Alba

Alba

Flakon

Biem

İnsan albümini %20

Ambalaj: 100 mLx1 Flakon.

Eşdeğeri: PlasbuminFlakon: %20: 100 mLx1 Flakon(Biem);uman Albumin Biagini Flakon: %20: 100 mLx1 flakon(Onko).

Endikasyon: Ana endikasyonu,uzatılmış zaman dev--relerinde onkotik basıncın sabitleştirilmesiile hacim kaybının düzeltilmesidir. Tipik endikasyonları: Şok, örneğinkanama şoku, plazma kaybından ötürü doğan şok ve şokun beraberindegetirdiği diğer durumlar. Aşağıdaki örneklerde olduğu gibi, ame-liyatöncesinde, ameliyat sırasında ve sonrasında beliren plazma ve/veyaalbümin yetersizliği halleri: Yanıklar, karaciğer yetmezliği,karaciğer sirozu, nefrit, nefrotik sendrom, gastrointestinal bozukluklar,Lyell sendromu, karında su toplanması, yetişkinlerde solunum yetmezliğisendromu, yenidoğanlarda kernikterus, serebral ödem, toksisitedurumları (gebelikte toksemi). Plazma alışverişi ve hacim değiştirme,hiperviskozite sendromu.

Kontra Endikasyon: Koagülasyonbozuklukları, ağır kalp yetmezliği, pulmoner ödem, oligüri veya anüriile nefrotik yetmezliği, özofajeyal varisler, human plazma proteinlerinekarşı bilinen bir duyarlık ve yetersiz beslenmede kontrendikedir.

Uyarılar: Dolaşımda aşırı yüklenmenin başlaması üzerine(baş ağrısı, nefes darlığı, boyun damarının konjesyonu) enfüzyonhemen kesilmelidir. Alerjik ve anafilaktik reaksiyonlar, enfüzyonunhemen kesilmesini gerektirir. Gebelik ve laktasyonda kullanımıylailgili bir sınırlama yoktur.

Yan Etkileri: Hafifalerjik reaksiyonlar (örn. yüz kızarıklığı, ürtiker, ateş, baş dönmesi),enfüzyona müdahale edilmesi ya da enfüzyonun kesilmesinden sonragenelde kaybolmaktadır.

Doz Önerisi: Genel olarak, dozaj ve uygulama hızı her hastanın kendidurumuna göre ayarlanmalıdır. Anafilaktik reaksiyonlarda, şok tedavisi içinönerilen tedavi izlenmelidir. Gerekli doz hastanın bünyesine, travmanın veyahastalığın şiddetine ve devam eden sıvı ve protein kaybına bağlıdır. Sadeceplazma albümin düzeyi değil, ayrıca dolaşımdaki hacim de ölçülerek gerekli dozhesaplanmalıdır. Eğer human albümin kullanılacaksa, birden çok değişkenin sıksık ölçümü yapılarak dolaşımdaki kan volümündeki değişiklikler, kardiyak dolumbasıncı ve dolaşım performansı saptanmaya çalışılmalıdır.Albakullanıma hazırdır ve sadece IV yoldan kullanılır. Uygulama hızı hastanıniçinde olduğu koşullara ve endikasyona bağlı olarak ayarlanmalıdır. Yine denormalde uygulama hızı 1-2 mL’dakikayı geçmemelidir. Büyük miktarlardauygulama yapılacaksa, ürünün oda sıcaklığına gelmesi beklenmelidir.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.