Alfoxil

Alfoxil

Alfoxil nedir ne için kullanılır, Alfoxil nasıl kullanılır, Alfoxil ilacının yan etkileri ve kullanırken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Flakon IM/IV

Amoksisilin

Ambalaj:

 250 mgx1 Flakon ve 2 mL’lik çözücü Ampul

: 500 mg 1 Flakon ve 2 mL’lik çözücü Ampul

: 1 gx1 Flakon ve 4 mL’lik çözücü ampul.

Endikasyon:

 Duyarlı Mikroorganizmaların etken olduğu tonsillit, orta kulak iltihabı,sinüzit, farenjit, akut ve kronik bronşit, pnömoni gibi üst ve alt solunum yolu enfeksiyonları; sistit, üretrit, piyelonefrit, adneksit, puerperal enfeksiyonlar, septik abortus, gonore, prostatit gibi ürogenital sistem enfeksiyonları; selülit, apse, impetigo, akne gibi deri ve yumuşak doku enfeksiyonları ile sepsis ve bakteriyel menenjitin tedavisinde endikedir.

Kontrendikasyon:

Penisilinalerjisi olanlarda kontrendikedir.

Uyarılar:

 Penisilin tedavisi uygulanan hastalarda ciddi hatta ölümle sonuçlanabilen anafilaktik aşırı duyarlılık reaksiyonları bildirilmiştir. Gebelikte güvenirliği henüz kesinlik kazanmamıştır. Amoksisilin süte az miktarda geçer,emziren annelerde kullanıldığında bu özelliği unutulmamalıdır.

Yan Etkileri: 

Alerjik reaksiyonlar görülebilir. Bulantı kusma ve diyare, eritematöz makülopapüler döküntüler ve ürtiker gö-rülebilir. Penisilinlerle tedavi sırasında anemi, trombositopeni, trombositopenik purpura, eozinofili, lökopeni ve agranülositoz bildirilmiştir. Seyrek olarak geri dönüşlü hiperaktivite,ajitasyon, anksiyete, uykusuzluk, konfüzyon, davranış bozuklukları ve/veya sersemlik hali kaydedilmiştir.

İlaç Etkileşimleri:

 Amoksisilin,digoksin veya allopurinol ile birlikte kullanıldığında bu ilaçların absorpsiyon larını artırabilir. Allopurinol İle beraber alındığında ciltte kızarıklıkların oluşması insidansı artar. Kumarin ile kullanılması halinde amoksisilinin kan düzeyi yükselir.

Doz Önerisi:

Orta derecede şiddetli enfeksiyonların tedavisinde 8 saatte bir 500 mg uygulanır. Gerekli görülürse doz aralığı kısaltılabilir.Daha şiddetli enfeksiyonların tedavisinde 6 saatte bir 1 g IV enjeksiyon(3-4 dakika) ya da IV enfüzyon (30 dakikada) şeklinde uygulanır. Daha Ağır enfeksiyonlarda doz yükseltilebilir. 10 yaşına kadar olan çocuklarda önerilen doz 50-100 mg/kg/gün’dür. Menenjit tedavisinde doz 200-400 mg/kg/-gün’e kadar yükseltilebilir. Septisemi tedavisinde 150-200 mg/kg/gün olan doz, en az 3 gün IV uygulandıktan sonra 3-4 saatte bir IM uygulama ile tedavi sürdürülmelidir.Bakteriyel endokardit profilaksisi: Bakteriyel endokardite karşı profilaksi endike olduğu hastalarda yapılan diş çekimi veya gingiva ile ilgili cerrahi girişimlerde, erişkinlerde girişimden 1 saat önce 3 g, 6 saat sonra da 1.5 g amoksisilin oral olarak uygulanır. Çocuklar için işe girişimden 1 saat önce 50 mg/kg, 6 saat sonra da 25 mg/kg amoksisilinoral olarak uygulanır. Parenteral uygulama yapılacaksa, erişkinlere girişimden 2 dakika önce 2 g ampisilin IM veya IV, 6 saat sonra da 1 g IM veya IV ampisilin veya 1.5 g oral amoksisilin uygulanır. Çocuklara Girişimden 30 dakika önce 50 mg/kg IM veya IV, 6 saat sonra da 25 mg/kg IV veya IM ampisilin veya oral amoksisilin olarak uygulanır.Çocuk dozu erişkin dozunu geçmemelidir. A grubu hemolitik streptokoklarla oluşan enfeksiyonlarda akut romatizmal ateş veya glomerülonefrit oluşmasını önleyebilmek için tedavi en az 10 gün sürdürülmelidir.Alfoxil, IM ve doğrudan infüzyon şeklinde uygulanabilir.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.

...