Allerjin

Allerjin

Şurup

Günsa

Difenhidramin HCI

Ambalaj: 12.5 mg/5 mLx100 mL’lik şişe.

Eşdeğeri: Fenotral Şurup: 12.5 mg/5 mLx100 mL(Münir Şahin).

Endikasyon: Birantihistaminik olarak, rinit, konjunktivit, kaşıntılı deri hastalıklarıile ürtiker ve anjiyonö-rotik ödem dahil aşırı duyarlık durumlarındakibelirtilerin tedavisinde kullanılır.

Kontra Endikasyon: Difenhidraminekarşı aşırı duyarlık durumunda, prematüre ve yenidoğan bebeklerdekullanılmamalıdır.

Uyarılar: Yaşlı hastalarda kullanımındadikkat gerekir. Antihistaminiklerin çoğu sersemlik haline yol açtığından,motorlu taşıt sürücülerinde ya da dikkat gerektiren aletlerin kullanıldığıişlerde çalışanlarda, difenhidramin kullanırken dikkatli olunmalıdır.Antihistaminikler, dar açılı glokom, idrar retansiyonu, prostathipertrofisi ve piloroduodenal obstrüksiyonu, hipertiroidisi,hipertansiyon ya da diğer kardiyovasküler hastalığı, kronik obstrüktifakciğer hastalığı ve astımı olan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır.Gebelikte çok gerekliyse kullanılmalıdır. Emziren annelerde difenhidraminya da emzirme kesilmelidir.

Yan Etkileri: SSS’de sedasyonayol açabildikleri gibi, özellikle çocuklarda paradoksal bir uyarılmayayol açabilirler. Ağızda kuruma, idrar zorluğu, görmede bulanıklıkve kabızlık gibi antikolinerjik yan etkilere yol açabilir. Ayrıcaepigastrik rahatsızlık hissi, iştahsızlık, bulantı, kusma, ishal yada kabızlık, bronşiyal salgılarda koyulaşma gö-rülebilir.

İlaç Etkileşimleri: Alkol,barbitüratlar, hipnotikler, opiyat analjezikler, anksiyolitik sedatiflerve nö-roleptikler gibi ilaçların sedatif etkisi, birlikte antihistaminikilaç kullanıldığında artabilir. MAO inhibitö-rü ilaçlar, antihistaminiklerinantimuskarinik etkilerini; antihistaminikler de, atropin vetrisiklik antidepresan ilaçlar gibi antimuskarinik ilaçların etkisiniartırabilir. Antihistaminikler, aminoglikozidler gibi ototoksisiteriski olan ilaçların, bu riskiyle ilgili uyarı işaretlerini maskeleyebilir.Difenhidramin, temazepam metabolizmasında azalmaya yol açabilir.

Doz Önerisi: Günlük doz 4 mg/kg’dir. Bu miktar 2-3 eşit kısımdauygulanmalıdır.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.