Amoksilav BİD

Amoksilav BİD

Film Tablet

İlsan

Amoksisilin trihidrat,potasyum klavulanat

Ambalaj: 625 mg (500+125 mg)x10 tablet

: : 1 g(875+125 mg)x10 Tablet.

Eşdeğeri: AmoklavinBİD Film Tablet: 625 mgx10Tablet, 1 gx10 Tablet(Deva);AugmentinBİD Film Tablet: 625 mgx10 Tablet, 1 gx10 Tablet(GSK);BiomentBİDFilm Tablet: 625 mgx10Tablet, 1 gx10 Tablet(Fako);Croxilex-BİD Film Tablet: 625 mgx10 Tablet, 1 gx10 Tablet(İ.E.Ulagay);KlamoksBİD Film Tablet: 1 gx10Tablet(Bilim);Klavupen BID Film Tablet: 625 mgx10 Tablet, 1 gx10 Tablet(Toprak).

Amoksilav BİD 200/28

Oral Süspansiyon

Amoksisilin trihidrat200 mg, potasyum klavulanat 28.5 mg/5 mL

Ambalaj: Sulandırıldığında 70 mL süspansiyon verebilecektoz içeren şişe.

Eşdeğeri: AmoklavinBİD 200/28Oral Süspansiyon: 70 mL(Deva);AugmentinBİD200/28 Oral Süspansiyon: 70 mL(GSK);BiomentBİD200/28 Oral Süspansiyon: 70 mL(Fako);Croxilex-BİD200/28 Oral Süspansiyon: 70 mL(İ.E.Ulagay);KlamoksBİD 200/28 Oral Süspansiyon: 70 mL(Bilim).

Amoksilav BİD Forte 400/57

Oral Süspansiyon

Amoksisilin trihidrat400 mg, potasyum klavulanat 57 mg/5 mL

Ambalaj: Sulandırıldığında 70 mL süspansiyon verebilecektoz içeren şişe.

Eşdeğeri: AmoklavinBİD Forte400/57 Oral Süspansiyon: 70 mL(Deva);AugmentinBİDForte 400/57 Oral Süspansiyon: 70 mL(GSK);BiomentBİD400/57 Forte Oral Süspansiyon: 70 mL(Fako);Croxilex-BİDForte 400/57 Oral Süspansiyon: 70 mL( İ.E.Ulagay);KlamoksBİD Fort 400/57 Oral Süspansiyon: 70 mL(Bilim).

Endikasyon: Duyarlı bakteri türlerininetken olduğu sinüzit, tonsilit, orta kulak iltihabı gibi üst solunumyolları enfeksiyonları; akut ve kronik bronşit, lober ve bronkopnö-moni,ampiyem, akciğer absesi gibi alt solunum yolları enfeksiyonları;furonkül/apseler, selülit, yara enfeksiyonları, intraabdominalsepsis gibi deri ve yumuşak doku enfeksiyonları; sistit, piyelonefrit,septik abortus, lohusa humması, pelvis enfeksiyonları, şankroidve gonore gibi üro-genital enfeksiyonlar ve osteomiyelit, septisemi,peritonit, ameliyat sonrası enfeksiyonlar gibi çeşitli enfeksiyonlarıntedavisinde endikedir.

Kontra Endikasyon: Penisiline aşırı duyarlığıolanlarda kontrendikedir.

Uyarılar: Penisilin tedavisi uygulananhastalarda ciddi ve hatta ölümle sonuçlanabilen anafilaktoid tipteaşırı duyarlık reaksiyonları bildirilmiştir. Bu tip reaksiyonlarözellikle bir çok allerjene duyarlığı olan kişilerde ve parenteraluygulamada oral uygulamaya gö-re daha sık gö-rülmüştür. Böbrek fonksiyonbozukluğu amoksisilin ve potasyum klavulanat atılımını geciktirirsede, bozukluk diyaliz geciktirecek kadar şiddetli değilse ilacındozajını azaltmak gerekmez. Gebelikte sınırlı sayıda hastayaoral yoldan uygulanmışsa da plasentadan kolayca geçtiğinden, zorunlugö-rülmedikçe gebelerde kullanılması önerilmez. Semisentetik penisilinlersüte geçtiğinden emziren annelerde dikkatle kullanılmalıdır.

Yan Etkileri: Diyare, psö-domembranöz kolit,hazımsızlık, bulantı, kusma ve kandidiyazis bildirilmiştir.

İlaç Etkileşimleri: Probenisid, amoksisilinin renal tübüler sekresyonunuazaltır. Allopürinol ve semisentetik penisilinlerin birliktekullanımı halinde, iki ilacı birlikte alan hastalarda, tek başınasemisentetik penisilin alan hastalara gö-re raş insidansı yükselebilir.Disülfiram ile birlikte kullanılmamalıdır.

Doz Önerisi: AmoksilavBİD Film Tablet: 625 mg’lik form için dozönerisi: Erişkinler ve 12 yaşınüzerindeki çocuklara hafif ve orta şiddette enfeksiyonlarda günde iki kez biradet 625 mg film tablet önerilir. Tedavi, durum gözden geçirilmeksizin 14günden daha uzun süre sürdürülmemelidir. Dental enfeksiyonlarda (örn.dentoalveolar abse) erişkinler ve 12 yaşın üzerindeki çocuklara 5 gün süreylegünde iki kez bir 625 mg film tablet önerilir.Amoksilav BID625 mgfilm tablet 12 yaş ve altı çocuklarda önerilmemektedir.1 g’lik form için doz önerisi: Yetişkinler ve 40 kg ağırlığın üzerindeki çocuklara her12 saatte bir 1 g önerilir. Böbrek yetmezliğinin şiddetli olmadığıdurumlarda genellikle doz ayarlaması gerekmemektedir. Glomerüler filtrasyonhızı <30 mL/dak olan hastalarınAmoksilavBID 1 gkullanmaları önerilmez.Gastrointestinal intolerabilitenin en aza inmesi için,Amoksilav BID, yemekbaşlangıcında alınmalıdır.

AmoksilavBİD Oral Süspansiyon: 3 aydan büyük ve 40 kg'ninaltındaki çocuklarda hafif ve orta şiddetteki enfeksiyonlarda 12 saatte biruygulanan dozlara bölünerek 28.6 (25/3.6) mg/kg/gün verilir. Otitis media,sinüzit, alt solunum yolu enfeksiyonları ve daha şiddetli enfeksiyonlarda 12saatte bir uygulanan dozlara bölünerek 51.4 (45/6.4) mg/kg/gün verilir. 40kg’nin üzerindeki çocuklarda ve yetişkinlere 12 saatte bir uygulanan dozlarabölünerek 51.4 (45/6.4) mg/kg/gün verilir. Tedaviye durum gözdengeçirilmeksizin 14 günden daha uzun süreli devam edilmemelidir.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.