Alkyloxan İnj.

Alkyloxan İnj.

Flakon

Koçsel

Siklofosfamid

Ambalaj: 500 mgx1 flakon.

Eşdeğeri: Endoxan Flakon: 500 mg x 1 Flakon(EczacıbaşıBaxter);Syklofosfamid Atafarm Flakon: 500 mgx1 Flakon(Atafarm).

Endikasyon: Hodgkinve nonHodgkin lenfoma, Burkitt lenfoması, multipl mye-loma, Ewingsarkomu, rabdomiyosarkom, retinoblastom, nö-roblastom, mikozisfungoides, lö-semiler ayrıca testis, meme, akciğer, endometriumve over kar-sinomaları, malign olmayan hastalıklardan romatoidartrit, Wegener granülomatozisi, lupus nefriti, multipl skle-roz,Graves oftalmopatisi, çeşitli vaskülit sendromlarında endikedir.Ayrıca kemik iliği transplantasyonundan önce tam aplazi sağlamakamacıyla kullanılır.

Kontra Endikasyon: Kemikiliği depresyonu olan hastalarda siklofosfamidin kullanımına devam edilmesikontrendikedir. Daha önceden siklofosfamide karşı aşırı duyarlığı olduğubilinen hastalara da uygulanmamalıdır.

Uyarılar: Siklofosfamid uygulaması sırasında kan tablosudüzenli olarak kontrol edilmelidir. Özellikle yük-sek dozlu tedavisırasında lö-kositlerin azaldıkları gö-rülebilir. Bu gibi durumlardadoz azaltılmalı, gerekirse tedavi durdurulmalıdır. Gebe kadınlarauygulandığında, fetusa zarar verebilir. Siklofosfamid her iki cinstesteriliteye yol açabilir. Siklofosfamide bağlı sterilite bazı hastalarda irreversiblolabilir. Yüksek doz siklofosfamid uygulanan bazı seyrek olgularda, ilk dozdanbirkaç gün sonra şiddetli, bazan da fatal olabilen konjestif kalp yetmezliği gelişmiştir.Siklofosfamid anne sütüne geçtiğinden, emziren annelerde ilacın anne içinönemi hesaba katılarak karar verilmelidir.

Yan Etkileri: Lökopeni,nötropeni, trombositopeni veya anemi gelişebilir. Bulantı ve kusma, iştahsızlık,batında rahatsızlık hissi veya ağrı, diyare görülebilir. Tedavi süresince hemorajikkolit, ağızda mukoza ülserasyonu ve sarılık gelişen nadir olgular vardır.Alopesi sık görülür. Tedavi sonrasında çoğunlukla saç yeniden çıkar. Ancakşekli ve rengi farklı olabilir. Seyrek olarak deri döküntüleri görülebilir.Deride pigmentasyon ve tırnaklarda değişiklikler de görülebilir. Uzun süreyleyüksek doz siklofosfamid uygulananlarda interstisyel pulmoner fibroz geliştiğibildirilmiştir. Çok nadiren anafilaktik reaksiyon bildirilmiştir.

İlaç Etkileşimleri: Doksorubisininkardiyotoksik etkisini arttırır. Siklofosfamidin metabolize olma oranıve lökopenik aktivitesinin, yüksek dozlarda fenobarbital ile arttığı bildirilmiştir.Siklofosfamid kolinesteraz aktivitesini uzun süre ve belirgin seviyedeazalttığından, ilacı aldığı tarihten itibaren 10 gün içinde genel anesteziverilecek hastalarda anestezistin uyarılması gerekir. Adrenalektomi yapılmışhastalarda gerek steroidler, gerekse siklofosfamidin dozlarının ayarlanmasıgerekebilir. Siklofosfamid ayrıca yara iyileşmesini yavaşlatabilir.

Doz Önerisi: Tek başına verildiği takdirde, hematolojik tablosunormal kişilerde başlangıç dozu 2-5 gün içinde verilmek üzere IV 40-50mg/kg'dir. Diğer tedavi şemalarında ise IV doz 7-10 gün boyunca günde 10-15mg/-kg veya haftada iki kere 3-5 mg/kg olabilir. IVAlkyloxaniçindaha birçok değişik tedavi şeması vardır. Bütün bu şemalarda doz antitümöraktivite ve/veya lökopeniye göre ayarlanmalıdır. Lö-kosit sayısı 2.000/mm3'edüşmesine, ciddi bir enfeksiyon riski olmadan tahammül edilebilir.Alkyloxankombinetedavi şemalarına eklendiği taktirde, diğer ilaçlar gibiAlkyloxan’ındozunu da azaltmak gerekebilir.Alkyloxan500 mg 25 mL solüsyon ile dilue edilir, %5 dekstroz, %5dekstroz ve %0.9 sodyum klorür, %5 dekstroz ve ringer solüsyonu, laktatlıringer solüsyonu, %0.45 sodyum klorür, 1/6 molar sodyum laktat solusyonlarıile kullanılabilir.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.