Amoksina

Amoksina

Kapsül

Mustafa Nevzat

Amoksisilin

Ambalaj: 250mgx16 kapsül.

Amoksina

Oral Süspansiyon

Amoksisilin

Ambalaj: 125 mg/5 mLx 80 mL

: 250 mg/5 mLx80 mL’lik şişe.

Eşdeğeri:

Atoksilin OralSüspansiyon: 250 mg/5 mLx80 mL’lik şişe(Atabay);DemoksilSüspansiyon: 125 mg/5mLx80 mL, 250 mg/5 mLx80 mL(Deva);Largopen Oral Süspansiyon: 125 mg/5 mLx80 mL, 250 mg/5 mLx80 ml-(Bilim);MoksilinOral Süspansiyon: 250 mg/5mLx80 mL şişe(İlsan);Remoxil Süspansiyon: 250 mg/5 mLx80 mL(İ.E.Ulagay).

Amoksina

Tablet

Amoksisilin

Ambalaj: 500 mgx16 Tablet

: 1 gx16 tablet.

Eşdeğeri: AlfoxilTablet: 500 mgx16 Tablet, 1 gx15tablet(Abfar);Amoksilin Kapsül: 500 mgx16 kapsül(Nobel);Atoksilin Tablet: 500 mgx16 Tablet, 1 gx16 tablet(Atabay);DemoksilTablet: 500 mgx16 tablet(Deva);LargopenTablet: 500 mgx16 Tablet, 1 gx16tablet(Bilim);Moksilin Tablet: 500 mgx16 tablet(İlsan);RemoxilTablet: 500 mgx16 Tablet, 1 gx16tablet(İ.E.Ulagay);Topramoxin Film Tablet: 500 mgx16 Tablet, 1 gx16 tablet(Toprak).

Endikasyon: Duyarlımikroorganizmaların etken olduğu tonsillit, orta kulak iltihabı,sinüzit, farenjit, akut ve kronik bronşit, pnö-moni gibi üst ve alt solunumyolu enfeksiyonları; sistit, üretrit, piyelonefrit, adneksit, puerpealenfeksiyonlar, septik abortus, gonore, prostatit gibi ürogenitalsistem enfeksiyonları; selülit, apse, impetigo, akne gibi derive yumuşak doku enfeksiyonlaryla sepsis ve bakteriyel menenjitintedavisinde endikedir.

Kontra Endikasyon: Penisilinalerjisi olanlarda kontrendikedir.

Uyarılar: Penisilin tedavisi uygulanan hastalarda ciddihatta ölümle sonuçlanabilen anafilaktik aşırı duyarlık reaksiyonlarıbildirilmiştir. Gebelikte güvenirliği henüz kesinlik kazanmamıştır.Amoksisilin süte az miktarda geçer, emziren annelerde kullanıldığındabu özelliği unutulmamalıdır.

Yan Etkileri: Alerjikreaksiyonlar gö-rülebilir. Bulantı kusma ve diyare, eritematözmakülopapüler dö-küntüler ve ürtiker gö-rülebilir. Penisilinlerletedavi sırasında anemi, trombositopeni, trombositopenik purpura,eozinofili, lö-kopeni ve agranülositoz bildirilmiştir. Seyrekolarak geri dö-nüşlü hiperaktivite, ajitasyon, anksiyete, uykusuzluk,konfüzyon, davranış bozuklukları ve/veya sersemlik hali kaydedilmiştir.

İlaç Etkileşimleri: Amoksisilin,digoksin veya allopurinolle birlikte kullanıldığında bu ilaçlarınabsorpsiyonlarını artırabilir. Allopurinolle beraber alındığındaciltte kızarıklıkların oluşması insidansı artar.Kumarin ile kullanılması halindeamoksisilinin kan düzeyi yükselir.

Doz Önerisi: Erişkinler için 8 saat ara ile 250-500 mg, çocuklariçin 8 saat ara ile 20 mg/kg/gün ö-nerilmektedir. 20 kg’nin üzerindekiçocuklara erişkin dozu uygulanabilir. A grububhemolitik streptokokların nedenolduğu enfeksiyon-larda akut romatizmal ateş ya da akut glomerülonefritoluşmasını önlemek için tedaviye en az 10 gün devam edilmelidir.Az duyarlı mikroorganizmaların neden olduğu ciddi üst ve alt solunumyolları enfeksiyonlarında uygulanacak doz 8 saat ara ile erişkinleriçin 500 mg, çocuklar için ise 40 mg/kg/gün olmalıdır. Bakteriyel menenjittedavisinde ö-nerilen erişkin ve çocuk dozu aynı olup, 150-200mg/kg/gün eşit dozlara bö-lünerek 3-4 saat aralıklarla uygulanmalıdır.Gonore, akut ve komplike olmayan anogenital ve üretral enfeksiyonlarda3 g’lik tek doz ö-nerilmektedir.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.