Adepiron

Adepiron

Ampul

Adeka

Metamizol sodyum

Ambalaj: 1 g/2 mLx10 Ampul

: 2.5 g/5 mLx5 ampul.

Eşdeğeri: AndolorAmpul: 1 g/2 mLx10 ampul(İ.E.Ulagay);Devaljin Ampul: 1 g/2 mLx10 Ampul(Deva);GeralgineMAmpul: 1 g/2 mLx10 ampul(Münir Şahin);NogesicAmpul: 1 g/2 mLx10 Ampul, 2.5g/5 mLx5 ampul(Koçak);NovalginAmpul: 1 g/2 mLx10 Ampul; 2.5g/5 mLx5 ampul(SanofiAventis);NovoPlan Ampul: 1 g/2 mLx10 ampul(Aroma);

Adepiron

Şurup

Metamizol sodyum

Ambalaj: 250 mg/5 mLx100 mL’lik şişe.

Eşdeğeri: GeralgineMŞurup: 250 mg/5 mLx100 mL(MünirŞahin);Novalgin Şurup: 250 mg/5 mLx100 mL(SanofiAventis).

Adepiron

Tablet

Metamizol sodyum

Ambalaj: 500 mgx20 tablet.

Eşdeğeri: AndolorTablet: 500 mgx20 tablet(İ.E.Ulagay);Devaljin Tablet: 500 mgx20 tablet(Deva);NogesicTablet: 500 mgx20 tablet(Koçak);NovakomS Tablet: 500 mgx20 tablet(Nobel);NovalginTablet: 500 mgx20 tablet(SanofiAventis);Veraljin Tablet: 500 mgx20 tablet(Radyum).

Endikasyon: Şiddetli akut ve kronik ağrılar (örn. romatizmalhastalıklardaki ağrılar, baş ve diş ağrıları, tümör ağrıları, yaralanmalar,postoperatif ağrılar); mide bağırsak kanalına, safra yollarına,böbrek ve alt idrar yollarına ait spastik kö-kenli, şiddetli akut vekronik ağrılar; başka önlemlerle, örneğin soğuk nemli kompresle düşürülemeyenyüksek ateş.

Kontra Endikasyon: Pirazolon alerjisi veya intoleransı (örn. metamizol,izopropilaminofenazon, propifenazon, fenazon veya fenilbutazoniçeren ilaçlara aşırı duyarlık) olan hastalarda, hepatik porfiri,doğuştan glukoz6-fosfat dehidrogenaz eksikliği, kan diskrazilerigibi bazı metabolizma hastalıklarında kullanılmamalıdır.

Uyarılar: Bronş astması veya özellikle saman nezlesi şeklindebelirtilerin eşlik ettiği kronik solunum yolu enfeksiyonu olanhastalar veya çeşitli ağrı ve romatizma ilaçlarına karşı aşırı duyarlığı(analjezik astması, analjezik intoleransı) olan kişiler dipironkullandıkları zaman astma veya şoka maruz kalabilirler. Aynı durum,az miktarda alkol aldıkları zaman aksıran, gözleri yaşaran, yüzdeşiddetli kızarmadan yakınan veya besin maddelerine, kürklere,saç boyalarına, konservasyon maddelerine karşı deri reaksiyonları,kaşıntı, ürtiker gibi aşırı duyarlık gösteren hastalar için de geçerlidir.Gebelerdeözellikle ilk 3 ay ve son 6 hafta içinde kesin bir endikasyon varsakullanılmalıdır. Tıbbi zorunluluk olmadıkça 3 aylıktan küçük veya5 kg’den düşük ağırlıktaki bebeklere uygulanmamalıdır. Müstahzarlarınparenteral formlarının uygulanması sırasında anafilaktik şokgö-rülebilir.

Yan Etkileri: Şok ve agranülositoz, lö-kopeni,trombositopeni gibi kan tablosu bozuklukları, agranülositoz,yüksek ateş, titreme, boğaz ağrısı, yutma güçlüğü, ağızburunboğazgenitalve anal bölgelerde enflamatuvar lezyonlar gibi belirtilerle ortayaçıkabilir.

İlaç Etkileşimleri: Siklosporin ile kullanıldığındasiklosporin düzeylerini düşürebilir. Dipiron ve alkol birbirlerininetkilerini artırırlar.

Doz Önerisi:

Adepiron Ampul: 15 yaşın üzerindeki gençler ve yetişkinlerde IVveya IM yoldan uygulanacak bir kerelik doz 2-5 mL’dir. Günlük doz 10mL’ye kadar artırılabilir. 1 yaşından küçük çocuklara yalnız IMyoldan uygulanmalıdır. Yaklaşık 30 kiloluk bir çocukta bir kerelikdoz 0.4-1 mL’dir.

Adepiron Şurup: 3-11 ay (5-8 kg) çocuklara 4x125 mg, 1-3 yaş (9-15 kg)çocuklara 4x250 mg, 4-6 yaş (16-23 kg) çocuklara 4x375 mg, 7-9 yaş (24-30kg) çocuklara 4x500 mg, 10-12 yaş (31-45 kg) arası çocuklara 4x750 mg,13-14 yaş (46-53 kg) çocuklara 4 x875 mg, 15 yaş üzerindeki gençler veerişkinlere 4x1 g önerilir. 3 aylıktan küçük, 5 kg’den düşük ağırlıklıbebeklere kesin zorunluk yoksa kullanılmamalıdır.

Adepiron Tablet: 15 yaş ve üzerindeki gençler veyetişkinlerde bir kerede 1-2 Tablet günde maksimum 4x2 Tablet kullanılır.Çocuklarda yaşa gö-re bir kerede ½-1 Tablet kullanılabilir. 6 yaşınakadar çocuklarda günlük toplam doz 1 g’dir. 6-12 yaş arası çocuklardatoplam doz 2 g’dir.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.