Adriblastina

Adriblastina

Adriblastina nedir ne için kullanılır, Adriblastina nasıl kullanılır, Adriblastina ilacının yan etkileri ve kullanırken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Flakon

Adriamisin HCl

Ambalaj: 

10 mgx1 Flakon ve 5 mLx1 çözücü Ampul.

Endikasyon: 

Meme, akciğer,mesane, tiroid karsinomu ve ayrıca over karsinomunda, kemik ve yumuşak doku sarkomları, Hodgkin ve non Hodgkin lenfomalar, nöroblastoma,Wilms tümörü, akut lenfoblastik lösemi ve akut myeloblastik lösemi gibi çeşitli neoplastik durumlarda regresyon sağlamada başarıyla kullanılmıştır. Doksorubisin, hem transüretral rezeksiyondan sonra(profilaktik olarak) hem de terapötik amaçla intravezikal olarak verildiğinde, yüzeyel mesane tümörlerinde de yarar sağlamıştır.

Kontrendikasyon:

 Doksorubisin İle tedavi, daha önce uygulanan kemo antiblastik tedavi veya radyoterapi nedeniyle aktif myelosupresyon varlığında ve daha önceden doksorubisin ve daunomisin kümülatif dozları uygulanmış olanlarda kontrendikedir.Doksorubisin kullanımı ağır kardiyopati varlığında veya ağır kardiyopati geçirmiş hastalarda (her ne kadar doksorubisinin yol açtığı kardiyak toksisite de, bu risk faktörünün önemini gösteren kesin veriler henüz yoksa da) önerilmez.

Uyarılar:

 Doksorubisin kardiyak toksisitesi özellikle dikkat edilmelidir. Gebelerde kullanılmamalıdır. Uygulamadan Sonraki 1-2 gün boyunca doksorubisin idrara kırmızı bir renk verebilir.

Yan Etkileri:

 IV Yol: En önemli iki yan etki miyelosupresyon kardiyotoksisite nedir. Alopesi en sık rastlanan yan etkidir. Erkeklerde Sakal uzaması da durmakta, ancak tedavi kesildiğinde yeniden çıkmaktadır.Tedaviye başladıktan 5-10 gün sonra stomatit gö-rülebilir. Bulantı,kusma, diyare gibi gastrointestinal bozukluklara da rastlanabilir.İntravezikal Yol: Hematüri,mesane ve üretrada yanma, dizüri görülebilir; bu reaksiyonlar genellikle orta şiddette ve kısa sürelidir. Zaman zaman ateş, üşüme, ürtikerle birlikte ortaya çıkan alerji olguları bildirilmiştir. Anafilaktik Şok olasılığı da rapor edilmiştir.

İlaç Etkileşimleri:

 Doksorubisin ve heparin kimyasal yönden geçimsiz olup, karıştırılmamalıdır.

Doz Önerisi: 

İntravenöz Yol: Adriblastina Kullanılan tek antitümör ajansa, erişkinler için önerilen doz 21 günde bir, kemik iliği rezervine bağlı olarak IV yoldan 60-75 mg/m2 vücut yüzeyidir. Düşük dozla tedavi (60 mg/m2),kemik iliği rezervinin yaşlılık, daha önce uygulanan tedavi veya neoplastik ilik infiltrasyonu nedeniyle yetersiz olduğu hastalar için önerilir. 60-75 mg/m2’lik doz, tek doz şeklinde verilebilir veya 2-3 güne bölünerek art arda uygulanabilir. Alternatif bir uygulama olarak, özellikle pediatrik kullandım 3 gün süreyle IV olarak günde 30 mg/m2’lik bir dozun uygulanabileceği bildirilmiştir.Bu uygulama 4 haftada bir tekrarlanmalıdır.İntravezikal Yol: Topikal intravezikal tedavi için önerilen doz, 1 hafta ile 1 ay arasında değişen aralıklarla, her uygulama için 30-50 mg’dir. Tedavinin profilaktik ve terapötik oluşuna bağlı olarak uygulama sıklığını ve tedavi süresini hekimbelirler.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.

...