Aminocardol

Aminocardol

Aminocardol nedir ne için kullanılır, Aminocardol nasıl kullanılır, Aminocardol ilacının yan etkileri ve kullanırken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Aminocardol Ampul IV

Teofilin etilendiamin

Ambalaj:

 240mg/10 mL x 3 ampul.

Endikasyon:

 Bronşiyal Astım, kronik bronşit ve amfizeme bağlı bronkospazm, sol ventrikül yetmezliğine bağlı akut pulmoner ödem ve paroksismal noktürnal dispnenin tedavisinde endikedir.

Kontra Endikasyon:

 Herhangibir ksantin müstahzarına karşı aşırı duyarlığı olanlarda kontrendikedir.Aktif peptik ülser ve aktif gastritli hastalarda kullanılmamalıdır.

Aminocardol Uyarılar:

 Çeşitli kardiyak, renal ve hepatik hastalıklarda, hipoksemide, obstrüktif akciğer hastalıklarında,hipertansiyonda ve hipertiroidizmde dikkatle kullanılmalıdır.Yenidoğanlarda, kor pulmonale, konjestif kalp yetmezliği olan yaşlı hastalarda, özellikle erkeklerde ve sigara içenlerde, teofilin uygulanırken çok dikkatli olmalıdır. Gebelerde, özellikle doğumdan kısa bir süre önce zorunlu olmadıkça kullanılmamalıdır. Emziren annelerde teofilin dikkatle kullanılmalıdır.

Aminocardol Yan Etkileri:

 Yüksek dozlarda ve ani İV uygulamada huzursuzluk, taşikardi, ekstrasistoller, palpitasyon,deri kızarıklıkları, ürtiker, hipotansiyon, konvülziyon, bulantı,kusma, baş ağrısı, baş dönmesi, hiperventilasyon, anoreksi ve aşırı derecede susuzluk hissi gibi belirtiler görülebilir.

İlaç Etkileşimleri:

 Teofilinle Birlikte, troleandomisin, eritromisin, linkomisin, klindamisin,simetidin, influenza aşısı, allopurinol ve tiyabendazol alan hastalarda teofilin serum düzeyleri artabilir. Teofilin, efedrin veya diğer sempatomimetik ilaçlarla birlikte verildiği zaman toksik sinerjizm görülebilir. Teofilin, furosemid ve rezerpinin etkisini güçlendirirken dijital toksisitesini ve duyarlılığı artırabilir. Teofilin, lityum karbonat, propranolol ve fenitoinin etkisini azaltır. Oral antikoagülanlar diğer ksantin müstahzarları ile birlikte kullanılmamalıdır.

Aminocardol Doz Önerisi:

  •  Aminocardol Ampul: Akut olgularda 1 Ampul İV olarak yavaş şekilde (5dak) zerk edilir.
  • Tercihen ilaç %5’lik 10-20 mL dekstroz veya %5’lik 100-200 mL glikoz veya serum fizyolojik ile sulandırılıp uygulanır.
  • Kronik obstrüktif akciğer hastalıklarında yükleme dozu yetişkinler ve çocuklar için 6 mg/kg’-dir.
  • Sürek tedavisi olarak enfüzyonlar tekrar edilir, 8-12 saatte bir, 4 mg/kg veya 8 mg/kg Ampul uygulanır.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.

...