Aksef

Aksef

Aksef nedir ne için kullanılır, Aksef nasıl kullanılır, Aksef ilacının yan etkileri ve kullanırken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Flakon IM/IV

Sefuroksim sodyum

Ambalaj:

 250 mgx1 Flakon ve 2 mL’lik çözücü Ampul

Endikasyon:

 Akut ve kronik bronşit,enfekte bronşektazi, bakteriyel pnömoni, akciğer absesi, ameliyatsonrası gö-ğüs enfeksiyonları gibi solunum sistemi enfeksiyonları;otitis media, sinüzit, tonsillit, farenjit gibi KBB enfeksiyonları;akut ve kronik piyelonefrit, sistit, asemptomatik bakteriüri gibi üriner sistem enfeksiyonları; selülit, erizipel, peritonit, yara enfeksiyonları gibi deri ve yumuşak doku enfeksiyonları; osteomyelit,septik artrit gibi kemik ve eklem enfeksiyonları; pelvik enflamatuvar hastalıklar gibi doğum ve jinekolojik enfeksiyonlar; septisemi ve menenjit, peritonit dahil diğer enfeksiyonlar ve özellikle penisilinkullanımının uygun olmadığı gonore enfeksiyonlarının tedavisindeendikedir. Abdominal, pelvik, ortopedik, kardiyopulmoner, özofajiyal ve vasküler ameliyatlarda, enfeksiyonlardan ileri gelen risk artışı olduğunda profilaktik olarak kullanılır.

Kontrendikasyon:

 Sefalosporinlerve sefuroksime aşırı duyarlığı olduğu bilinenlerde kontrendikedir.

Uyarılar:

 Tedaviye başlamadan önce hastanınpenisilinlere, sefalosporinlere veya diğer ilaçlara alerjisi olup olmadığı araştırılmalıdır. Aynı anda furosemid gibi güçlüdiüretikleri veya aminoglikozidleri alan hastalara, yüksek dozdasefalosporin antibiyotikleri, bu kombinasyonlarla böbrek yetmezliği bildirildiğinden dikkatle verilmelidir. Gebelik süresince mutlak gerekmedikçe kullanılmamalıdır. Sefuroksim anne sütüne geçtiğinden,emziren annelerde bu durum göz önüne alınmalıdır.

Yan Etkileri:

 Diyare,bulantı, kusma gibi gastrointestinal rahatsızlıklar görülmüştür.Nadiren psödomembranöz kolit görüldüğü rapor edilmiştir. Seyrek Olarak baş ağrısı görülmüştür. Nadiren erythema multiforme, Stevens Johnson Sendromu, toksik epidermal nekroliz (ekzantematik nekroliz)ve nadiren deri döküntüleri, ürtiker, kaşıntı, ilaca bağlı ateş,serum hastalığını içeren aşırı duyarlılık belirtileri ve çok nadiren anafilaksi bildirilmiştir.

Doz Önerisi:

 Aksef Flakon: Yetişkinler: Yetişkinlere her sekiz saatte bir 750 mg ile 1500 mg arasında 5-10 gün süre ile uygulanır. Komplikasyonsuz üriner sistem enfeksiyonlarında, deri ve yumuşak doku enfeksiyonlarında, dissemine gonokokal enfeksiyonlar ve komplikasyonsuz pnömonide, her 8 saatte bir 750 mg dozunda uygulanabilir. Şiddetli veya komplikasyonlu enfeksiyonlar, 8 saatte bir 1.5 doz uygulanır. Kemik ve eklem enfeksiyonlarında, 8 saatte bir 1.5 g doz uygulanır. Yaşamı tehdit eden enfeksiyonlarda veya düşük duyarlılık ajanların neden oldukları enfeksiyonlarda, her 6 saatte bir 1.5 kg dozunda uygulanabilir. Bakteriyel menenjitte, doz 8 saatte bir 3 g’yi geçmemelidir.Komplikasyonsuz gonokokal enfeksiyonlar için önerilen doz, IM yolla 1.5 g dır.Bu doz bölünerek iki farklı bölgeye tek seferde uygulanır. Profilaktik amaçla cerrahi işlemden yaklaşık olarak yarım ile bir saat önce IV yolla 1.5 uygulanması önerilir. Cerrahi işlemin süresine göre 8 saatte bir IM ya da IV olarak 750 mg dozunda uygulama yapılır. Açık kalp cerrahisi uygulamalarında,anestezi indüksiyonu sırasında ve izleyen 12 saatlik periyotlarda, IV yolla 1.5 g uygulanması önerilir. Toplam doz 6 g’yi aşmamalıdır.Bebeklerde ve 3 aylıktan büyük pediyatrik hastalarda: Bu gruptaki hastalarda, sefuroksime duyarlı mikroorganizmalar tarafından oluşturulmuş enfeksiyonlarda, günlük doz 50-100 mg/kg olmalıdır. Bu doz 6 ya da 8 saat ara ile eşit dozlarda uygulanmalıdır.Çok şiddetli ve ciddi enfeksiyonlarda 100 mg/kg/gün uygulanmalıdır. Kemik ve eklem enfeksiyonlarında günlük doz 150 mg/kg’dir. Bu doz dört eşit parçaya bölünerek uygulanır.Bakteriyel menenjitte, önerilen günlük doz 200-240 mg/kg’dir. Bu 6 ya da 8 saatte bir IV yolla uygulanmalıdır.Aksef Film Tablet: Yetişkinler Ve 12 yaşın üzerindeki çocuklarda önerilen doz günde 2 kez 250 mg’dir. Daha ağır enfeksiyonlarda veya daha az duyarlı mikroorganizmaların neden olduğu enfeksiyonlarda doz günde 2 kez 500 mg’ye çıkarılır.Komplike olmamış üriner sistem enfeksiyonlarında günde 2 kez 125 mg önerilir. Üriner enfeksiyon olan bazı hastalarda doz günde 2 kez 250 mg’ye çıkarılabilir. Genel olarak tedavi süresi 7 gündür (5-10 gün arası).b hemolitik streptokok enfeksiyonlarında, akut romatizmal ateş ya da akut glomerülonefritte sakınmak için tedavi en az 10 gün sürdürülmelidir. Optimum absorpsiyon için Tabletler yiyeceklerden sonra alınmalıdır.

 

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.

...