Vücut Kitle İndeksi

Vücut Kitle İndeksi

Buna karşın, 10 yıl ve üzerinde takip içeren cerrahi dışı randomize kontrollü çalışmalar mevcuttu. Cerrahlarca rapor edilen istenmeyen etkiler oldukça düşüktü.

Journal of the American Medical Association'da yayınlanan, "Diabetik Nonmorbid Obez Erişkinlerde Kilo Kaybı ve Glisemik Kontrol İçin Bariatrik Cerrahi Hakkında Sistematik İnceleme" başlıklı makalede; BMI değeri 30-35 arasında olan hastalarda bariatrik cerrahi prosedürleri destekleyen kanıtların yetersiz olduğu ileri sürüldü. Bununla birlikte, araştırmacılar bariatrik cerrahinin, cerrahi dışı metodlarla karşılaştırıldığında erken dönemde daha fazla kilo kaybı ve daha iyi kan şekeri kontrolü sağladığını da belirttiler. Dr. Melinda Maggard-Gibbons, ağır derecede obez olmayan diyabetik hastalar için bariatrik cerrahi kan şekerini kontrol etmede umut vadeden sonuçlar vermektedir. Bununla birlikte, bariatrik cerrahiyi önermeden önce cerrahi olmayan tedaviye kıyasla uzun vadeli kazanımlar ve riskler hakkında daha fazla bilgiye ihtiyacımız var" demektedir.

Araştırmacılar diyabetli veya kan şekeri toleransı bozuk ve BMI değeri 30-35 arasında olan hastalarda kilo kaybı ve glisemik kontrol yönünden cerrahi dışı tedaviye karşı bariatrik cerrahiyi değerlendirdiler. 1291 makalenin taranması ile, 32 cerrahi çalışma, 11 cerrahi dışı çalışmalarla ilgili sistematik tarama ve 11 geniş cerrahi dışı tedavi çalışması dahil edildi. Kilo kaybı, metabolik kazanımlar ve istenmeyen etkiler iki bağımsız araştırmacı tarafından özetlendi. Üç randomize klinik çalışma cerrahinin, cerrahi dışı tedaviye oranla bir-iki yıllık çalışma süresince daha büyük kilo kaybı (14-24) ve glisemik kontrol (HbA1c düzeylerinde düzelme 0.9-1.43) sağladığını gösterdi. Gastrik bypass uygulanan hastalarda düzelmeler gastrik banddan daha belirgindi. Bununla birlikte, 5 yılın üzerinde diabet sonuçları, glukoz kontrolü veya makro ve mikrovasküler sonuçlar hakkında kesin kanıtlar sunan cerrahi data saptanamadı.

Buna karşın, 10 yıl ve üzerinde takip içeren cerrahi dışı randomize kontrollü çalışmalar mevcuttu. Cerrahlarca rapor edilen istenmeyen etkiler oldukça düşüktü. Hastanede ölüm oranı binde 3 ile yüzde 1 arasındaydı. Fakat bu veriler deneyimli merkez ve cerrahlardan toplanmıştı. Dolayısıyla gerçek anlamda uzun vadeli yan etkiler hakkında yeterli rapor yoktu. Sonuç olarak, bariatrik cerrahi ile tedavi edilen hastalarda kilo kaybı ve kısa süreli glukoz kontrolü kesin olarak daha iyidir. Ancak bariatrik cerrahinin bu populasyonda uygun kullanımı konusunda uzun vadeli sonuçlar ve cerrahi komplikasyonları konusunda daha fazla veri gerekmektedir.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.

...