Nefes Darlığı Dispne

Nefes Darlığı Dispne

Nefes darlığı çeken kişilerde nefesim yetmiyor, nefes nefese kalıyorum şeklinde belirtilerle kendini göstermektedir.

Nefes darlığı, hastanın güçlükle nefes alıp vermesi halidir. Nefes darlığı, sübjektif olarak duyulan rahatsız edici bir duyudur. Hasta soluma eforunun arttığını duyar. Nefes darlığına zorlu solunum demek de mümkündür. Normal bir insanın alışkın olduğundan fazla bir iş yaparken fazla solunum gereksinmesi hiperpe bir nefes darlığı değildir. Her kişinin bir iş kapasitesi vardır. Bunu aşınca normalden daha derin ve daha hızlı solumaya başlar. Özellikle hareketsiz bir hayat yaşayanlar, yaşlılar, şişmanlar ve kadınlar küçük bir eforla daha fazla solunum gereksinmesi ile karşılaşırlar. Bunları nefes darlıkları arasına katmamak gerekir.

Kısacası dispne bir hastalık halidir. İstirahat halinde bir şahsın bir dakikada soluduğu hava dakika solunum hacmi, zorlu şekilde bir dakikada soluduğu havanın maksimum solunum kapasitesi 1/3 ünden azdır. Bu oranın büyümesi, yani solunum yedeğinin azalması, dispneye neden olur.

Dispneye Neden Olan Başlıca Hastalıklar Ve Nedenler Şunlardır:

Hipervantılasyona (Solunum Artışı) Yol Açan Nedenlerle Dispne

 1. Anemi
 2. Karbonmonoksid Zehirlenmesi
 3. Methemoglobinemi
 4. Sulfhemoglobinemi
 5. Oksijen Basıncının Düşmesi
 6. Ateşli Hastalıklar
 7. Hipertiroidi
 8. Asidoz

Hipovantılasyona (Solunum Azalması) Yol Açan Nedenlerle Dispne

 1. Aşırı Şişmanlık
 2. Diyafragma İnişinin Engellenmesi
 3. Diyafragma Hernileri
 4. Solunum Kasları Yetersizliği
 5. Solunum Merkezi Baskılanması
 6. Göğüs Deformiteler
 7. Ankllozan Spondilit

Hava Yollarında Tıkanmaya Bağlı Dispneler

 1. Farinks Ve Larinks Hastalıkları
 2. Retrofarenjeal Apse
 3. Farinks Tümörü
 4. Yabancı Cisim, Yapışkan Balgam
 5. Akut Larenjit, Difteri
 6. Kronik Larenjit
 7. Larlnks Spazmı, Alerjik Ödem
 8. Larinks Tümörü
 9. Travma
 10. Ses Telleri Felci
 11. Larinks, Trekea Ve Bronşların Sıkıştırılması
 12. Guatr
 13. Aorta Anevrizması, Vasküler Halka
 14. Mediasten Tümörleri, Adenomegaliler
 15. Özofagus Kanseri
 16. Bronş Kanseri
 17. Bronş Stenozu

Akciğer Hastalıklarına Bağlı Dispneler

 1. Akut Bronşit
 2. Bronkopnömoni
 3. Kronik Bronşlt
 4. Aınfizem
 5. Bronşial Astma
 6. Bronşektazl
 7. Atelektazi
 8. Absorpsiyon Atelektazisi
 9. Dıştan Baskı İle Atelektazi
 10. Bronş Kanseri
 11. Bronşioler Kanser
 12. Akciğerlere Kanser Metastazı
 13. Pnömoniler
 14. Pnömokok Pnömonisi
 15. Stafiokok Pnömonisi
 16. Streptokok Pnömonisi
 17. Friedlaender Pnömorıisi
 18. Pseudomonas Pnömonisi
 19. Influenza Pnömorıisi
 20. Diğer Virüs Pnömonileıi
 21. Mikoplazma Pnömonisi
 22. Psittacosis Pnömomsi
 23. Q Ateşi Pnömorüsi
 24. Tüberküloz Pnömonisi
 25. Mikotik Pnömoniler
 26. Alerjik Alveolit
 27. Aspirasyon Pnömonisi (Mendelshon Sendromu)
 28. Löffler Sendromu
 29. Akciğer Emboli Ve İnfarktüsü
 30. Multiple Akciğer Embolisi
 31. İnterstisyel Akciğer Hastalıkları Ve Yaygın Fibroz
 32. Pnömokonvozlar
 33. Antrakoz
 34. Silikoz
 35. Berilloz
 36. Akciğer Sarkoidozu
 37. Lymphangitis Cartinomatosa Ve Alveoler Karsinoma
 38. Milyer Tüberküloz akciğerlerin Mantar İnfeksiyonları
 39. Histoplasmosis
 40. Coccidioidomycosis
 41. Blastomycosis
 42. Nocardlosis
 43. Cryptococcosis
 44. Torulosis
 45. Actinomycosis
 46. Aspergillosis
 47. Moniliasis
 48. Kollajen Hastalıklar
 49. Polyarteritis Nodosa
 50. Romatoid Artrit
 51. Sistemik Eritemli Lupus
 52. Skleroderma
 53. Diğer Akciğer Fibrozları
 54. Radiasyon Fibrozu
 55. Idiopatik Pulmoner Fibroz
 56. Pülmoner Alveoler Proteinoz
 57. Pülmoner Alveoler Mikrolitiaz

Plevra Hastalıklarında Dispne

 1. Pnömotoraks
 2. Plevra Boşluğunda Sıvı

Kardiak Dispne

 1. Efor Dispnesl
 2. Kardiak Astma
 3. Akut Akciğer Ödemi
 4. Periyodik Solunum

Non-Kardiyojenik Akciğer Ödemi

 1. Psikojenik Dispne

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.

...