Alkyloxan İnj.

Alkyloxan İnj.

Alkyloxan İnj. nedir ne için kullanılır, Alkyloxan İnj. nasıl kullanılır, Alkyloxan İnj. ilacının yan etkileri, kullanırken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Alkyloxan İnj. Flakon

Siklofosfamid

Ambalaj: 

500 mgx1 flakon.

Endikasyon: 

Hodgkin non Hodgkin lenfoma, Burkitt lenfoması, multiple myeloma, Ewing Sarkom, rhabdomyosarkom, retinoblastom, neuroblastom, mycosis fungoides, lösemiler ayrıca testis, meme, akciğer, endometrium ve over kar-sinamaları, malign olmayan hastalıklardan romatoid artrit, Wegener granülomatozisi, lupus nefriti, multipl skleroz,Graves oftalmopatisi, çeşitli vaskülit sendromlarında endikedir.Ayrıca kemik iliği transplantasyonundan önce tam aplazi sağlamak amacıyla kullanılır.

Kontrendikasyon: 

Kemik İliği depresyonu olan hastalarda siklofosfamidin kullanımına devam edilmesi kontrendikedir. Daha önceden siklofosfamide karşı aşırı duyarlılığı olduğu bilinen hastalara da uygulanmamalıdır.

Alkyloxan İnj. Uyarılar: 

Siklofosfamid uygulaması sırasında kan tablosu düzenli olarak kontrol edilmelidir. Özellikle yüksek dozlu tedavi sırasında lökositlerin az aldıkları görülebilir. Bu gibi durumlarda doz azaltılmalı, gerekirse tedavi durdurulmalıdır. Gebe kadınlara uygulandığında, fetusa zarar verebilir. Siklofosfamid her iki cinste steriliteye yol açabilir. Siklofosfamide bağlı sterilite bazı hastalarda irreversible olabilir. Yüksek doz siklofosfamid uygulanan bazı seyrek olgularda, ilk dozdan birkaç gün sonra şiddetli, bazan da fatal olabilen konjestif kalp yetmezliği gelişmiştir.Siklofosfamid anne sütüne geçtiğinden, emziren annelerde ilacın anne için önemi hesaba katılarak karar verilmelidir.

Alkyloxan İnj. Yan Etkileri:

 Lökopeni,nötropeni, trombositopeni ve anemi gelişebilir. Bulantı ve kusma, iştahsızlık,batında rahatsızlık hissi veya ağrı, diyare görülebilir. Tedavi süresince hemorajik kolit, ağızda mukoza ülserasyonu ve sarılık gelişen nadir olgular vardır.Alopesi sık görülür. Tedavi sonrasında çoğunlukla saç yeniden çıkar. Ancak Şekli ve rengi farklı olabilir. Seyrek olarak deri döküntüleri görülebilir.Deride pigmentasyon ve tırnaklarda değişiklikler de görülebilir. Uzun süreli yüksek doz siklofosfamid uygulananlarda interstisyel pulmoner fibrozis geliştiği bildirilmiştir. Çok nadiren anafilaktik reaksiyon bildirilmiştir.

İlaç Etkileşimleri:

 Doksorubisinin Kardiyotoksik etkisini arttırır. Siklofosfamidin metabolize olma oranı ve lökopenik aktivitesinin, yüksek dozlarda fenobarbital ile arttığı bildirilmiştir.Siklofosfamid kolinesteraz aktivitesini uzun süre ve belirgin seviyede azaldığından, ilacı aldığı tarihten itibaren 10 gün içinde genel anestezi verilecek hastalarda anestezistin uyarılması gerekir. Adrenalektomi yapılmış hastalarda gerek steroidler, gerekse siklofosfamidin dozlarının ayarlanması gerekebilir. Siklofosfamid ayrıca yara iyileşmesini yavaşlatabilir.

Alkyloxan İnj. Doz Önerisi: 

Tek başına verildiği takdirde, hematolojik tablosu normal kişilerde başlangıç dozu 2-5 gün içinde verilmek üzere IV 40-50 mg/kg dir. Diğer tedavi şemalarında ise IV doz 7-10 gün boyunca günde 10-15 mg/-kg veya haftada iki kere 3-5 mg/kg olabilir. IV Alkyloxan için daha birçok değişik tedavi şeması vardır. Bütün bu şemalarda doz antitümör aktivite ve/veya lökopeniye göre ayarlanmalıdır. Lökosit sayısı 2.000/mm 3'e düşmesine, ciddi bir enfeksiyon riski olmadan tahammül edilebilir.Alkyloxan Kombine Tedavi şemalarına yüklendiği takdirde, diğer ilaçlar gibi Alkyloxan’dozunu da azaltmak gerekebilir.Alkyloxan 500 mg 25 mL solüsyon ile dilüe edilir, %5 dekstroz, %5 dekstroz ve %0.9 sodyum klorür, %5 dekstroz ve ringer solüsyonu, laktatlı ringer solüsyonu, %0.45 sodyum klorür, 1/6 molar sodyum laktat solüsyonu ile kullanılabilir.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.

...