Zometa

Zometa

Zometa nedir ne için kullanılır, Zometa nasıl kullanılır, Zometa ilacının yan etkileri ve kullanırken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Flakon

Zoledronik asit

Ambalaj: 4 mgx1 flakon ve 5 mL'lik enjeksiyonluk su ampulü.

Endikasyon: Maligniteye bağlı hiperkalsemi tedavisi ile standart antineoplastik tedaviyle birlikte solid tümörlerin osteolitik, osteoblastik ve karışık kemik metastazlarının ve multipl miyelomun osteolitik lezyonlarının tedavisinde kullanılır.

Kontrendikasyon:

 Zoledronik asit veya diğer bifosfonatlara karşı klinikte anlamlı aşırı duyarlılığı olanlarda kontrendikedir.

Uyarılar:

 Bifosfonatlar Böbrek fonksiyon bozukluğu raporlarıyla ilişkisi vardır. Serum kreatinin düzeyinde yükselme beklentisi ve ağır böbrek yetersizliği olan hastalarda verilerin olmaması nedeniyle, bu hastalarda elde edilecek yararlar risklerinden daha fazla değilse, kullanımı önerilmez. Ağır karaciğer yetersizliği olan hastalardaki klinik veriler sınırlı olduğundan, bu hasta popülasyonu için spesifik öneriler vermek mümkün değildir. Anneye yararı fetusa riskten ağır bastığı durumlar dışında zoledronik asit gebelik sırasında kullanılmamalıdır. İnsan sütüne geçip geçmediği bilinmediğinden, emziren kadınlar tarafından kullanılmamalıdır.

Yan Etkileri:

 İV uygulamada en yaygın yan etki vücut ısısının artışıdır. Bazan ateş, titreme ve kemik ve/veya kas ağrıları ile grip benzeri bir sendrom bildirilmiştir. İntravenöz infüzyonun ardından, bazan bulantı ve kusma gibi gastrointestinal reaksiyonlar bildirilmiştir. Enfüzyon yerinde kızarıklık ve şişme gibi lokal reaksiyonlar da gözlemlenmiştir. Bazıdurumlarda cilt döküntüsü, kaşıntı ve gö-ğüs ağrısı gözlemlenmiştir. Çok ender olarak konjonktivit ve hipomagnezemi bulguları bildirilmiştir.

İlaç Etkileşimleri:

 Bifosfonatlar Aminoglikozidler ile birlikte uygulandıklarında, her iki ilacın da aditif etkisinin olabileceği ve bunun sonucunda gerekenden daha uzun süre daha düşük serum kalsiyum düzeyi oluşabileceği göz önüne alınarak dikkatli olunmalıdır.Tedavi sırasında hipomagnezemi gelişme olasılığına karşı da dikkatli olunmalıdır.

Doz Önerisi:

 Kemik Metastazlarının tedavisi ve standart antineoplastik tedaviyle birlikte osteolitik lezyonlarının tedavisi: Erişkin Ve yaşlılarda kemik metastazlarının tedavisinde ve osteolitik lezyonlarının tedavisinde önerilen doz, her 3 ile 4 haftada bir 4 mg Zometa nın steril enjeksiyonluk su ile hazırlanmış ve daha sonra seyreltilmiş (100 mL %0.9sodyum klorür veya %5 glikoz çözeltisi ile seyreltilmiş), 15 dakikalık bir IV enfüzyon ile uygulanmasıdır.Maligniteye Bağlı hiperkalsemi tedavisi: Erişkin Ve yaşlılarda hiperkalsemide önerilen doz, 4 mg Zometa'nın steril enjeksiyonluk su ile hazırlanmış ve 50 mL %0.9 sodyum klorür veya %5 glukoz çözeltisi ile seyreltilmiş, 15 dakikalık tek IV enfüzyon ile uygulanmasıdır. Hastaların yeteri kadar hidrate olduğundan emin olmak için Zometa uygulanmadan önce hidrasyon durumu değerlendirilmelidir.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.

...