Andolor

Andolor

Ampul

İE Ulagay

Metamizol

Ambalaj: 1 g/2 mLx10 ampul.

Eşdeğeri: Adepiron Ampul: 1 g/2 mLx10 Ampul(Adeka);DevaljinAmpul: 1 g/2 mLx10 Ampul(Deva);GeralgineMAmpul: 1 g/2 mLx10 ampul(Münir Şahin);NogesicAmpul: 1 g/2 mLx10 Ampul(Koçak);Novalgin Ampul: 1 g/2 mLx10 Ampul(SanofiAventis);NovoPlanAmpul: 1 g/2 mLx10 ampul(Aroma).

Andolor

Tablet

Metamizol

Ambalaj: 500 mgx20 tablet.

Eşdeğeri: Adepiron Tablet: 500 mgx20 tablet(Adeka);DevaljinTablet: 500 mgx20 tablet(Deva);NogesicTablet: 500 mgx20 tablet(Koçak);NovakomS Tablet: 500 mgx20 tablet(Nobel);NovalginTablet: 500 mgx20 tablet(SanofiAventis);VeraljinTablet: 500 mgx20 tablet(Radyum).

Endikasyon: Şiddetliakut ve kronik ağrılar (örn. romatizmal hastalıklardaki ağrılar,baş ve diş ağrıları, tümör ağrıları, yaralanmalar, postoperatifağrılar); mide bağırsak kanalına, safra yollarına, böbrek ve altidrar yollarına ait spastik kö-kenli, şiddetli akut ve kronik ağrılar;başka önlemlerle, örneğin soğuk nemli kompresle düşürülemeyenyüksek ateş.

Kontra Endikasyon: Pirazolon alerjisi veya intoleransı (örn. metamizol,izopropilaminofenazon, propifenazon, fenazon veya fenilbutazoniçeren ilaçlara aşırı duyarlık) olan hastalarda, hepatik porfiri,doğuştan glukoz6-fosfat dehidrogenaz eksikliği, kan diskrazilerigibi bazı metabolizma hastalıklarında kullanılmamalıdır.

Uyarılar: Bronş astması veya özellikle saman nezlesi şeklindebelirtilerin eşlik ettiği kronik solunum yolu enfeksiyonu olanhastalar veya çeşitli ağrı ve romatizma ilaçlarına karşı aşırı duyarlığı(analjezik astması, analjezik intoleransı) olan kişiler dipironkullandıkları zaman astma veya şoka maruz kalabilirler. Aynı durum,az miktarda alkol aldıkları zaman aksıran, gözleri yaşaran, yüzdeşiddetli kızarmadan yakınan veya besin maddelerine, kürklere,saç boyalarına, konservasyon maddelerine karşı deri reaksiyonları,kaşıntı, ürtiker gibi aşırı duyarlık gösteren hastalar için de geçerlidir.Gebelerdeözellikle ilk 3 ay ve son 6 hafta içinde kesin bir endikasyon varsakullanılmalıdır. Tıbbi zorunluluk olmadıkça 3 aylıktan küçük veya5 kg’den düşük ağırlıktaki bebeklere uygulanmamalıdır. Müstahzarlarınparenteral formlarının uygulanması sırasında anafilaktik şokgö-rülebilir.

Yan Etkileri: Şok ve agranülositoz, lö-kopeni, trombositopenigibi kan tablosu bozuklukları, agranülositoz, yüksek ateş, titreme,boğaz ağrısı, yutma güçlüğü, ağızburunboğazgenital ve anal bölgelerdeenflamatuvar lezyonlar gibi belirtilerle ortaya çıkabilir.

İlaç Etkileşimleri: Siklosporin ile kullanıldığında siklosporin düzeylerinidüşürebilir. Dipiron ve alkol birbirlerinin etkilerini artırırlar.

Doz Önerisi: Günlük doz erişkinlerde 3-4x1-2 Tablet veya 1-2 Ampulve çocuklarda 25 mg/kg’dir. 6 yaşına kadar olan çocuklarda günlük toplamdoz 1 g ve 6-12 yaş arasında olanlarda toplam doz 2 g’dir.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.