Hıçkırık (Singultus)

Hıçkırık (Singultus)

Hıçkırık, diafragmanın istem dışı olarak birden kasılması ve glotisin o an kapanması sonucu oluşan son derece kısa süreli bir olaydır.

Hıçkırık, diafragmanın istem dışı olarak birden kasılması (genellikle tek taraflı) ve glotisin o an kapanması sonucu oluşan son derece kısa süreli bir olaydır. Normalde glotisin açılması diyafragmanın kapanması ile aynı zamanda meydana gelir ve hava serbestçe girer.

Nadiren meydana gelen hıçkırığın klinik bir önemi yoktur. Uzun sürecek olursa Valsalva manevrası ile (glotis kapalı iken zorlu bir nefes verme – ıkınma) veya bir kese kâğıdının içinden solumakla (yüksek CO2 yoğunluğu) geçer. Erkeklerde daha sık görülür.

Uzun Süren Hıçkırıkların Nedenleri Şunlardır:

Gastro -intestinal nedenler: Frenik sinirin refleks olarak uyarılması söz konusudur.

 • Mide dilatasyonu: Bol yemek, hava yutma (aerophagia), toksik, infeksiyöz veya postoperatif nedenlerle mide genişlemesi
 • Mide irritasyonu: Bol baharatlı yemek, alkol, sigara
 • İntestinal dilatasyon: Basit kabız, ileus, barsaklarda postoperatif hareket azlığı
 • Gastro - intestinal sistemin herhangi bir yerinde habis tümör
 • Özofagus hastalıkları
 • Akut peritonit
 • Sufrenik irritasyon: Abse, hiatus hernisi
 • Akut pankreatit
 • Toraks hastalıkları: Diafragmatik plörezi, mediasten tümörleri ve adenomegalisi, pnömoni, aort yayı anevrizması.
 • Nörolojik nedenler: Serebral tümör, menenjit, ensefalit, serebral kanama, medulla tümörleri, Cocsackie grubu bir virüsten ileri gelen epidemik hıçkırık. Bu sonuncusunda okülomotor parezi de bulunur.
 • Toksik nedenler: Üremi, diyabetik ketoasidoz, gut, alkol, tütün, striknin.
 • Karaciğer tümörleri, abse, diafragma altında hidatik kist, gom.
 • Dalak infarktüsü
 • Tabes
 • Gebelik, uterus kanseri,
 • Mesane irritasyonu
 • Kalp hastalıkları: Akut miyokard infarktüsü, perikarditler
 • Psikonöroza bağlı (histerik) hıçkırık: Hasta sıklıkla genç bir kadındır. Günlerce sürebilir. Uykuda hıçkırık dudur. Hastayla konuşma sırasında hastanın dikkati başka bir yöne çekilebilirse hıçkırığın durduğu görülür.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.

...