 2.5 mg dir. Gerekirse, günlük doz 5 mg ye artırılabilir.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.

...