Alfasid

Alfasid

Alfasid nedir ne için kullanılır, Alfasid nasıl kullanılır, Alfasid ilacının yan etkileri ve kullanırken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Flakon IM

Ampisilin sodyum, sulbaktam sodyum

Ambalaj: 

250 mg (250 mg/125mg)x1 Flakon ve 1 mL’lik ‰5 lidokain çözücü

: : 500 mg (500 mg/250 mg)x1 Flakon ve 1.8 mL'lik ‰5 lidokain çözücü

: : 1 g (1 g/500 mg)x1 Flakon ve 3.5 mL’lik ‰5 lidokain çözücü.

Endikasyon:

 Duyarlı bakterilerin etken olduğu sinüzit, otitis media, tonsillit dahil olmak üzere üst solunum yolu enfeksiyonları; bakteriyel pnömoni, bronşit dahil olmak üzere alt solunum yolu enfeksiyonları; üriner sistem enfeksiyonları piyelonefrit; deri ve yumuşak doku enfeksiyonları ve gonokok enfeksiyonları tipik endikasyonları dır. Enjektabl formlar ayrıca,abdominal veya pelvik cerrahi müdahale yapılan ve periton kontaminasyon ihtimali olan hastalarda postoperatif yara enfeksiyonu insidansını azaltmak üzere perioperatif olarak da kullanılabilir. Postoperatif Sepsis azaltmak amacıyla, gebeliğin sonlandırılması veya sezaryen ameliyatı sonrası profilaktik olarak kullanılabilir.

Kontrendikasyon:

 Özgeçmişlerin Herhangi bir penisiline karşı alerjik reaksiyon bulunan hastalarda kontrendikedir.

Uyarılar:

 Penisilin tedavisi yapılan hastalarda ciddi,hatta bazen fatal aşırı duyarlık (anafilaktik) reaksiyonlar bildirilmiştir.Bir penisilintedavisinden önce, geçmişte penisilin, sefalosporin ve diğer allerjenlere duyarlılık reaksiyonları olup olmadığı dikkatle soruşturulmalıdır.Böbrek yetmezliğinde doz aralığı uzatılır. Gebelik döneminde kullanım güvenliği henüz saptanmamıştır. Anne sütünde düşük konsantrasyonlarda sulbaktam ve ampisilin bulunur. Emziren annelerde sultamisilin verildiğinde dikkat edilmelidir.

Yan Etkileri:

 En sık gö-rülenyan etki diyare/yumuşak gaitadır. Bulantı, kusma, epigastrik rahatsızlık,karın ağrıları/-krampları nadiren gözlenmiştir. Enterokolit ve psödomembranöz kolit ender oluşabilir. Deri döküntüsü ve kaşıntı seyrek olarak gözlenmiştir. Sersemlik hali/sedasyon, yorgunluk/halsizlik ve baş ağrısı ender olarak gözlenmiştir. Özellikle intramüsküler uygulamaya bağlı olan enjeksiyon yerindeki ağrı, çok az sayıda hastada intravenöz kullanımdan sonra flebit veya enjeksiyon yerinde reaksiyon meydana gelebilir.

İlaç Etkileşimleri: 

Allopurinol Ve ampisilinin birlikte kullanımı, hastalarda deri döküntüsü insidansını,yalnız ampisilin alan hastalara göre, önemli derecede artırır.

Doz Önerisi:

 Alfasid Flakon: 

Yetişkinler için önerilen Alfasid dozu 6-8 saat ara ile 1.5 g (sodyum tuzu şeklinde 1 g ampisilin ile sodyum tuzu şeklinde 500 mg sulbaktam=1 Flakon Alfasid 1 g) ile 3g(sodyum tuzu şeklinde 2 g ampisilin ile sodyum tuzu şeklinde 1 g sulbaktam=2 Flakon Alfasid 1 g) şeklindedir. Toplam sulbaktam dozu günde 4 g’yi aşmamalıdır. ayakta tedavi gören hafif ve orta derecede enfeksiyonlu hastalarda IM yoldan 2 kez 750 mg (sodyum tuzu şeklinde 500 mg ampisilin ile sodyum tuzu şeklinde 250 mg sulbaktam=1 Flakon Alfasid 500 mg) ile 1.5 g (sodyum tuzu şeklinde 1 g ampisilin ile sodyum tuzu şeklinde 500 mg sulbaktam=1 Flakon Alfasid 1 g) uygulanabilir. Çocuk, bebek ve yenidoğan enfeksiyonlarında doz, 150 mg/kg/gün (sodyum tuzu şeklinde 100 mg/kg/gün ampisilin ile sodyum tuzu şeklinde 50 mg/kg/gün sulbaktam)’dür.ameliyat enfeksiyonlarının profilaksisinde Alfasid, anestezi başlangıcında 1.5 gile 3 g (1 ile 2 Flakon Alfasid 1 g) uygulanır. Gerektiğinde doz 6-8 saat ara ile tekrarlanabilir. Profilaksi amacıyla uygulama 24 saati geçmemelidir.Tedavi, ateş düştükten sonra 48 saat ve diğer anormal belirtiler ortadan kalkana dek sürdürülmelidir. Genellikle 5-14 gün günlük tedavi uygulanmakla beraber hastalığın ciddi olduğu durumlarda süre uzatılabilir veya ek tedaviler uygulanabilir.Alfasid Süspansiyon/Tablet: Yetişkin dozu: Enfeksiyonun şiddetine göre,günde iki kez 375 mg 750 mg sultamisilin nedir. Yemeklerden önce veya sonra uygulanabilir.Çocuk dozu: 30 kg’nin üstündeki çocuklarda yetişkin dozu uygulanır.Vücut ağırlığı 30 kg’nin altındaki çocuklarda doz, iki doza bölünmüş olarak 25-50 mg/kg/gün sultamisilin dir.Alfasid Tedavisi hastanın semptom ve bulgularının kaybolmasından sonra 2 gün daha sürdürülmelidir.Olağan tedavi süresi 5-14 gün’dür. Ancak ciddi ve komplike enfeksiyonlarda bu süre uzatılabilir.Hemolitik streptokoklara bağlı enfeksiyonlarda akut romatizmal ateş veya akut glomerülonefrit oluşmasını önleyebilmek için tedavi en az 10 gün sürdürülmelidir.

 

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.

...