Alfasid

Alfasid

Flakon IM

Fako

Ampisilin sodyum, sulbaktamsodyum

Ambalaj: 250 mg (250 mg/125mg)x1 Flakon ve 1 mL’lik ‰5 lidokainçö-zücü

: : 500 mg (500 mg/250 mg)x1 Flakon ve 1.8 mL’lik ‰5 lidokainçö-zücü

: : 1 g (1 g/500 mg)x1 Flakon ve 3.5 mL’lik ‰5 lidokainçö-zücü.

Eşdeğeri: AmpisidEnjektabl: 0.25 gx1Flakon, 0.5 gx1 Flakon, 1 gx1 Flakon(MustafaNevzat);CombicidFlakon: 250 mgx1 Flakon, 500 mgx1Flakon, 1 gx1 Flakon(Bilim);Duobak Flakon: 0.25 gx1 Flakon, 0.5 gx1 Flakon, 1 gx1 Flakon(Koçak);DuobaktamFlakon: 0.25 gx1 Flakon, 0.5 gx1Flakon, 1 gx1 Flakon(Eczacıbaşı);Duocid Flakon: 250 mgx1 Flakon, 500 mgx1 Flakon, 1 gx1 Flakon(Pfizer);NobecidFlakon: 0.25 gx1 Flakon, 0.5 gx1Flakon, 1 gx1 Flakon(Nobel);Sulbaksit Flakon: 0.25 gx1 Flakon, 0.5 gx1 Flakon, 1 gx1 Flakon(TümEkip);SulcidFlakon: 0.25 gx1 Flakon, 0.5 gx1Flakon, 1 gx1 Flakon(İ.E.Ulagay);Sultasid Flakon: 1 gx1 Flakon(Toprak).

Alfasid

Flakon IM/IV

Ampisilin sodyum,sulbaktam sodyum

Ambalaj: 250 mg (250 mg/-125mg)x1 Flakon ve 1 mL’lik çö-zücü

: : 500 mg(500 mg/250 mg)x1 Flakon ve 1.8 mL’lik çö-zücü

: : 1 g (1g/500 mg)x1 Flakon ve 3.5 mL’lik çö-zücü.

Eşdeğeri: AmpisidEnjektabl: 0.25 gx1Flakon, 0.5 gx1 Flakon, 1 gx1 Flakon(MustafaNevzat);CombicidFlakon: 250 mgx1 Flakon, 500 mgx1Flakon, 1 gx1 Flakon(Bilim);Duobak Flakon: 0.25 gx1 Flakon, 0.5 gx1 Flakon, 1 gx1 Flakon(Koçak);DuobaktamFlakon: 0.25 gx1 Flakon, 0.5 gx1Flakon, 1 gx1 Flakon(Eczacıbaşı);Duocid Flakon: 250 mgx1 Flakon, 500 mgx1 Flakon, 1 gx1 Flakon(Pfizer);NobecidFlakon: 0.25 gx1 Flakon, 0.5 gx1Flakon, 1 gx1 Flakon(Nobel);Sulbaksit Flakon: 0.25 gx1 Flakon, 0.5 gx1 Flakon, 1 gx1 Flakon(TümEkip);SulcidFlakon: 0.25 gx1 Flakon, 0.5 gx1Flakon, 1 gx1 Flakon(İ.E.Ulagay);Sultasid Flakon: 1 gx1 Flakon(Toprak).

Alfasid

Film Tablet

Sultamisilin

Ambalaj: 375 mgx10 Tablet

: : 750 mgx10 tablet.

Eşdeğeri: AmpisidTablet: 375 mgx10 Tablet, 750mgx10 tablet(Mustafa Nevzat);Combicid Film Tablet: 375 mgx10 Tablet, 750 mgx10 Tablet(Bilim);DuobakFilm Tablet: 375 mgx10 tablet(Koçak);Duobaktam Film Tablet: 375 mgx10 Tablet, 750 mgx10 tablet(Eczacıbaşı);DuocidFilm Tablet: 375 mgx10Tablet(Pfizer);Nobecid Film Tablet: 375 mgx10 tablet(Nobel);Sulcid Film Tablet: 375 mgx10 tablet, 750 mgx10 tablet(İ.E.ulagay);SultamatTablet: 375 mgx10 Tablet, 750mgx10 tablet(Atabay);Sultasid Film Tablet: 375 mgx10 Tablet, 750 mgx10 Tablet(Toprak);Sultibac Tablet: 375 mgx10 Tablet, 750 mgx10 tablet(Biofarma).

Alfasid

Oral Süspansiyon

Sultamisilin

Ambalaj: 250 mg/5 mLx40 ve 70 mL’lik şişe.

Eşdeğeri: Ampisid Oral Süspansiyon: 250 mg/5 mLx40 ve 70 mL(Mustafa Nevzat);CombicidOral Süspansiyon: 250 mg/5mLx40 ve 70 mL(Bilim);Duobaktam Oral Süspansiyon: 250 mg/5 mLx40 ve 70 mL(Eczacıbaşı);DuocidOral Süspansiyon: 250 mg/5mLx40 ve 70 mL(Pfizer);Nobecid Oral Süspansiyon: 250 mg/5 mLx40 ve 70 mL(Nobel);SulcidOral Süspansiyon: 250 mg/5mLx40 ve 70 mL(İ.E.Ulagay);Sultamat Oral Süspansiyon: 250 mg/5 mLx40 ve 70 mL(Atabay);SultasidOral Süspansiyon: 250 mg/5mLx40 ve 70 mL(Toprak);Sultibac Oral Süspansiyon: 250 mg/5 mLx40 ve 70 mL(Biofarma).

Endikasyon: Duyarlı bakterilerinetken olduğu sinüzit, otitis media, tonsillit dahil olmak üzere üstsolunum yolu enfeksiyonları; bakteriyel pnö-moni, bronşit dahilolmak üzere alt solunum yolu enfeksiyonları; üriner sistem enfeksiyonlarıve piyelonefrit; deri ve yumuşak doku enfeksiyonları ve gonokokenfeksiyonları tipik endikasyonlardır. Enjektabl formlar ayrıca,abdominal veya pelvik cerrahi müdahale yapılan ve periton kontaminasyonuihtimali olan hastalarda postoperatif yara enfeksiyonu insidensiniazaltmak üzere perioperatif olarak da kullanılabilir. Postoperatifsepsisi azaltmak amacıyla, gebeliğin sonlandırılması veya sezaryenameliyatı sonrası profilaktik olarak kullanılabilir.

Kontra Endikasyon: Özgeçmişlerindeherhangi bir penisiline karşı alerjik reaksiyon bulunan hastalardakontrendikedir.

Uyarılar: Penisilin tedavisi yapılan hastalarda ciddi,hatta bazan fatal aşırı duyarlık (anafilaktik) reaksiyonlar bildirilmiştir.Bir penisilintedavisinden önce, geçmişte penisilin, sefalosporin ve diğer allerjenlereduyarlık reaksiyonları olup olmadığı dikkatle soruşturulmalıdır.Böbrek yetmezliğinde doz aralığı uzatılır. Gebelik dö-neminde kullanımgüvenliği henüz saptanmamıştır. Anne sütünde düşük konsantrasyonlardasulbaktam ve ampisilin bulunur. Emziren annelerde sultamisilinverildiğinde dikkat edilmelidir.

Yan Etkileri: En sık gö-rülenyan etki diyare/yumuşak gaitadır. Bulantı, kusma, epigastrik rahatsızlık,karın ağrıları/-krampları nadiren gözlenmiştir. Enterokolit vepsö-domembranöz kolit ender oluşabilir. Deri dö-küntüsü ve kaşıntıseyrek olarak gözlenmiştir. Sersemlik hali/sedasyon, yorgunluk/halsizlikve baş ağrısı ender olarak gözlenmiştir. Özellikle intramusküleruygulamaya bağlı olan enjeksiyon yerindeki ağrı, çok az sayıdahastada intravenöz kullanımdan sonra filebit veya enjeksiyon yerindereaksiyon meydana gelebilir.

İlaç Etkileşimleri: Allopurinolve ampisilinin birlikte kullanımı, hastalarda deri dö-küntüsü insidansını,yalnız ampisilin alan hastalara gö-re, önemli derecede artırır.

Doz Önerisi: Alfasid Flakon: Yetişkinler için ö-nerilenAlfasiddozu 6-8 saat ara ile 1.5 g (sodyumtuzu şeklinde 1 g ampisilin ile sodyum tuzu şeklinde 500 mg sulbaktam=1FlakonAlfasid1 g) ile 3 g(sodyum tuzu şeklinde 2 g ampisilin ile sodyum tuzu şeklinde 1 gsulbaktam=2 FlakonAlfasid 1 g) şeklindedir. Toplam sulbaktam dozu günde 4 g’yiaşmamalıdır. ayakta tedavi gö-ren hafif ve orta derecede enfeksiyonluhastalarda IM yoldan 2 kez 750 mg (sodyum tuzu şeklinde 500 mg ampisilinile sodyum tuzu şeklinde 250 mg sulbaktam=1 FlakonAlfasid 500 mg) ile 1.5 g (sodyum tuzu şeklinde1 g ampisilin ile sodyum tuzu şeklinde 500 mg sulbaktam=1 FlakonAlfasid 1 g) uygulanabilir. Çocuk, bebekve yenidoğan enfeksiyonlarında doz, 150 mg/kg/gün (sodyum tuzu şeklinde100 mg/kg/gün ampisilin ile sodyum tuzu şeklinde 50 mg/kg/gün sulbaktam)’dür.ameliyat enfeksiyonlarının profilaksisindeAlfasid, anestezi başlangıcında 1.5 gile 3 g (1 ile 2 FlakonAlfasid 1 g) uygulanır. Gerektiğinde doz 6-8 saat ara iletekrarlanabilir. Profilaksi amacıyla uygulama 24 saati geçmemelidir.Tedavi, ateş düştükten sonra 48 saat ve diğer anormal belirtilerortadan kalkana dek sürdürülmelidir. Genellikle 5-14 gün günlük tedaviuygulanmakla beraber hastalığın ciddi olduğu durumlarda süre uzatılabilirveya ek tedaviler uygulanabilir.Alfasid Süspansiyon/Tablet: Yetişkin dozu: Enfeksiyonun şiddetine gö-re,günde iki kez 375 mg750 mg sultamisilindir. Yemeklerden önce veyasonra uygulanabilir.Çocuk dozu: 30 kg’nin üstündeki çocuklarda yetişkin dozu uygulanır.Vücut ağırlığı 30 kg’nin altındaki çocuklarda doz, iki doza bö-lünmüşolarak 25-50 mg/kg/gün sultamisilindir.Alfasidtedavisi hastanın semptom vebulgularının kaybolmasından sonra 2 gün daha sürdürülmelidir.Olağan tedavi süresi 5-14gün’dür. Ancak ciddi ve komplike enfeksiyonlarda bu süre uzatılabilir.Hemolitik streptokoklara bağlı enfeksiyonlarda akut romatizmalateş veya akut glomerülonefrit oluşmasını önleyebilmek için tedavien az 10 gün sürdürülmelidir.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.