Zomig

Zomig

Zomig nedir ne için kullanılır, Zomig nasıl kullanılır, Zomig ilacının yan etkileri ve kullanırken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Film Tablet

Ambalaj: 2.5 mg x 3 tablet.

Zomig Rapimelt

Hızlı Eriyen

Tablet

Zolmitriptan

Ambalaj: 2.5 mgx2 tablet.

Endikasyon:

 Auralı Veya aurasız migren ataklarının akut tedavisinde endikedir.

Kontrendikasyon:

 Zolmitriptan Aşırı duyarlılığı olanlarda, kan basıncı kontrol altında olmayan hipertansiyon olgularında, iskemik kalp hastalığında, koroner spazm/prinzmetal anjina olgularında kontrendikedir.

Uyarılar:

 Yalnızca,migren tanısı konmuş hastalarda kullanılmalı ve önemli olabilecek diğer nörolojik durumların bulunmadığına dikkat edilmelidir. Gebe kadınlarda yalnızca,annede elde edilecek yararların, fetüsün karşı karşıya kalabileceği risklerden açıkça daha fazla olması durumunda kullanılmalıdır.Emziren annelerde kullanılması sırasında dikkatli olunmalıdır. Hastaların araç ya da makine kullanma yeteneğini bozma olasılığı yoktur ancak, somnolans görülebileceği dikkate alınmalıdır.

Yan Etkileri:

 Olası yan etkilerin, dozun alınmasını izleyen 4 saat içinde görünme eğilimi vardır vebunlar, tekrarlanan dozlardan sonra sıklaşmaz. Çok nadir olgularda anjina pektoris ve miyokard enfarktüsü rapor edilmiştir. En çok bildirilen yan etkileri bulantı, göz kararması, somnolans, sıcaklık hissi, asteni, ağız kurumasıdır.

İlaç Etkileşimleri:

 Zolmitriptan Tedavisini izleyen 12 saat içinde diğer 5HT1B/1d Agonistleri Alınmamalıdır. Bir MAo inhibitörünün alınmasından sonraki 24 saat içinde kullanılacak zolmitriptan miktarı, 7.5 mg’yi aşmamalıdır. Simetidin kullanan hastalarda 24 saatte maksimum 5 mg zolmitriptan kullanılması önerilir.Fluvoksamin ve kinolon grubu antibiyotikler (siprofloksasin gibi) ile de aynı şekilde doz azaltılması önerilir.

Doz Önerisi:

 Bir migren atağının tedavisinde önerilen doz 2.5 mg'dır.Eğer semptomlar devam eder veya 24 saat içinde tekrarlarsa, alınacak ikinci birdozun etkili olduğu gösterilmiştir. İkinci bir doz gerekiyorsa bu başlangıç dozundan en az 2 saat sonra alınmalıdır. Eğer hasta 2.5 mg'lik kızların tatmin edici bir yarar görmüyorsa, daha sonraki ataklar 5 mg'lik Zomig dozlarıyla tedavi edilebilir. Dozunalınmasını izleyen 1 saat içinde anlamlı bir etki görülür. Migren atağı sırasında alındığı zaman da aynı derecede etkili olan Zomig tabletlerin, migren atağı başladıktan sonra mümkün olan en kısa sürede alınması önerilir. Tekrarlayan ataklar karşısında 24 saat içinde alınacak total Zomig miktarı 15 mg'yi aşmamalıdır.

Zomig Rapimelt Hızlı Eriyen Tablet: Bir migren atağının tedavisinde önerilen Zomig Rapimelt dozu 2.5mg dir.Zomig Rapimelt Tablet Hastanın dilinin üstüne yerleştirildikten sonra hızla erir ve tükürük yardımıyla yutulur. Zomig Rapimelt Ağızda eriyen tablet alınırken su içmek gerekli değildir.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.

...