Amoksilav BİD

Amoksilav BİD

Amoksilav BİD nedir ne için kullanılır, Amoksilav BİD nasıl kullanılır, Amoksilav BİD ilacının yan etkileri ve kullanırken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Film Tablet

  • Amoksisilin trihidrat
  • Potasyum klavulanat

Ambalaj: 

  • 625 mg (500+125 mg)x10 tablet
  • 1 g(875+125 mg)x10 Tablet.

Endikasyon: 

Duyarlı bakteri türlerinin etken olduğu sinüzit, tonsilit, orta kulak iltihabı gibi üst solunum yolları enfeksiyonları; akut ve kronik bronşit, lober ve bronkopnömoni,ampiyem, akciğer apsesi gibi alt solunum yolları enfeksiyonları;furonkül/apseler, selülit, yara enfeksiyonları, intraabdominal sepsis gibi deri ve yumuşak doku enfeksiyonları; sistit, piyelonefrit,septik abortus, lohusa humması, pelvis enfeksiyonları, şankroid gonore gibi ürogenital enfeksiyonlar ve osteomiyelit, septisemi,peritonit, ameliyat sonrası enfeksiyonlar gibi çeşitli enfeksiyonların tedavisinde endikedir.

Kontrendikasyon: 

Penisiline aşırı duyarlılığı olanlarda kontrendikedir.

Uyarılar:

 Penisilin tedavisi uygulanan hastalarda ciddi ve hatta ölümle sonuçlanabilen anafilaktoid tipte aşırı duyarlılık reaksiyonları bildirilmiştir. Bu tip reaksiyonlar özellikle bir çok alerjen duyarlılığı olan kişilerde ve parenteral uygulamada oral uygulamaya göre daha sık görülmüştür. Böbrek fonksiyon bozukluğu amoksisilin ve potasyum klavulanat atılımını geciktirirse, bozukluk diyaliz geciktirecek kadar şiddetli değilse ilacın dozajını azaltmak gerekmez. Gebelikte sınırlı sayıda hastayaoral yoldan uygulanmışsa da plasentadan kolayca geçtiğinden, zorunlu görülmedikçe gebelerde kullanılması önerilmez. Semisentetik penisilinlersüte geçtiğinden emziren annelerde dikkatle kullanılmalıdır.

Amoksilav BİD Yan Etkileri: 

Diyare, psödomembranöz kolit,hazımsızlık, bulantı, kusma ve kandidiyazis bildirilmiştir.

Amoksilav BİD İlaç Etkileşimleri:

Probenisid, amoksisilinin renal tübüler sekresyonunuazaltır. Allopürinol ve semisentetik penisilinlerin birlikte kullanımı halinde, iki ilacı birlikte alan hastalarda, tek başına semisentetik penisilin alan hastalara göre raş insidansı yükselebilir.Disülfiram ile birlikte kullanılmamalıdır.

Amoksilav BID  Doz Önerisi:: 

625 mg’lik form için doz önerisi: Erişkinler ve 12 yaşın üzerindeki çocuklara hafif ve orta şiddette enfeksiyonlarda günde iki kez bir adet 625 mg film tablet önerilir. Tedavi, durum gözden geçirilmeksizin 14günden daha uzun süre sürdürülmemelidir. Dental enfeksiyonlarda (örn.dentoalveolar abse) erişkinler ve 12 yaşın üzerindeki çocuklara 5 gün süreyle günde iki kez bir 625 mg film tablet önerilir.Amoksilav BID 625 mg film tablet 12 yaş ve altı çocuklarda önerilmemektedir.1 g’lik form için doz önerisi: Yetişkinler ve 40 kg ağırlığın üzerindeki çocuklara her 12 saatte bir 1 g önerilir. Böbrek yetmezliğinin şiddetli olmadığı durumlarda genellikle doz ayarlaması gerekmektedir. Glomerüler filtrasyon hızı <30 mL/dak olan hastaların Amoksilav BID 1 kullanmaları önerilmez.Gastrointestinal intolerabilitenin en aza inmesi için,Amoksilav BID, yemek başlangıcında alınmalıdır.

Amoksilav BID Oral Süspansiyon:

 3 aydan büyük ve 40 kg nin altındaki çocuklarda hafif ve orta şiddetteki enfeksiyonlarda 12 saatte biruygulanan dozlara bölünerek 28.6 (25/3.6) mg/kg/gün verilir. Otitis media,sinüzit, alt solunum yolu enfeksiyonları ve daha şiddetli enfeksiyonlarda 12saatte bir uygulanan dozlara bölünerek 51.4 (45/6.4) mg/kg/gün verilir. 40kg’nin üzerindeki çocuklarda ve yetişkinlere 12 saatte bir uygulanan dozlar bölünerek 51.4 (45/6.4) mg/kg/gün verilir. Tedaviye durum gözden geçirilmeksizin 14 günden daha uzun süreli devam edilmemelidir.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.

...