Akineton

Akineton

Ampul

Abbott

Biperiden laktat

Ambalaj: 5 mg/1 mLx5 Ampul.

Akineton

Tablet

Biperiden HCI

Ambalaj: 2 mgx100 tablet.

Endikasyon: Morbus Parkinson, medikamentöz nedenli ekstrapiramidal semptomlar, piramidalspastik, kapalı beyin travmaları ve postkomosyonel yakınmalar, trigeminus nevraljisi, nikotin zehirlenmesi ve bronkospazmların tedavisinde endikedir.

Kontra Endikasyon: Dar açılı glokom, mide bağırsak kanalındaki mekanik stenozlar, megakolonve biperidene karşı duyarlık durumlarında kontrendikedir.

Uyarılar: Tek tük, özellikle prostat adenomlu hastalardamiksiyon yakınmalarına, daha nadir olarak da idrar retansiyonunaneden olabilir. Tehlikeli taşikardilere gö-türebilecek hastalıklardaoldukça dikkatli kullanılmalıdır. Doza ve bireysel duyarlığa bağlı olarak biperiden tedavisi altında reaksiyon yetisi (motorlu araç kullananlarda özellikle önemli) azalabilir. Gebelikte ve emzirme döneminde ancak çok gerekli olduğunda ve hekim kontrolü altında yarar/zarar oranı göz önüne alınarak dikkatle verilmelidir.

Yan Etkileri: Ağızda kuruluk, akomodasyon bozuklukları, yorgunluk, baş dönmeleri ve mide yakınmaları, nadir olgularda kalp frekansında yükselmeler gibi vejetatif semptomlar ortaya çıkabilir. Huzursuzluk, oryantasyon bozuklukları, psikotik tablolar aşırı yüksek dozlarda ortaya çıkabilir. Diğer yandan bu belirtiler, terapötik dozlarda da bazı hastalarda, örneğin serebral skleroz durumunda kendini gösterebilir.

İlaç Etkileşimleri: Diğer anti Parkinson ilaçlar, kinidin veya trisiklik antidepresanlarla birlikte uygulandığında, yukarıda sözü edilen vejetatif veya santral yan etkileri artabilir. Burada bir doz azaltımı gerekebilir. Biperidenle tedavide alkollü içkilerden kaçınılmalıdır.

Doz Önerisi: Akineton Ampul: Morbus Parkinson: Ağır olgularda gün boyunca 10-20 mg IM veya yavaş IV. Medikamentöz nedenli ekstrapiramidal semptomlar (erken diskineziler, akatizi,akinezi, parkinsonoid): Yetişkinlere 2.5-5 mg IM veya yavaş IV, 3-6 yaşarasındaki çocuklara 2 mg yavaş IV, 10 yaşına kadar olan çocuklara3 mg yavaş IV. Piramidal spastik: Tedaviye günde 2-3 kez 5 mg ile başlanır ve Akineton Tablet ile devam edilir. Kapalı beyin travmalarıve postkomosyonel yakınmalar: Yetişkinlere bilinç kaybı halinde IV veya intralumbal 5-10 (-20) mg, bilincin yerine gelmesiyle, 24 saatlik sürede enfüzyoniçinde 15-30 mg. Çocuklara 1.25-5 mg IV, bilinç açılana kadar bu dozgünde birkaç kez tekrarlanır. Daha sonraAkinetonTablet ile oral tedaviye geçilir.Trigeminus nevraljisinde ağır olgularda ilk günde 2.5-5 mg yavaş IV, daha sonra günde 5 mg IM, yaklaşık 10 gün süreli bir tedaviden sonra oral uygulamaya geçilir. Nikotin zehirlenmesinde diğer önlemlerin yanı sıra 5-10 mg IM, ağır durumlarda 5 mg IV.Bronkospazmlarda bronkospirometrik tetkik sırasında oluşan bronkospazmlar5-10 mg IV enjeksiyonla hemen giderilir. Akineton Tablet: Günlük dozbaşlangıçta 2x½ Tablet ve daha sonra 3x1 Tablettir.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.