Acuitel

Acuitel

Acuitel nedir ne için kullanılır, Acuitel nasıl kullanılır, Acuitel ilacının yan etkileri ve kullanırken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Film Tablet

Kinapril

Ambalaj: 

5 mg x 20 Tablet

: 20 mg x 20 Tablet

: 40 mg 28 Tablet.

Endikasyon: 

ACE inhibitörüdür. Hipertansiyonun bütün aşamalarında sistolik ve diastolik kan basınçlarının düşmesini sağlar.

Kontrendikasyon: 

Kinaprile karşı bilinen allerjisi olanlardakullanılmamalıdır. Gebeliğin ikinci ve üçüncü trimesterinde kullanılmamalıdır.Emziren annelerde kullanılmamalıdır.

Uyarılar: 

Böbrek yetmezliği olgularında doz azaltılmalıdır.Dönüştürücü enzim inhibitörleri ile tedavi edilen hastalarda,nadiren de olsa yüz, ekstremite, dudak, dil, glottis veya larenkste anjiyonörotik ödem oluştuğu bildirilmiştir. Bu durumlarda kinapril hemen kesilmeli ve hasta, ödem tamamen kayboluncaya kadar izlenmelidir.

Yan Etkileri: 

En sık rastlanan yan etkiler sersemlik ve baş ağrısıdır.Daha ender olarak, öksürük, yorgunluk, bulantı, dispepsi, gö-ğüs ağrısıve diyare gö-rülür.

İlaç Etkileşimleri:

 Kinaprilin, potasyum tuzları veya potasyum tutucudiüretiklerle birlikte kullanılmamalıdır. Daha önceden diüretik kullanan bazı hastalarda, özellikle bu tedavi yeni başlamışsa, kinapril kullanıldığında, kan basıncında beklenenin üzerinde düşüş görülebilir.Semptomatik Hipotansiyon riski, kinapril tedavisine başlamadan birkaç gün önce,diüretik tedavisinin kesilmesiyle azaltılabilir. Bir nöroleptik veya imipramin ile kombine edilmesi, ortostatik hipotansiyon riskini artırır. Tetrasiklin ve kinaprilin birlikte uygulanması sırasındatetrasiklinin emilimi azalır.

Doz Önerisi: 

Kinapril tabletleri, yemeklerden önce veya yemek sırasındaalınabilir.Besinlerinkinaprilin emilimi üzerinde bir etkisi yoktur.Hipertansiyon: Esansiyel hipertansiyonda, normal etkili doz günde bir kerede 20 mg’dir. Doz, tedaviye alınan yanıta göre ayarlanmalı, doz artırımları arasında 3-4 haftalık aralıklar olmalı, günlük doz 40 mg’yi geçmemeli ve tercihen günde iki dozda uygulanmalıdır.Diüretiklerle birliktekullanım: Kinapril İle birlikte diüretik kullanan hastalarda, hipertansiyon riskini kontrol etmekamacıyla, kinaprilin başlangıç dozu 5 mg olmalıdır. Daha sonra en uygun yanıtı elde etmek için doz ayarlaması yapılabilir.Konjestif kalp yetmezliği: Önerilen başlangıç dozu, günde iki kez 5 mg’dir. Doz, ikiye bölünmüş olarak günde 40 mg’ye kadar yükseltilebilir ve dijital ve/veya diüretik ile kombine edilebilir.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.