Amoksilin

Amoksilin

Amoksilin nedir ne için kullanılır, Amoksilin nasıl kullanılır, Amoksilin ilacının yan etkileri ve kullanırken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Kapsül

Amoksisilin

Ambalaj: 

500 mgx16 kapsül.

Endikasyon: 

Duyarlı mikroorganizmaların etken olduğu tonsillit, orta kulak iltihabı, sinüzit, farenjit,akut ve kronik bronşit, pnömoni gibi üst ve alt solunum yolu enfeksiyonları;sistit, üretrit, piyelonefrit, adneksit, puerperal enfeksiyonlar,septik abortus, gonore, prostatit gibi ürogenital sistem enfeksiyonları;selülit, apse, impetigo, akne gibi deri ve yumuşak doku enfeksiyonları sepsis ve bakteriyel menenjitin tedavisinde endikedir.

Kontrendikasyon:

 Penisilinalerjisi olanlarda kontrendikedir.

Uyarılar: 

Penisilin tedavisi uygulanan hastalarda ciddi hatta ölümle sonuçlanabilen anafilaktik aşırı duyarlılık reaksiyonları bildirilmiştir. Gebelikte güvenirliği henüz kesinlik kazanmamıştır.Amoksisilin süte az miktarda geçer, emziren annelerde kullanıldığından bu özelliği unutulmamalıdır.

Yan Etkileri:

 Alerjik Reaksiyonlar görülebilir. Bulantı kusma ve diyare, eritematöz makülopapüler döküntüler ve ürtiker gö-rülebilir. Penisilinlerletedavi sırasında anemi, trombositopeni, trombositopenik purpura,eozinofili, lökopeni ve agranülositoz bildirilmiştir. Seyrek Olarak geri dönüşlü hiperaktivite, ajitasyon, anksiyete, uykusuzluk,konfüzyon, davranış bozuklukları ve/veya sersemlik hali kaydedilmiştir.

İlaç Etkileşimleri: 

Amoksisilin,digoksin veya allopurinol ile birlikte kullanıldığında bu ilaçların absorpsiyon larını artırabilir. Allopurinol İle beraber alındığında ciltte kızarıklıkların oluşması insidansı artar.Kumarin ile kullanılması halinde amoksisilinin kan düzeyi yükselir.

Doz Önerisi: 

Erişkinlerde 8 saat ara ile 500 mg uygulanması önerilmektedir. 20 kg’nin üzerindeki çocuklara erişkin dozu uygulanabilir.A grubu hemolitik streptokoklarla meydana gelen enfeksiyonlarda akut romatizmal ateş veya akut glomerülonefrit oluşmasını önleyebilmek için tedavi en az 10 gün sürdürülmelidir.Az duyarlı mikroorganizmalar tarafından oluşturulan ciddi üst ve alt solunum yolu enfeksiyonlarda, erişkinlerde 8 saat ara ile 500mg şeklinde doz uygulaması yapılır. 20 kg’nin üzerindeki çocuklara erişkin dozu uygulanabilir. Bakteriyel menenjit tedavisinde önerilen erişkin ve çocuk dozu aynı olup, 150-200 mg/kg/-gün şeklinde eşit dozlara bölünerek 3-4 saat aralıklarla uygulanmalıdır. Gonore, akut komplike olmayan anogenital ve üretral enfeksiyonlarda erişkinlere 3 gramlık tek bir doz olarak uygulanır.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.

...