Zyban

Zyban

Zyban nedir ne için kullanılır, Zyban nasıl kullanılır, Zyban ilacının yan etkileri ve kullanırken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Yavaş Salımlı Film Tablet

Ambalaj: 150 mg x 60 tablet.

Endikasyon:

 Nikotin bağımlılığı tedavisinde sigarayı bırakmaya yardımcı olarak kullanılır.

Kontrendikasyon:

 Bupropiona karşı aşırı duyarlılığı olanlarda kontrendikedir. Nöbet bozukluğu olan hastalarda kontrendikedir. Halen veya öncesinde bulimia ve anoreksiya nervoza teşhisi bulunan hastalarda kontrendikedir. Bupropion ve MAO inhibitörlerinin birlikte kullanımı kontrendikedir. MAOI lerinin bırakılması ile bupropion tedavisine başlanması arasından en az 14 gün geçmelidir.

Uyarılar:

 Karaciğer Yetmezliği olan hastalara dikkatle uygulanmalıdır ve hafif ve orta şiddetli hepatik sirozu olan hastalarda doz sıklığının azaltılması düşünülmelidir.Böbrek yetmezliği olan hastaların tedavisi düşük dozda başlatılmalıdır.Gebelikte kullanımı ancak anneye sağlaması beklenen yararları fetüse olan olası riskinden büyük ise düşünülmelidir. Bupropion ve metabolitleri anne sütü ile atılır. Bu nedenle annelerin bupropion alırken emzirmemesi önerilmelidir. Bupropion karar veya motor ve kavrama becerisi gerektiren işleri yerine getirme kabiliyetini etkile-yebildiğinden, hastalar, taşıt ve makine kullanmadan önce dikkatli olmalıdır.

Yan Etkileri:

 Ateş, göğüsağrısı, asteni, taşikardi, vazodilatasyon, hipertansiyon, postural hipotansiyon,ateş basması, senkop, nöbetler, uykusuzluk, tremor, konsantrasyon bozukluğu,baş ağrısı, baş dönmesi, depresyon, konfüzyon, halüsinasyon, ajitasyon, endişe,irritabilite, aşırı kızgınlık ve gerçeklerden uzaklaşma, anoreksiya, ağız kuruluğu, bulantı ve kusma dahil gastrointestinal bozukluk, abdominal ağrı ve kabızlık, deri döküntüsü, pruritus, terleme görülebilir. Aşırı duyarlılık reaksiyonlarının şiddeti ürtikerden anjiyoödem, dispne/bronkospazm ve nadiren anafilaktik şoka kadar değişebilir.

İlaç Etkileşimleri:

 Orfenadrin,siklofosfamid, ifosfamid ile birlikte uygulanacaksa dikkatli olunmalıdır.Belirli beta blokerler, antiaritmikler, SSRI, TCA ve antipsikotikler kombine tedavide beraberinde kullanılan ilaç en düşük doz sınırından başlanmalıdır. Karbamazepin, fenobarbital, fenitoin ile birlikte uygulanması klinik aktivitesini etkileyebilir. Levodopa veya amantadin alan hastaların beraberinde bupropiyon uygulaması dikkatle yapılmalıdır.

Doz Önerisi:

 Tedaviye hasta halen sigara içerken başlanması önerilir ve 'hedef sigarayı bırakma tarihi Zyban ile tedavinin ilk iki haftası içine,tercihen ikinci haftasına konur. Başlangıç dozu ilk üç gün için günde bir kez alınan 150 mg dir, daha sonra doz günde iki kez 150 mg ye arttırılır. Birbirini İzleyen kızların arasında en az 8 saatlik ara olmalıdır. Maksimum tek doz 150mg'yi aşmamalıdır ve toplam günlük doz 300 mg yi aşmamalıdır. Hastalar en az 7 hafta tedavi edilmelidir.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.

...