AlbuminLFB

AlbuminLFB

AlbuminLFB nedir ne için kullanılır, AlbuminLFB nasıl kullanılır, AlbuminLFB ilacının yan etkileri ve kullanırken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

AlbuminLFB Flakon

İnsan albumini

Ambalaj: 

  • %4: 100 mL ve 250 mLx1 Flakon
  • %20: 50mL ve 100 mLx1 Flakon.

Endikasyon: 

Ana endikasyonu,uzatılmış zaman devrelerinde onkotik basıncın sabitleştirilmesi ile hacim kaybının düzeltilmesi dir. Tipik endikasyonları: Şok, örneğin kanama şoku, plazma kaybından ötürü doğan şok ve şokun beraberinde getirdiği diğer durumlar. Aşağıdaki örneklerde olduğu gibi, ameliyat öncesinde, ameliyat sırasında ve sonrasında beliren plazma ve/veya albumin yetersizliği halleri: Yanıklar, karaciğer yetmezliği,karaciğer sirozu, nefrit, nefrotik sendrom, gastrointestinal bozukluklar,Lyell sendromu, karında su toplanması, yetişkinlerde solunum yetmezliği sendromu, yenidoğanlarda kernikterus, serebral ödem, toksisite durumları (gebelikte toksemi). Plazma alışverişi ve hacim değiştirme,hiperviskozite sendromu.

Kontrendikasyon: 

Koagülasyon Bozuklukları, ağır kalp yetmezliği, pulmoner ödem, oligüri ve anüriile nefrotik yetmezliği, özofajeyal varisler, human plazma proteinlerine karşı bilinen bir duyarlık ve yetersiz beslenmede kontrendikedir.

AlbuminLFB Uyarılar: 

Dolaşımda aşırı yüklenmenin başlaması üzerine(baş ağrısı, nefes darlığı, boyun damarının konjesyonu) enfüzyon hemen kesilmelidir. Alerjik ve anafilaktik reaksiyonlar, enfüzyonu hemen kesilmesini gerektirir. Gebelik ve laktasyonda kullanımıyla ilgili bir sınırlama yoktur.

AlbuminLFB Yan Etkileri:

 Hafifalerjik reaksiyonlar (örn. yüz kızarıklığı, ürtiker, ateş, baş dönmesi),infüzyona müdahale edilmesi ya da infüzyonun kesilmesinden sonra genelde kaybolmaktadır.

AlbuminLFB Doz Önerisi:

 IV infüzyon şeklinde uygulanır. Doz her olguya göre ayrı düzenlenir. Doz ayarlamasında klinik, hemodinamik (kan basıncı,santral venöz basınç, saatlik idrar miktarı) ve biyokimyasal (total protein ve albumin düzeyleri) kriterlere göre doz hesaplanır.Çocuklarda doz vücut ağırlığına bağlıdır. Genellikle, kg başına 1-2 g olacak şekilde %10’luk (%20’likten 1/2 seyreltim) albumin uygulanır. Yenidoğan Sarılığının önlenmesinde, 1/2 oranında seyreltildikten sonra, kg başına 1 verilir.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.

...