Covid 19

Bulaşıcı Hastalıklar

Solunum veya temas halinde bir kişiden diğer kişiye aktarılan hastalıklardır. Örneğin; Covid-19 Belsoğukluğu, Bruselloz, Çiçek hastalığı, Difteri, Dizanteri.

Devamı

Solunum veya temas halinde bir kişiden diğer kişiye aktarılan hastalıklardır. Örneğin; Covid-19 Belsoğukluğu, Bruselloz, Çiçek hastalığı, Difteri, Dizanteri (amipli veya basilli), Grip, Hepatit, Kızamık, Kolera, Menenjit, Psittakoz, Sıtma, Suçiçeği, Tetanos, Tularemi, Tüberküloz, Uyku hastalığı, Zatürre, Tifo, Tifüs. 

Genel Belirtiler 

Ateş, hâlsizlik, yorgunluk, iştahsızlık, deri döküntüsü, vücutta ağrı, bulantı, kusma, ishal, baş ağrısı, idrar yaparken yanma hissi, öksürük, balgam çıkarma. Cinsel organlarda akıntı, burun akıntısı, üşüme, titreme, sarılık, nabız sayısında artma, kasık ve koltukaltı lenf bezlerinde büyüme, karaciğer-dalak büyümesi Solunum sayısının artması, ense sertliği, boğazda kızarıklık-iltihap, ağrı vb. belirtiler görülür. Bu belirtiler sizde varsa insanlarla temasa girmemeyi veya çok fazla yaklaşmamaya çalışın ve doktora başvurun. 

Aşamaları Nelerdir?

 • Etkenler: Bakteriler, virüsler, mantarlar, parazitler 
 • Rezervuara giriş: Solunum, temas, sindirim 
 • Rezervuar: Enfekte canlı, su. Toprak 
 • Rezervuardan çıkış: Tükürük, kan, balgam, dışkı, idrar 
 • Ve yeni bir konakçı 

Taşıyıcı Nedir ve Kaça Ayrılır? 

Etkeni taşıyan kişi taşıyıcıdır. Taşıyıcılar belirti vermedikleri halde birer enfeksiyon kaynağıdır. 

 • Kronik taşıyıcı: Bir kişinin yaşam boyu taşıyıcı olarak kalması durumudur. Toplumda enfeksiyon kaynağını yayan en önemli kaynaktır. 
 • İnkübasyon taşıyıcıları: Bir hastalığı hastalığın süresi kadar taşımaları durumudur. 
 • Konvelesan taşıyıcılar: Hastalık sonrası iyileşme döneminde hastalık etkenini taşıyıp yayabilen kişilerdir. 

Nasıl Bulaşır? 

Doğrudan bulaşma: Enfeksiyon etkeninin hiçbir araç ya da aracıya gerek kalmadan kaynaktan sağlam kişiye doğrudan geçmesidir. 

Dolaylı bulaşma: Etken kaynaktan ayrıldıktan sonra bir madde içinde ya da üzerinde yaşamını sürdürüp sonra sağlam kişilere geçebilir. Örneğin: Eşyalar, vektörler, hava yolu dolaylı bulaşma. 

Bulaşma Kaynakları Nelerdir? 

 • Hayvanlar ile 
 • Hava yolu ile  
 • Vektörlerle bulaşan hastalıklar  

Nasıl Korunulur? 

İnsanlarla çok fazla temas etmemek, çok kalabalık ortamlarda bulunmamaya çalışmak, temizliğe dikkat etmek ve el yıkamayı sıklaştırmak önüne geçme konusunda oldukça yardımcı olacaktır. Özellikle kalabalık ortamlardan kaçmaya özen gösterelim.