Kolalı İçecekler Böbreklere Zararlı

Kolalı İçecekler Böbreklere Zararlı

Bugüne kadar faydalı herhangi bir özelliğine rastlanmamış olan kolalı içeceklerin vücuda olan zararlarına yenileri eklenmeye devam ediyor.

Bugüne kadar faydalı herhangi bir özelliğine rastlanmamış olan kolalı içeceklerin vücuda olan zararlarına yenileri eklenmeye devam ediyor. Yapılan yeni bir araştırma kolalı içeceklerin böbrek hasarına neden olabileceğini ortaya koydu.

Basic & Clinical Pharmacology & Toxicology isimli derginin Mayıs 2007 sayısında yer alan araştırma deney sıçanları üzerinde gerçekleştirilmiş. Çalışmada deney sıçanlarına 30 gün boyunca diledikleri kadar kolalı içecek, su ve yem verilmiş ve aralıklı olarak ağırlık artışları takip edilmiş, çalışmanın sonunda ise iç organları, kemiklerinin yoğunlukları ölçülmüş ve kan örneklerinde çeşitli testler gerçekleştirilmiş.

Araştırmanın en çarpıcı özelliklerinden birisi dilediği kadar kola içen sıçanlarda su tüketiminin azalması: su tüketimleri dişilerde normal su tüketiminin sekizde birine, erkek sıçanlarda ise beşte birine kadar düşmüş. İlgi çekici diğer bir bulgu da kola içen dişi ve erkek sıçanların içmeyenlere göre daha fazla kilo almaları olmuş.

Çalışmanın temel ilgi alanını ise kolanın kemik erimesi yapıp yapmadığı: sıçanlarda bir aylık kola tüketimi sonrasında kemiklerde ileri derecede erime meydana geldiği saptanmış. Çalışmadaki hayvanların yaşlarının küçük olması kolanın sadece ileri yaşlarda değil, genç yaşlarda da kemik erimesine neden olabileceğini düşündürüyor.

Çalışmanın en çarpıcı sonucu ise kolalı içecek tüketen sıçanların böbreklerinde intertübüler kanamalar ve glomerüler konjesyon saptanması, yani kısacası böbreklerde hasar meydana getirmesi. Kolalı içeceklerin kemikler üzerindeki olumsuz etkisi -içeriğindeki yüksek fosforik asit miktarının yanı sıra- böbreklerde meydana getirdiği bu hasarla da ilişkili olabilir.

Araştırmacılar değişik bir yaklaşımla kolalı içeceği bir bardağa koyup ağzı açık olarak saatlerce bekletmişler ve pHsındaki değişimi takip etmişler, sonuçta da zaman içesinde asitliğinde bir değişiklik olmadığını saptamışlar. Yani çocuklara kola içirmeden önce bir süre ağzını açık olarak bekletmenin kolanın asitliğini azalttığı inancının yanlış olduğunu saptamışlar.

Araştırmanın ilgili çekici diğer bir sonucu da kolalı içeceklerin kolesterol düzeyine olan etkisi: kolalı içecek tüketimi her iki cinsiyetteki sıçanda da kolesterol düzeylerinde %50'nin üzerinde artışa neden oluyor, ancak erkek sıçanlardaki artış biraz daha fazla. Aslında kolalı içeceklerin kandaki biyoimyasal değerler üzerindeki etkisi üzerinde daha çok durulabilir; örneğin trigliseritteki ileri derecedeki artış, demir düzeylerindeki düşüş, T4 düzeylerindeki düşüş ilgi çekici diğer bulgular.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.

...