Alfasilin

Alfasilin

Flakon IM/IV

Fako

Ampisilin sodyum

Ambalaj: 250 mgx1 Flakon ve 2 mL’lik çö-zücü

: : 500 mgx1Flakon ve 2 mL’lik çö-zücü

: : 1gx1 Flakon ve 3 mL’lik çö-zücü.

Eşdeğeri: Ampisina Flakon: 250 mgx1 Flakon, 500 mgx1 Flakon(Mustafa Nevzat);PenbisinFlakon: 250 mgx1 Flakon, 500 mgx1Flakon, 1 gx1 Flakon(İ.E.Ulagay);Silina Flakon: 250 mgx1 Flakon, 500 mgx1 Flakon(Bilim).

Alfasilin

Kapsül

Ampisilin trihidrat

Ambalaj: 500 mgx16 Kapsül.

Eşdeğeri: Ampisina Kapsül: 500 mgx16 kapsül(Mustafa Nevzat).

Alfasilin

Oral Süspansiyon

Ampisilin trihidrat

Ambalaj: 250 mg/5 mLx80 mL’lik şişe.

Eşdeğeri: Ampisina Oral Süspansiyon: 250 mg/5 mLx80 mL(Mustafa Nevzat);MakrosilinOral Süspansiyon: 250 mg/5mLx80 mL(Atabay);Silina Oral Süs-pansiyon: 250 mg/5 mLx80 mL(Bilim).

Alfasilin

Tablet

Ampisilin anhidr

Ambalaj: 1 gx16 tablet.

Eşdeğeri: Ampisina Tablet: 1 gx16 tablet(Mustafa Nevzat);SilinaTablet: 1 gx16 Tablet(Bilim).

Endikasyon: Duyarlıbakterilerin etken olduğu tonsilit, farenjit, akut ve kronik bronşit,pnö-moni, sinüzit ve orta kulak iltihabı gibi solunum yolları enfeksiyonları;sistit, üretrit, piyelonefrit, prostatit, gonore, septik abortus vepuerperal enfeksiyonlar gibi ürogenital enfeksiyonlar; enterit,kolanjit, enterokolit gibi gastrointestinal enfeksiyonlar; filebit,apse, erizipel, impetigo ve enfekte akne gibi deri ve yumuşak dokuenfeksiyonlarıyla septisemi ve bakteriyel menenjit tedavisindeendikedir.

Kontra Endikasyon: Penisilinekarşı aşırı duyarlı kişilerde kullanılmamalıdır.

Uyarılar: Penisilin tedavisi uygulananhastalarda ciddi hatta ölümle sonuçlanabilen anafilaktik aşırıduyarlık reaksiyonları bildirilmiştir. Ampisilinin gebelerdekullanım güvenliği kanıtlanmamıştır. Ampisilin anne sütüne geçer,bu nedenle emziren annelerde kullanıldığında bu durum göz önündebulundurulmalıdır.

Yan Etkileri: Glosit,stomatit, bulantı, kus-ma, diyare, psö-domembranöz kolit gibi gastrointestinal;eritem, makülopapüler kızartı, ürtiker, multiform ve bazan eksfoliyatifdermatit gibi dermatolojik; anemi, trombositopeni, trombositopenikpurpura, eozinofili, lö-kopeni ve agranülositoz gibi hematopoetiksistemi ilgilendiren yan etkiler izlenebilir.

İlaç Etkileşimleri: Ampisilin,allopurinol ile kombine edildiğinde cilt reaksiyonları gö-rülebilir.

Doz Önerisi: Alfasilin Flakon: olağan doz günde 1-2 g’dir.Solunum yolu ve yumuşakdoku enfeksiyonlarında: 40 kg ve üzerindeki hastalarda 6 saatte bir250-500 mg; 40 kg’nin altındaki hastalarda eşit dozlara bö-lünmüş olarak(6-8 saatte bir) 25-50 mg/kg/-gün).Gastrointestinal ve ürogenital enfeksiyonlarda(Kadınlarda N. gonorrhoeae ile oluşan enfeksiyonlar dahil): 40 kg ve üzerindeki hastalarda6 saatte bir 500 mg; 40 kg’nin altındaki hastalarda eşit dozlara bö-lünmüşolarak 6-8 saatte bir, 50 mg/kg/gün.erişkin erkeklerde N. gonorrhoeaeile oluşan üretrit: 8 saat veya 12 saat ara ile 500 mg’lik iki doz uygulanmalıdır.Bakteriyelmenenjit: Çocuklarve erişkinlerde eşit dozlara bö-lünmüş olarak 3-4 saatte bir 150-200mg/kg/gün. Tedaviye IV enfüzyon ile başlandıktan sonra IM olaraksürdürülebilir.Septisemi: Çocuklar ve erişkinlerde 150-200 mg/kg/gün olandoz en az 3 gün IV uygulandıktan sonra 3-4 saatte bir IM uygulama ilesürdürülebilir.Alfasilin Kapsül/Süspansiyon/Tablet: Solunum yolu ve yumuşakdoku enfeksiyonlarında: Vücut ağırlığı 20 kg veya daha fazla olan hastalara6 saatte bir 250-500 mg; 20 kg’nin altındaki hastalara toplam 50mg/kg/gün, eşit dozlara bö-lünerek 6 veya 8 saatte bir uygulanır.Gastrointestinal ve ürogenitalenfeksiyonlarda: Vücut ağırlığı 20 kg ve üzerindeki hastalaraher 6 saatte bir 500 mg; 20 kg’nin altındaki hastalara toplam 100mg/kg/gün eşit dozlara bö-lünerek 6 veya 8 saatte bir uygulanır. Ü-retrittedavisinde 1 g probenesid ile birlikte 3.5 g ampisilin tek dozşeklinde uygulanabilir.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.