Duodenal Switch ve Gastrik Bypass Kıyaslaması

Duodenal Switch ve Gastrik Bypass Kıyaslaması

Duodenal Switch Gastrik Bypassla kıyaslandığında kilo kaybı, insülin duyarlılığının düzelmesi ve glukoz dengesi konusunda daha iyi sonuçlar sağlıyor.

Surgical Endoscopy dergisinde yayınlanan bir çalışmaya göre, duodenal switch gastrik bypassla kıyaslandığında kilo kaybı, insülin duyarlılığının düzelmesi ve glukoz dengesi konusunda daha iyi sonuçlar sağlıyor ve hiperinsülinemik bir yanıta da yol açmıyor. New York Lenox Hill Hospital'den Dr Mitchell Roslin ve ekibi, Roux en Y ameliyatından sonra hiperinsülinemik hipogliseminin sık olduğunu ve bu durumun kilo geri alımının bir sebebi olabileceğini söylüyor. Ekip bu nedenle Roux en Y gastrik bypass, vertikal sleeve gastrektomi ve duodenal switch ameliyatlarının karbonhidrat alımında insülin ve glukoz yanıtı üzerindeki etkilerini karşılaştırmaya karar verdi. 

Bu prospektif nonrandomize çalışmada, Ulusal Sağlık Enstitüsü bariatrik cerrahi kriterlerini karşılayan hastalar çalışmaya dahil edildi. Tüm ameliyatlar laparoskopik olarak ve aynı merkezde gerçekleştirildi. Ameliyat öncesi, 6., 9. ve 12. aylardaki takiplerde hastaların tokluk kan şekeri, tokluk insülini, HbA1c, C Peptid değerleri ve 2 saatlik glukoz yükleme testi sonuçları değerlendirildi. Araştırmacılar ardından açlık-bir saat ve bir saat-iki saat glukoz ve insülin oranlarından HOMA-IR değerlerini hesapladılar. Toplamda 38 hastanın (13 RYGB, 12 VSG, 13 DS) analize uygun olduğu belirlendi. 

Başlangıçta tüm hastalar benzer özellikler gösteriyordu. İstatistiksel tek farklılık duodenal switch hastalarının daha yüksek preoperatif kilo ve BMI değerleriydi. Tüm operasyonlar kilo kaybı sağladı. (Roux en Y bypassta 47.7'den 30.7'ye, Sleeve gastrektomide 45.7'den 31.1'e, duodenal switchde 55.9'dan 27.5'e..) Ayrıca tüm hastalarda tokluk kan şekeri düzeyleri düştü ve insülin direnci düzeldi. Sonuçlar aynı zamanda Roux-en-Y hastalarında glukozda hızlı bir yükselmeye paralel olarak bir saatlik insülin düzeylerinde artış olduğunu gösterdi. Bunu glukoz seviyelerinde hızlı bir düşüş izliyordu. Karşılaştırıldığında duodenal switch hastalarında bir saatlik glukoz ve insülin düzeylerindeki artış daha azdı ve HbA1c düzeyleri en düşük grup buydu. Bu farklılıklar istatistiksel olarak anlamlıydı. Sleeve gastrektomideki sonuçlar orta seviyede olduğundan, pylorun korunmasının tek başına bu farklılığı açıklayamayacağı düşünüldü. Gastrik bypasstan sonra kan şekeri seviyelerindeki geniş aralıklı dalgalanmalar uzun vadede açlık hissi ve kilo kontrolü konusunda sorun yaratabilir. Bu varyasyonların uzun vadede anlamlı etkileri olup olmadığını anlamak için randomize kontrollü çalışmalara ihtiyaç vardır. 

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.

...