Kanlı İdrar Neyin Habercisi Olabilir?

Kanlı İdrar Neyin Habercisi Olabilir?

Üroloji Kliniği'nden Uzm. Dr. Hakan Akan, idrarda çıplak gözle görülecek düzeyde kan olmasının bir hastalık belirtisi olduğunu belirtti.

Üroloji Kliniği'nden Uzm. Dr. Hakan Akan, idrarda çıplak gözle görülecek düzeyde kan olmasının bir hastalık belirtisi olduğunu belirterek, “Bu hastalıklar arasında sıklıkla idrar yolu enfeksiyonları, prostat enfeksiyonları ya da taş hastalığı gibi iyi huylu hastalıklar olabileceği gibi başta mesane tümörü olmak üzere idrar yolları ve böbreğin tümörleri de olabilir” dedi.

İdrarda kan bulgusu, değişik şiddetlerde olmak kaydıyla her 100 kişiden 20'sine varan bir sıklıkta görülmektedir. İdrarda mikroskopik düzeyde kan olması her zaman bir hastalıkla ilişkili olmamakla birlikte, gözle görülebilecek düzeyde kan bulgusu bir hastalık belirtisidir.

Kanlı İdrarda Tetkik Yapılması Zorunlu

İdrarda gözle görülecek düzeyde kan olması durumunda erken tanı koyma ve tedaviye erken başlamanın önemi nedeniyle her zaman tümör olasılığı akla getirilmeli ve uygun tetkikler yapılmalıdır. İdrarda kan olması, neredeyse tüm mesane tümörlü hastalarda görülen bir bulgudur ve ağrı olmaksızın pıhtılarla birlikte olan kanlı idrar mesane tümörünün tipik bulgusudur. Öncelikle idrar tetkiki ve kültürü yapılarak bir enfeksiyon varlığı araştırılmalıdır. İdrarda anormal hücrelerin varlığı, sitoloji adı verilen ve idrarın bir patoloji uzmanınca incelenmesine dayanan test ile araştırılır. Ultrasonografi de kolay ve çabuk yapılabilen testlerden birisi olup mesane ya da böbreğe ait tümörleri gösterebilir.

Küçük Mesane Tümörlerine Dikkat

Söz konusu testler küçük mesane tümörlerini saptamakta yetersiz kalmaktadır. Mesane tümörü yönünden şüphe devam etmesi durumunda sistoskopi yaptırılmalıdır.Bu incelemede kullanılan cihaz fleksibl yani bükülebilir özellikte olup genellikle poliklinik düzeyinde lokal anestezi altında idrar yolundan mesaneye dek rahatlıkla ilerletilebilir. Bu işlem sırasında mesane üroloji uzmanı tarafından optik bir sistem aracılığı ile doğrudan gözlenebilir ve gerek duyulursa mesaneden biopsi yani doku örnekleri alınarak patoloji laboratuvarına yollanabilir.

Tedavi Edilmezse, Tümör Diğer Organlara Yayılıyor

Mesane tümörü, mesanenin iç yüzeyini kaplayan ve mukoza olarak adlandırılan mikroskopik kalınlıktaki ince tabakadan kaynaklanmaktadır. Bu tabakanın hemen altında çok daha ince bir sınır tabakası, onun da altında mesanenin duvarının asıl yapısını oluşturan kas tabakası yer almaktadır. Başlangıçta yüzeysel olan tümör tedavi edilmediği takdirde mukoza tabakasından daha derinlere doğru ilerleme gösterecektir. Yüzeysel tümörlerde endoskopik ( kapalı) ameliyatlar yeterli olabilirken kas tabakasının derinliklerine doğru ilerlemiş bir tümörün vücudun diğer organlarına yayılım yapma (metastaz) olasılığı daha yüksek olduğundan bu aşamadaki tümörlerde daha kapsamlı ameliyatlar gereklidir. Bu nedenle her tümörde olduğu gibi mesane tümöründe de erken tanı önemlidir ve tedavinin erken başlaması ile hastalığın tam olarak tedavisi mümkün olabilmektedir.

Sigara Mesane Tümörünü Tetikliyor

Mesane tümörünün en önemli nedenlerinden birisi sigara kullanımıdır. Sigara kullanan kişilerde sigara kullanmayanlara göre iki ya da üç kat daha yüksek oranda mesane tümörü görülmektedir. Bu nedenle sigara kullanmakta olan ya da geçmişte uzun bir dönem sigara kullanmış kişilerin daha yüksek risk altında olmaları nedeniyle, idrarlarında kan gördüklerinde en kısa sürede bir üroloji uzmanına başvurmaları gerekmektedir.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.

...