Adepiron

Adepiron

Adepiron nedir ne için kullanılır, Adepiron nasıl kullanılır, Adepiron ilacının yan etkileri ve kullanırken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Ampul

Metamizol sodyum

Ambalaj: 

1 g/2 mLx10 Ampul

: 2.5 g/5 mLx5 ampul.

Endikasyon:

 Şiddetli akut ve kronik ağrılar (örn. romatizmal hastalıklardaki ağrılar, baş ve diş ağrıları, tümör ağrıları, yaralanmalar,postoperatif ağrılar); mide bağırsak kanalına, safra yollarına,böbrek ve alt idrar yollarına ait spastik kökenli, şiddetli akut ve kronik ağrılar; başka önlemlerle, örneğin soğuk nemli kompres ile düşürülemeyen yüksek ateş.

Kontrendikasyon:

Pirazolon alerjisi veya intoleransı (örn. metamizol,izopropil aminofenazon, propifenazon, fenazon veya fenilbutazon içeren ilaçlara aşırı duyarlılık) olan hastalarda, hepatik porfiri,doğuştan glukoz 6-fosfat dehidrogenaz eksikliği, kan diskrazileri gibi bazı metabolizma hastalıklarında kullanılmamalıdır.

Uyarılar: 

Bronş astması ve özellikle saman nezlesi şeklinde belirtilerin eşlik ettiği kronik solunum yolu enfeksiyonu olan hastalar veya çeşitli ağrı ve romatizma ilaçlarına karşı aşırı duyarlılığı(analjezik astması, analjezik intoleransı) olan kişiler dipiron kullandıkları zaman astma veya şoka maruz kalabilirler. Aynı durum,az miktarda alkol aldıkları zaman aksıran, gözleri yaşaran, yüzde şiddetli kızarmadan yakınan veya besin maddelerine, kürklere,saç boyalarına, konservasyon maddelerine karşı deri reaksiyonları,kaşıntı, ürtiker gibi aşırı duyarlılık gösteren hastalar için de geçerlidir.Gebelerde Özellikle ilk 3 ay ve son 6 hafta içinde kesin bir endikasyon varsa kullanılmalıdır. Tıbbi zorunluluk olmadıkça 3 aylıktan küçük veya 5 kg’den düşük ağırlıktaki bebeklere uygulanmamalıdır. Müstahzarların Parenteral formlarının uygulanması sırasında anafilaktik şok gö-rülebilir.

Yan Etkileri:

 Şok ve agranülositoz, lökopeni,trombositopeni gibi kan tablosu bozuklukları, agranülositoz,yüksek ateş, titreme, boğaz ağrısı, yutma güçlüğü, ağız burun boğaz genitalve anal bölgelerde enflamatuar lezyonlar gibi belirtilerle ortaya çıkabilir.

İlaç Etkileşimleri:

 Siklosporin ile kullanıldığındasiklosporin düzeylerini düşürebilir. Dipiron ve alkol birbirlerinin etkilerini artırırlar.

Doz Önerisi:

Adepiron Ampul: 15 yaşın üzerindeki gençler ve yetişkinlerde IV veya IM yoldan uygulanacak bir kerelik doz 2-5 mL’dir. Günlük doz 10 mL’ye kadar artırılabilir. 1 yaşından küçük çocuklara yalnızIM yoldan uygulanmalıdır. Yaklaşık 30 kiloluk bir çocukta bir kerelik doz 0.4-1 mL’dir.

Adepiron Şurup: 

3-11 ay (5-8 kg) çocuklara 4x125 mg, 1-3 yaş (9-15 kg)çocuklara 4x250 mg, 4-6 yaş (16-23 kg) çocuklara 4x375 mg, 7-9 yaş (24-30 kg) çocuklara 4x500 mg, 10-12 yaş (31-45 kg) arası çocuklara 4x750 mg,13-14 yaş (46-53 kg) çocuklara 4 x875 mg, 15 yaş üzerindeki gençler ve erişkinlere 4x1 g önerilir. 3 aylıktan küçük, 5 kg’den düşük ağırlıklı bebeklere kesin zorunluluk yoksa kullanılmamalıdır.

Adepiron Tablet:

 15 yaş ve üzerindeki gençler ve yetişkinlerde bir kerede 1-2 Tablet günde maksimum 4x2 Tablet kullanılır.Çocuklarda yaşa göre bir kerede ½-1 Tablet kullanılabilir. 6 yaşına kadar çocuklarda günlük toplam doz 1 g’dir. 6-12 yaş arası çocuklarda toplam doz 2 gr’dir.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.

...