AltizemSR

AltizemSR

Mikropellet

Kapsül

Nobel

Diltiazem

Ambalaj: 60 mgx30 Kapsül

: : 120 mgx30 kapsül.

Endikasyon: Esansiyelhipertansiyon tedavisinde ve koroner arter spazmının neden olduğuanjina pektoris ile efor ile oluşan kronik ve inatçı anjina pektorisinprofilaktik tedavisinde kullanılır.

Kontra Endikasyon: Ventrikülerpacemaker kullanılmayan hasta sinüs sendromu olan hastalarda,ventriküler pacemaker kullanılmayan II. veya III. derece atrioventrikülerbloku olan hastalarda, sistolik kan basıncı 120 mmHg’nin altında olanhipotansif hastalarda ve aşırı bradikardili hastalarda, diltiazemekarşı aşırı duyarlığı olanlarda ve röntgen yardımıyla akut miyokardenfarktüsü ve pulmoner konjesyonu olanlarda kullanılmamalıdır.

Uyarılar: Karaciğer ve böbrek hastalıkları olan bireylerdedikkatli kullanılmalıdır. Gebelerde ve emzirme süresinde kullanmagüvenliği kanıtlanmamıştır. Endikasyona gö-re bu risk faktö-rü daimagöz önünde bulundurulmalıdır.

Yan Etkileri: Bulantı,ödem, artimi, baş ağrısı, yüz kızarması, çarpıntı, bradikardi, hipotansiyon,senkop, kalp yetmezliği, baş dö-nmesi, sersemlik, sinirlilik, depresyon,halsizlik, uykusuzluk, konfüzyon, halüsinasyon, dispepsi, kusma,diyare ya da kabızlık, pirosiz, ürtiker, prurit, fotosensitivite,poliüri, noktüri, parestezi ve osteoartiküler ağrılar gö-rülebilir.

İlaç Etkileşimleri: Diltiazeminbblokerler ve dijital müstahzarlarıylabirlikte kullanımı, ilacın kardiyak kondüksiyonu üzerindeki etkisiniartırır.

Doz Önerisi: Başlangıçta doz, hastanın bireysel gereksiniminegö-re hekim tarafından ayarlanmalıdır. Günde 1 kez 120 mg veya günde2 kez 60 mg dozunda verilir ve günlük doz yeterli yanıt alınamayanolgularda 240 ile 360 mg’ye kadar artırılabilir.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.