Adalat Crono

Adalat Crono

Adalat Crono nedir ne için kullanılır, Adalat Crono nasıl kullanılır, Adalat Crono ilacının yan etkileri ve kullanırken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Adalat Crono Tableti

Nifedipin

Ambalaj: 

  • 30 mg x 20 Tablet
  • 60 mgx20 tablet.

Endikasyon: 

Kronik stabil angina pektoris (efor anjinası) ve vazospastik anjina pektoris (Prinzmetal angina, varyant anjina) gibi koroner arter hastalığı; esansiyel hipertansiyon ve hipertansif krizler; primer ve sekonder Raynaud sendromunun tedavisinde endikedir

Kontrendikasyon: 

Nifedipine aşırı duyarlılığı olanlarda ve kardiyovasküler şokta kullanılmamalıdır. Rifampisin ile birlikte kullanılmamalıdır.Nifedipin gebelikte kontrendikedir.Emzirme döneminde nifedipinin kullanılması elzem olduğu takdirde, öncelikle emzirmeye son verilmelidir.

Adalat Crono Uyarılar: 

Kan basıncı çok düşük (sistolik kan basıncının 90 mmHg den düşük olduğu ciddi hipotansiyon) olan hastalarda,belirgin kalp yetmezliği ve ciddi aort stenozu olgularında dikkatli olunmalıdır. Özellikle tedavinin başlangıcında, nadiren anjina pektoris ortaya çıkabilir. Miyokardiyal infarktüsü hastalığın doğal seyri den ayırmak mümkün olmasa da, bazı izole olgularda miyokardiyal enfarktüs oluşumu tanımlanmıştır.Karaciğer fonksiyon bozukluğu olan hastaların dikkatle izlenmesi ve ciddi olgularda dozun düşürülmesi gerekebilir. Şiddeti kişiden kişiye değişebilen,ilaca karşı reaksiyonlar, araba sürme ve makine kullanma yeteneğini bozabilir.

Adalat Crono Yan Etkileri: 

En sık görülen yan etkileri asteni,ödem, baş ağrısı, periferik ödem, vazodilatasyon, palpitasyon, konstipasyon, baş dönmesi, baş ağrısıdır. Karın ağrısı, göğüs ağrısı, bacak ağrısı, yorgunluk,ağrı, anjina pektoris benzeri semptomlar, hipotansiyon, postural hipotansiyon,taşikardi, senkop, diyare, ağız kuruluğu, hazımsızlık, şişkinlik, bulantı,bacak krampları, uykusuzluk, sinirlilik, parestezi, uyku hali, vertigo, dispne,kaşıntı, deride kızarıklık, noktüri, poliüri, anormal görme de bildirilmiştir.

İlaç Etkileşimleri: 

Nifedipin ve digoksinin birlikte verilmesi, digoksin plazma düzeyinin yükselmesine yol açabilir. Fenitoin ile nifedipinin birlikte kullanımında, nifedipinin biyoyararlanımı azalır ve etkinliği zayıflar. Kendinle birlikte nifedipin uygulandığında, bazı olgularda plazma kinidin düzeyinde azalma veya nifedipinin kesilmesiyle kinidin düzeyinde bir artış gözlenmiştir. Quinupristin/Dalfopristin ile nifedipinin birlikte kullanımı, nifedipinin plazma konsantrasyonunda artış yol açabilir. Simetidin plazma nifedipin düzeyini yükseltir ve antihipertansif etkiyi arttırabilir. Rifampisin nifedipinin etkinliğini ve biyoyararlanımını azaltabilir. Diltiazem, nifedipin klirensini azaltır.Greyfurt suyu nifedipinin plazma konsantrasyonunu arttırabilir. Sisaprid ile nifedipinin birlikte kullanımı nifedipinin konsantrasyonlarını arttırabilir.

Adalat Crono Doz Önerisi: 

Tedavi mümkün olduğunca hastanın gereksinimine göre düzenlenmelidir. Yetişkinler için önerilen doz günde 1 tablet Adalat Crono 30 veya 60, başlangıç dozu olarak, günde 30 mg tek doz önerilir. Tabletler bölünmemeli ve çiğnenmemeli, bir miktar su ile tüm olarak yutulmalıdır.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.

...