Akineton

Akineton

Akineton nedir ne için kullanılır, Akineton nasıl kullanılır, Akineton ilacının yan etkileri ve kullanırken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Ampul

Biperiden laktat

Ambalaj:

 5 mg/1 mLx5 Ampul.

Endikasyon:

 Morbus Parkinson, medikamentöz nedenli ekstrapiramidal semptomlar, piramidal spastik, kapalı beyin travmaları ve postkomosyonel yakınmalar, trigeminus nevraljisi, nikotin zehirlenmesi ve bronkospazmların tedavisinde endikedir.

Kontrendikasyon:

 Dar açılı glokom, mide bağırsak kanalındaki mekanik stenozlar, megakolon ve biperidene karşı duyarlılık durumlarında kontrendikedir.

Uyarılar:

 Tek tük, özellikle prostat adenomlu hastalarda miksiyon yakınmalarına, daha nadir olarak da idrar retansiyonuna neden olabilir. Tehlikeli taşikardilere gö-türebilecek hastalıklardaoldukça dikkatli kullanılmalıdır. Doza ve bireysel duyarlılığa bağlı olarak biperiden tedavisi altında reaksiyon yetisi (motorlu araç kullananlarda özellikle önemli) azalabilir. Gebelikte ve emzirme döneminde ancak çok gerekli olduğunda ve hekim kontrolü altında yarar/zarar oranı göz önüne alınarak dikkatle verilmelidir.

Yan Etkileri:

 Ağızda kuruluk, akomodasyon bozuklukları, yorgunluk, baş dönmeleri ve mide yakınmaları, nadir olgularda kalp frekansında yükselmeler gibi vejetatif semptomlar ortaya çıkabilir. Huzursuzluk, oryantasyon bozuklukları, psikotik tablolar aşırı yüksek dozlarda ortaya çıkabilir. Diğer yandan bu belirtiler, terapötik dozlarda da bazı hastalarda, örneğin serebral skleroz durumunda kendini gösterebilir.

İlaç Etkileşimleri:

 Diğer antiParkinson ilaçlar, kinidin veya trisiklik antidepresanlarla birlikte uygulandığında, yukarıda sözü edilen vejetatif veya santral yan etkileri artabilir. Burada bir doz azaltımı gerekebilir. Biperiden tedavide alkollü içeceklerden kaçınılmalıdır.

Doz Önerisi:

 Akineton Ampul: Morbus Parkinson: Ağır olgularda gün boyunca 10-20 mg IM veya yavaş IV. Medikamentöz nedenli ekstrapiramidal semptomlar (erken diskineziler, akatizi,akinezi, parkinson oid): Yetişkinlere 2.5-5 mg IM veya yavaş IV, 3-6 yaş arasındaki çocuklara 2 mg yavaş IV, 10 yaşına kadar olan çocuklara 3 mg yavaş IV. Piramidal spastik: Tedaviye günde 2-3 kez 5 mg ile başlanır ve Akineton Tablet ile devam edilir. Kapalı beyin travmaları ve postkomosyonel yakınmalar: Yetişkinlere bilinç kaybı halinde IV veya intraluminal 5-10 (-20) mg, bilincin yerine gelmesiyle, 24 saatlik sürede enfüzyon içinde 15-30 mg. Çocuklara 1.25-5 mg IV, bilinç açılana kadar bu doz günde birkaç kez tekrarlanır. Daha sonra Akineton Tablet ile oral tedaviye geçilir.Trigeminus nevraljisinde ağır olgularda ilk günde 2.5-5 mg yavaş IV, daha sonra günde 5 mg IM, yaklaşık 10 gün süreli bir tedaviden sonra oral uygulamaya geçilir. Nikotin zehirlenmesinde diğer önlemlerin yanı sıra 5-10 mg IM, ağır durumlarda 5 mg IV.Bronkospazmlarda bronkospirometrik tetkik sırasında oluşan bronkospazmlar 5-10 mg İV enjeksiyonla hemen giderilir. Akineton Tablet: Günlük doz başlangıçta 2x½ Tablet ve daha sonra 3x1 Tablettir.

 

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.

...