Yağ Hücresi Hacmi İnsülin Duyarlılığının Düzelmesi

Yağ Hücresi Hacmi İnsülin Duyarlılığının Düzelmesi

Azalmış deri altı yağ hücresi boyutu ile düzelmiş insülin duyarlılığı arasında güçlü bir bağlantı saptandı. Diabetes Care'da yayınlanan bir çalışmaya göre;

Azalmış deri altı yağ hücresi boyutu ile düzelmiş insülin duyarlılığı arasında güçlü bir bağlantı saptandı. Diabetes Care dergisinde yayınlanan bir çalışmaya göre, obezite cerrahisini takiben yağ hücresi hacmindeki azalmanın insülin duyarlılığındaki düzelmeyle kuvvetli şekilde ilişkili olduğu görüldü. Bu durum özellikle ileri yaşlı kadınlarda en üst düzeyde gözlendi. Artmış deri altı yağ dokusunun insülin direnci ve Tip 2 diyabetle ilişkili olduğu bilinmektedir.

Karolinska Enstitüsünden araştırmacılar, yağ hücresi hacmi ve yağ dokusu miktarının obez hastalarda bariatrik cerrahiden sonra metabolik risk profilindeki düzelme ile ilişkili olup olmadığını araştırdılar. 62 obez kadında gastrik bypass öncesinde ve sonrasında abdominal ciltaltı yağ dokusunda yağ hücrelerinin sayısı ve hacmi ölçümlendi. Roux-en-Y gastrik bypassı takiben vücut ağırlığında % 33 azalma olduğunda, yağ hücresi hacminde azalma olduğu, fakat sayılarının değişmediği gözlendi. Gastrik bypass ameliyatından sonra ölçümlenen bölgelerde yağ dokusunda azalma ve tüm metabolik parametrelerde düzelme görüldü. Ciltaltı yağ hücresi boyutundaki azalma ile düzelmiş insülin duyarlılığı arasında güçlü bir bağlantı kanıtlandı. Fakat bu bağlantı, yağ dokusundaki bölgesel değişikliklerle bağlantılı görülmedi. Sadece visseral yağ kitlesi ile insülin direnci ve trigliseridler arasında zayıf bir bağlantı gösterildi.

Obez kadınlarda bariatrik cerrahiden sonra derialtı yağ hücrelerinin hacmindeki azalmanın insülin duyarlılığındaki düzelmeyle ilişkisi, genel yağ dokusu azalmasından daha kuvvetlidir. İnsülin duyarlılığının düzelmesi için yağ hücresi boyutunun azaltılması bir hedef olarak konabilir.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.

...