Adrenalin

Adrenalin

Ampul

Biofarma/Drogsan

Adrenalin

Ambalaj: 0.25 mg/1 mLx10 ve 100 Ampul

: : 0.5 mg/1mLx10 ve 100 Ampul

: : 1 mg/1 mLx10 ve 100 ampul.

Endikasyon: Adrenalinin çizgili kaslar üzerine etkisi, belirginolarak bronş kaslarında gö-rülür. Bronş kası adrenalinin etkisiylegevşer. Eğer bronkospazm varsa, bu etki daha belirgin biçimde gözlenebilir.Adrenalin,midebağırsak kaslarının motilitesi üzerine inhibitör bir etkiyapar, tonusu azaltır. Yalnız ileokolik sifinkter ve dalak kapsülükontrakte olurlar. Keza pilomotor kaslar, adrenalinin etkisiylekasılırlar. Vezikanın boşalması üze-rine adrenalinin inhibitöretkisi vardır. Adrenalin, splanknik sahanın, derinin ve mukozalarınarteriollerini şiddetle daraltır. Deri kapilleri adrenalin etkisiyledaralırlar, fakat kas kapillerini genişletir, venalar genellikledaralır. Adrenalin kalp atımını hızlandırır (+kronotrop etki),kalp kasının kontraktilitesini artırır (+inotrop etki). Kalbin hematım hacmi, hem atım sayısı arttığından dakika hacmi iki misline kadar,hatta daha fazla yükselir. Adrenalin etkisiyle koroner arterlergenişler. Fakat taşikardi nedeniyle diastol kısaldığından koronerakımı, bu damarların genişlemesi ölçüsünde yükselmez.

Kontra Endikasyon: Bazı hastalar, özellikle hipertiroidizmlihastalar adrenaline karşı büyük bir duyarlık gösterirler. Adrenalindar kö-şeli glokomda, şokta, halojen hidrokarbonlar ve siklopropanlayapılan genel anestezide ve anesteziklerle kullanılmamalıdır.

Uyarılar: Yaşlılarda, kardiyovaskülerhastalıklarda, hipertansiyonda, diyabet ve hipertiroidizmde, gebelerdedikkatle kullanılmalıdır.

Yan Etkileri: İntravenöz 10 µg’den fazla dozdaadrenalin uygulamasında genel bir vazokonstrüksiyon olur. Kalpatımı çok hızlanır, kan basıncında şiddetli bir yükselme olur.Bu şiddetli yükselme sonucundakalp yavaşlar. Periferik damar direncinin şiddetle artmasından dolayıatım hacmi düşer. Sağ atriumda ve büyük veritlerde basınç yükselir,kalp dilate olur. Adrenalin bazal metabolizmayı yükseltir. Karaciğerve kas glikojenini mobilize eder, kan şekerini yükseltir.

İlaç Etkileşimleri: Trisiklikantidepresanlar, maprotilin, levodopa, metildopa, adrenalinin etkisinipotansiyelize ederek aritmilere ve ağır hipertansiyona neden olabilir.Digitalis glikozitleri adrenalinin aritmojenik etkisini artırabilir. Ergoalkaloidleri vazokonstriktör etkiyi artırabilir. Doğum sırasında adrenalinveya adrenalinli lokal anestezikler kullanıl-mışsa, vazopressin, ergonovin,metilergonovin gibi uterotonikler şiddetli hipertansif krizlere ve postpartumdevrede beyin kanamasına neden olabilir. Alfaadrenerjik blokerler, prazosin,terazosin, haloperidol, loksapin, fenotiyazin ve tiyoksantinler adrenalininvazokonstriktör etkisini antagonize edebilir. Halojenli hidrokarbonbileşiminde genel anestezikler ve siklopropan miyokardı duyarlı kılarak adrenalininaritmojenik etkisini artırır.

Doz Önerisi: Tercihen SC olarak enjekte edilir. IM olarak dauygulanabilir ancak gluteus kasları kullanılmamalıdır. Acil durumlarda dilüe edilerekçok yavaş IV enjeksiyon şeklinde uygulanabilir. Kalp durması halinde dilüeadrenalin solüsyonu intrakardiyak enjeksiyon veya endotrakeal instilasyonlaverilebilir. Kalbe enjekte edildiğinde kalp masajı da uygulanmalıdır. Akutanafilaksi, ağır astma ve allerjik reaksiyonlarda büyükler için olağanbaşlangıç dozu 0.1-0.5 mg olup, SC veya IM yolla verilir. Allerji nedeni derialtına veya kas içine yapılan ilaç ise, absorpsiyonu geciktirmek ve azaltmakiçin adrenalin enjeksiyonu aynı yerlere yapılabilir. Başlangıç dozları küçükolmalıdır, gerekirse artırılabilir. Ancak bir kerede verilen doz 1 mg’yigeçmemelidir. Anafilaktik şokta SC dozlar 10-15 dakika aralarlatekrarlanabilir. Ağır astma krizlerinde ise SC dozlar hastanın yanıtına göre 20dakika ile 4 saat aralarla tekrarlanabilir. Kronik obstrüktif akciğer hastalığında0.3 mg adrenalin 20 dakika ara ile 3 kez verilir ve her 2 saatte bir bu şematekrarlanabilir. Ağır anafilaktik şokta ilacın dolaşıma girmesini sağlamak içinİV yol kullanılmalıdır. Bunun için 0.1-0.2 mg adrenalin 8-10 kısım enjeksiyonluksu ile dilüe edilir ve yavaş olarak IV enjeksiyonla verilir. Gerekiyorsa buher 5-15 dakikada bir tekrarlanabilir. Ağır astma ve anafilaksi olgularında çocuklaraSC olarak 0.01 mg/kg veya 0.3 mg/m2adrenalin uygulanır. Birkerelik pediyatrik doz 0.5 mg’yi geçmemelidir.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.