Acuitel

Acuitel

Film Tablet

Pfizer

Kinapril

Ambalaj: 5 mgx20 Tablet

: 20 mgx20 Tablet

: 40 mgx28Tablet.

Endikasyon: ACE inhibitörüdür. Hipertansiyonun bütün aşamalarındasistolik ve diastolik kan basınçlarının düşmesini sağlar.

Kontra Endikasyon: Kinaprile karşı bilinen allerjisi olanlardakullanılmamalıdır. Gebeliğin ikinci ve üçüncü trimesterinde kullanılmamalıdır.Emziren annelerde kullanılmamalıdır.

Uyarılar: Böbrek yetmezliği olgularında doz azaltılmalıdır.Dö-nüştürücü enzim inhibitörleriyle tedavi edilen hastalarda,nadiren de olsa yüz, ekstremite, dudak, dil, glottis veya larenksteanjiyonö-rotik ödem oluştuğu bildirilmiştir. Bu durumlarda kinaprilhemen kesilmeli ve hasta, ödem tamamen kayboluncaya kadar izlenmelidir.

Yan Etkileri: En sık raslanan yan etkiler sersemleme ve baş ağrısıdır.Daha ender olarak, öksürük, yorgunluk, bulantı, dispepsi, gö-ğüs ağrısıve diyare gö-rülür.

İlaç Etkileşimleri: Kinaprilin, potasyum tuzları veya potasyum tutucudiüretiklerle birlikte kullanılmamalıdır. Daha önceden diüretikkullanan bazı hastalarda, özellikle bu tedavi yeni başlamışsa, kinaprilkullanıldığında, kan basıncında beklenenin üzerinde düşüş gö-rülebilir.Semptomatikhipotansiyon riski, kinapril tedavisine başlamadan birkaç gün önce,diüretik tedavisinin kesilmesiyle azaltılabilir. Bir nö-roleptikveya imipramin ile kombine edilmesi, ortostatik hipotansiyon riskiniartırır. Tetrasiklin ve kinaprilin birlikte uygulanması sırasındatetrasiklinin emilimi azalır.

Doz Önerisi: Kinapril tabletleri, yemeklerden önce veya yemek sırasındaalınabilir.Besinlerinkinaprilin emilimi üzerinde bir etkisi yoktur.Hipertansiyon: Esansiyel hipertansiyonda, normaletkili doz günde bir kerede 20 mg’dir. Doz, tedaviye alınan yanıta göreayarlanmalı, doz artırımları arasında 3-4 haftalık aralıklar olmalı, günlük doz40 mg’yi geçmemeli ve tercihen günde iki dozda uygulanmalıdır.Diüretiklerle birliktekullanım: Kinaprilile birlikte diüretik kullanan hastalarda, hipotansiyon riskini kontrol etmekamacıyla, kinaprilin başlangıç dozu 5 mg olmalıdır. Daha sonra en uygun yanıtıelde etmek için doz ayarlaması yapılabilir.Konjestif kalp yetmezliği: Önerilen başlangıç dozu, günde ikikez 5 mg’dir. Doz, ikiye bölünmüş olarak günde 40 mg’ye kadar yükseltilebilirve dijital ve/veya diüretik ile kombine edilebilir.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.