AlbuminLFB

AlbuminLFB

Flakon

ErKim

İnsan albümini

Ambalaj: %4: 100 mL ve 250 mLx1 Flakon

: : %20: 50mL ve 100 mLx1 Flakon.

Eşdeğeri: AlbaFlakon: %20: 100 mLx1 Flakon(Biem);AlbuminaUmana ISI Flakon: %20: 50mLx1 Flakon(Koçsel);Plasbumin Flakon: %20: 50 ve 100 mLx1 Flakon(Biem);uman Albumin Biagini Flakon: %20: 50 mLx1 flakon, 100 mLx1 flakon(Onko).

Endikasyon: Ana endikasyonu,uzatılmış zaman dev--relerinde onkotik basıncın sabitleştirilmesiile hacim kaybının düzeltilmesidir. Tipik endikasyonları: Şok, örneğinkanama şoku, plazma kaybından ötürü doğan şok ve şokun beraberindegetirdiği diğer durumlar. Aşağıdaki örneklerde olduğu gibi, ame-liyatöncesinde, ameliyat sırasında ve sonrasında beliren plazma ve/veyaalbümin yetersizliği halleri: Yanıklar, karaciğer yetmezliği,karaciğer sirozu, nefrit, nefrotik sendrom, gastrointestinal bozukluklar,Lyell sendromu, karında su toplanması, yetişkinlerde solunum yetmezliğisendromu, yenidoğanlarda kernikterus, serebral ödem, toksisitedurumları (gebelikte toksemi). Plazma alışverişi ve hacim değiştirme,hiperviskozite sendromu.

Kontra Endikasyon: Koagülasyonbozuklukları, ağır kalp yetmezliği, pulmoner ödem, oligüri veya anüriile nefrotik yetmezliği, özofajeyal varisler, human plazma proteinlerinekarşı bilinen bir duyarlık ve yetersiz beslenmede kontrendikedir.

Uyarılar: Dolaşımda aşırı yüklenmenin başlaması üzerine(baş ağrısı, nefes darlığı, boyun damarının konjesyonu) enfüzyonhemen kesilmelidir. Alerjik ve anafilaktik reaksiyonlar, enfüzyonunhemen kesilmesini gerektirir. Gebelik ve laktasyonda kullanımıylailgili bir sınırlama yoktur.

Yan Etkileri: Hafifalerjik reaksiyonlar (örn. yüz kızarıklığı, ürtiker, ateş, baş dönmesi),enfüzyona müdahale edilmesi ya da enfüzyonun kesilmesinden sonragenelde kaybolmaktadır.

Doz Önerisi: IV enfüzyon şeklinde uygulanır. Doz her olguyagö-re ayrı düzenlenir. Doz ayarlamasında klinik, hemodinamik (kan basıncı,santral venöz basınç, saatlik idrar miktarı) ve biyokimyasal (totalprotein ve albumin düzeyleri) kriterlere gö-re doz hesaplanır.Çocuklarda doz vücut ağırlığına bağlıdır. Genellikle, kg başına 1-2 g olacakşekilde %10’luk (%20’likten 1/2 seyreltim) albumin uygulanır. Yenidoğansarılığının önlenmesinde, 1/2 oranında seyreltildikten sonra, kg başına 1 gverilir.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.