Alfasilin

Alfasilin

Alfasilin nedir ne için kullanılır, Alfasilin nasıl kullanılır, Alfasilin ilacının yan etkileri ve kullanırken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Flakon IM/IV

Ampisilin sodyum

Ambalaj:

 250 mgx1 Flakon ve 2 mL’lik çözücü

: : 500 mg 1 Flakon ve 2 mL’lik çözücü

: : 1gx1 Flakon ve 3 mL’lik çözücü.

Endikasyon:

 Duyarlı Bakterilerin etken olduğu tonsilit, farenjit, akut ve kronik bronşit,pnömoni, sinüzit ve orta kulak iltihabı gibi solunum yolları enfeksiyonları;sistit, üretrit, piyelonefrit, prostatit, gonore, septik abortus ve puerperal enfeksiyonlar gibi ürogenital enfeksiyonlar; enterit,kolanjit, enterokolit gibi gastrointestinal enfeksiyonlar; flebit,apse, erizipel, impetigo ve enfekte akne gibi deri ve yumuşak doku enfeksiyonları ile septisemi ve bakteriyel menenjit tedavisinde endikedir.

Kontrendikasyon:

 Penisilinekarşı aşırı duyarlı kişilerde kullanılmamalıdır.

Uyarılar:

 Penisilin tedavisi uygulanan hastalarda ciddi hatta ölümle sonuçlanabilen anafilaktik aşırı duyarlılık reaksiyonları bildirilmiştir. Ampisilinin gebelerde kullanım güvenliği kanıtlanmamıştır. Ampisilin anne sütüne geçer,bu nedenle emziren annelerde kullanıldığında bu durum göz önünde bulundurulmalıdır.

Yan Etkileri:

 Glossit,stomatit, bulantı, kusma, diyare, psödomembranöz kolit gibi gastrointestinal;eritem, makülopapüler kızarık, ürtiker, multiform ve bazan eksfoliyatif dermatit gibi dermatolojik; anemi, trombositopeni, trombositopenik purpura, eozinofili, lökopeni ve agranülositoz gibi hematopoetik sistemi ilgilendiren yan etkiler izlenebilir.

İlaç Etkileşimleri:

 Ampisilin,allopurinol ile kombine edildiğinde cilt reaksiyonları gö-rülebilir.

Doz Önerisi:

 Alfasilin Flakon: olağan doz günde 1-2 g’dir.Solunum yolu ve yumuşak doku enfeksiyonlarında: 40 kg ve üzerindeki hastalarda 6 saatte bir 250-500 mg; 40 kg’nin altındaki hastalarda eşit dozlara bölünmüş olarak(6-8 saatte bir) 25-50 mg/kg/-gün).Gastrointestinal ve ürogenital enfeksiyonlarda(Kadınlarda N. gonorrhoeae ile oluşan enfeksiyonlar dahil): 40 kg ve üzerindeki hastalarda 6 saatte bir 500 mg; 40 kg’nin altındaki hastalarda eşit dozlara bölünmüş olarak 6-8 saatte bir, 50 mg/kg/gün.erişkin erkeklerde N. gonorrhoeae ile oluşan üretrit: 8 saat veya 12 saat ara ile 500 mg’lik iki doz uygulanmalıdır.Bakteriyel Menenjit: Çocuklar Ve erişkinlerde eşit dozlara bölünmüş olarak 3-4 saatte bir 150-200 mg/kg/gün. Tedaviye IV enfüzyon ile başladıktan sonra IM olarak sürdürülebilir.Septisemi: Çocuklar ve erişkinlerde 150-200 mg/kg/gün olandoz en az 3 gün IV uygulandıktan sonra 3-4 saatte bir IM uygulama ile sürdürülebilir.Alfasilin Kapsül/Süspansiyon/Tablet: Solunum yolu ve yumuşak doku enfeksiyonlarında: Vücut ağırlığı 20 kg veya daha fazla olan hastalara 6 saatte bir 250-500 mg; 20 kg’nin altındaki hastalara toplam 50 mg/kg/gün, eşit dozlara bölünerek 6 veya 8 saatte bir uygulanır.Gastrointestinal ve ürogenital enfeksiyonlarda: Vücut ağırlığı 20 kg ve üzerindeki hastalara her 6 saatte bir 500 mg; 20 kg’nin altındaki hastalara toplam 100 mg/kg/gün eşit dozlara bölünerek 6 veya 8 saatte bir uygulanır. Üretrit tedavisinde 1 g probenesid ile birlikte 3.5 g ampisilin tek doz şeklinde uygulanabilir.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.

...