Amoksilin

Amoksilin

Kapsül

Nobel

Amoksisilin

Ambalaj: 500 mgx16 kapsül.

Eşdeğeri

: AlfoxilTablet: 500 mgx16 Tablet(Abfar);Amoksina Tablet: 500 mgx16 Tablet(MustafaNevzat);AtoksilinTablet: 500 mgx16 Tablet(Atabay);DemoksilTablet: 500 mgx16 tablet(Deva);LargopenTablet: 500 mgx16 Tablet(Bilim);MoksilinTablet: 500 mgx16 tablet (İlsan);Remoxil Tablet: 500 mgx16 Tablet(İ.E.Ulagay);Topramoxin Film Tablet: 500 mgx16 Tablet(Toprak).

Endikasyon: Duyarlı mikroorganizmalarınetken olduğu tonsillit, orta kulak iltihabı, sinüzit, farenjit,akut ve kronik bronşit, pnö-moni gibi üst ve alt solunum yolu enfeksiyonları;sistit, üretrit, piyelonefrit, adneksit, puerpeal enfeksiyonlar,septik abortus, gonore, prostatit gibi ürogenital sistem enfeksiyonları;selülit, abse, impetigo, akne gibi deri ve yumuşak doku enfeksiyonlarylasepsis ve bakteriyel menenjitin tedavisinde endikedir.

Kontra Endikasyon: Penisilinalerjisi olanlarda kontrendikedir.

Uyarılar: Penisilin tedavisi uygulanan hastalarda ciddihatta ölümle sonuçlanabilen anafilaktik aşırı duyarlık reaksiyonlarıbildirilmiştir. Gebelikte güvenirliği henüz kesinlik kazanmamıştır.Amoksisilin süte az miktarda geçer, emziren annelerde kullanıldığındabu özelliği unutulmamalıdır.

Yan Etkileri: Alerjikreaksiyonlar gö-rülebilir. Bulantı kusma ve diyare, eritematözmakülopapüler dö-küntüler ve ürtiker gö-rülebilir. Penisilinlerletedavi sırasında anemi, trombositopeni, trombositopenik purpura,eozinofili, lö-kopeni ve agranülositoz bildirilmiştir. Seyrekolarak geri dö-nüşlü hiperaktivite, ajitasyon, anksiyete, uykusuzluk,konfüzyon, davranış bozuklukları ve/veya sersemlik hali kaydedilmiştir.

İlaç Etkileşimleri: Amoksisilin,digoksin veya allopurinolle birlikte kullanıldığında bu ilaçlarınabsorpsiyonlarını artırabilir. Allopurinolle beraber alındığındaciltte kızarıklıkların oluşması insidansı artar.Kumarin ile kullanılması halindeamoksisilinin kan düzeyi yükselir.

Doz Önerisi: Erişkinlerde 8 saat ara ile 500 mg uygulanmasıönerilmektedir. 20 kg’nin üzerindeki çocuklara erişkin dozu uygulanabilir.A grububhemolitik strep-tokoklarla meydanagelen enfeksiyonlarda akut romatizmal ateş veya akut glomerülonefritoluşmasını önleyebilmek için tedavi en az 10 gün sürdürülmelidir.Az duyarlı mikroorganizmalar tarafından oluşturulan ciddi üst vealt solunum yolu enfeksiyonlarda, erişkinlerde 8 saat ara ile 500mg şeklinde doz uygulaması yapılır. 20 kg’nin üzerindeki çocuklaraerişkin dozu uygulanabilir. Bakteriyel menenjit tedavisinde önerilenerişkin ve çocuk dozu aynı olup, 150-200 mg/kg/-gün şeklinde eşit dozlarabö-lünerek 3-4 saat aralıklarla uygulanmalıdır. Gonore, akut komp-likeolmayan anogenital ve üretral enfeksiyonlarda erişkinlere 3 gramlıktek bir doz olarak uygulanır.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.