Adrenalin

Adrenalin

Adrenalin nedir ne için kullanılır, Adrenalin nasıl kullanılır, Adrenalin ilacının yan etkileri ve kullanırken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Ampul

Adrenalin

Ambalaj:

 0.25 mg/1 mL x 10 ve 100 Ampul

: : 0.5 ml/1mLx10 ve 100 Ampul

: : 1 mg/1 mL x 10 ve 100 ampul.

Endikasyon: 

Adrenalinin çizgili kaslar üzerine etkisi, belirgin olarak bronş kaslarında görülür. Bronş kası adrenalinin etkisiyle gevşer. Eğer bronkospazm varsa, bu etki daha belirgin biçimde gözlenebilir.Adrenalin,mide bağırsak kaslarının motilitesi üzerine inhibitör bir etki yapar, tonusu azaltır. Yalnız ileokolik sfinkter ve dalak kapsülü kontrakte olurlar. Keza pilomotor kaslar, adrenalinin etkisiyle kasılırlar. Vesikanın boşalması üzerine adrenalinin inhibitör etkisi vardır. Adrenalin, splanknik sahanın, derinin ve mukozaların arteriollerin şiddetle daraltır. Deri kapilleri adrenalin etkisiyle daralırlar, fakat kas kapillerini genişletir, venler genellikle daralır. Adrenalin kalp atışını hızlandırır (+kronotrop etki),kalp kasının kontraktilitesini artırır (+inotrop etki). Kalbin hematım hacmi, hem atım sayısı arttığından dakika hacmi iki misline kadar,hatta daha fazla yükselir. Adrenalin etkisiyle koroner arterler genişler. Fakat taşikardi nedeniyle diastol kısaldığından koronerakımı, bu damarların genişlemesi ölçüsünde yükselmez.

Kontrendikasyon: 

Bazı hastalar, özellikle hipertiroidizmli hastalar adrenaline karşı büyük bir duyarlılık gösterirler. Adrenalindar kö-şeli glokomda, şokta, halojen hidrokarbonlar ve siklopropanlayapılan genel anestezide ve anesteziklerle kullanılmamalıdır.

Uyarılar: 

Yaşlılarda, kardiyovaskülerhastalıklarda, hipertansiyonda, diyabet ve hipertiroidizmde, gebelerdedikkatle kullanılmalıdır.

Yan Etkileri: 

İntravenöz 10 µg’den fazla dozda adrenalin uygulamasında genel bir vazokonstrüksiyon olur. Kalpatımı çok hızlanır, kan basıncında şiddetli bir yükselme olur.Bu şiddetli yükselme sonucunda kalp yavaşlar. Periferik damar direncinin şiddetle artmasından dolayı atım hacmi düşer. Sağ atriumda ve büyük verilerde basınç yükselir,kalp dilate olur. Adrenalin bazal metabolizmayı yükseltir. Karaciğer Ve kas glikojenini mobilize eder, kan şekerini yükseltir.

İlaç Etkileşimleri: 

Trisiklik Antidepresanlar, maprotilin, levodopa, metildopa, adrenalinin etkisini potansiyalize ederek aritmilere ve ağır hipertansiyona neden olabilir.Digitalis glikozitleri adrenalinin aritmojenik etkisini artırabilir. Ergoalkaloidleri vazokonstriktör etkiyi artırabilir. Doğum sırasında adrenalin ve adrenalinli lokal anestezikler kullanılmışsa, vazopressin, ergonovin,metilergonovin gibi uterotonikler şiddetli hipertansif krizlere ve postpartumdevrede beyin kanamasına neden olabilir. Alfa Adrenerjik blokerler, prazosin,terazosin, haloperidol, loksapin, fenotiyazin ve tiyoksantinler adrenalininvazokonstriktör etkisini antagonize edebilir. Halojenli hidrokarbon bileşiminde genel anestezikler ve siklopropan miyokardı duyarlı kılarak adrenalinin aritmojenik etkisini artırır.

Doz Önerisi:

 Tercihen SC olarak enjekte edilir. IM olarak da uygulanabilir ancak gluteus kasları kullanılmamalıdır. Acil durumlarda dilüe edilerek çok yavaş IV enjeksiyon şeklinde uygulanabilir. Kalp durması halinde dilüe adrenalin solüsyonu intrakardiyak enjeksiyon veya endotrakeal instilasyon verilebilir. Kalbe enjekte edildiğinde kalp masajı da uygulanmalıdır. Akut Anafilaksi, ağır astım ve allerjik reaksiyonlarda büyükler için olağan başlangıç dozu 0.1-0.5 mg olup, SC veya IM yolla verilir. Alerji nedeni deri altına veya kas içine yapılan ilaç ise, absorpsiyonu geciktirmek ve azaltmak için adrenalin enjeksiyonu aynı yerlere yapılabilir. Başlangıç dozları küçük olmalıdır, gerekirse artırılabilir. Ancak bir kerede verilen doz 1 mg’yi geçmemelidir. Anafilaktik şokta SC dozlar 10-15 dakika aralıkla tekrarlanabilir. Ağır astım krizlerinde ise SC dozlar hastanın yanıtına göre 20 dakika ile 4 saat aralıkla tekrarlanabilir. Kronik obstrüktif akciğer hastalığında 0.3 mg adrenalin 20 dakika ara ile 3 kez verilir ve her 2 saatte bir bu şema tekrarlanabilir. Ağır anafilaktik şokta ilacın dolaşıma girmesini sağlamak için yol kullanılmalıdır. Bunun için 0.1-0.2 mg adrenalin 8-10 kısım enjeksiyonluk su ile dilüe edilir ve yavaş olarak İV enjeksiyonla verilir. Gerekiyorsa buher 5-15 dakikada bir tekrarlanabilir. Ağır astım ve anafilaksi olgularında çocuklaraSC olarak 0.01 mg/kg veya 0.3 mg/m2 adrenalin uygulanır. Bir Kerelik pediatrik doz 0.5 mg’yi geçmemelidir.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.

...