AntiVomit

AntiVomit

Ampul IM

Deva

Trimetobenzamid

Ambalaj: 200mg/2 mLx6 ampul.

Eşdeğeri: Emedur Ampul: 200 mg/2 mLx 6 ampul(SanofiAventis);Vomet Ampul: 200 mg/2 mLx 6 ampul(İ.E.Ulagay);Vomitin Ampul: 100 mg/2 mLx6 Ampul, 200 mg/2 mLx6ampul(Akdeniz).

AntiVomit

Film Tablet

Trimetobenzamid

Ambalaj: 200mgx20 tablet.

Eşdeğeri: Emedur Draje: 200 mgx20 draje(SanofiAventis);Vomet Draje: 200 mgx20 draje(İ.E.Ulagay).

Endikasyon: Bulantı ve kusmanın kontrolündekullanılır. Çocuklarda komplike olmamış kusmalarda antiemetik kullanılmamalıdır.

Kontra Endikasyon: Trimetobenzamide karşı aşırıduyarlığı olanlarda kontrendikedir.

Uyarılar: Şiddetli kusmalarda yalnızcaantiemetik verilmemeli, kusmanın nedeni belirlenmelidir. Herşeydenönce kaybolan vücut sıvısının yeniden sağlanması, elektrolit dengesinindüzeltilmesi, ateşin düşürülmesi ve kusma nedeninin ortadan kaldırılmasıüzerinde durulmalıdır. Aşırı hidratasyondan kaçınılmalıdır, çünküserebral ödem oluşabilir. Çocukların kusmalarında kullanırkentedbirli olunmalıdır, çocukların basit kusmalarında antiemetiklerverilmemelidir, yalnızca nedeni bilinen kusmalarda kullanılmalıdır.Uyku hali oluşturabilir; hastanın ilaca kişisel tepkisi anlaşılıncayakadar motorlu araç ve tehlikeli makineleri kullanmamaları önerilir.Alkolle birlikte kullanılmamalıdır. Gebelerde, emziren annelerdekullanılması sakıncalı olabilir.

Yan Etkileri: Aşırı duyarlık reaksiyonlarıve Parkinson benzeri semptomlar bildirilmiştir. Kan diskrazileri,görme bulanıklığı, konvülziyon, diyare, depresyon, baş dönmesi,baş ağrısı, uyuşukluk, sarılık, kas krampları ve opistotonus bildirilmiştir.Bunlardan herhangi biri gö-rüldüğünde ilacın kullanımına son verilmelidir.Alerjik tipte deri reaksiyonları gö-rülmüştür. İlk duyarlık belirtisindeilacın kullanımı hemen durdurulmalıdır.

İlaç Etkileşimleri: Trisiklik antidepresanlar,SSS’ne etkili antihipertansifler, SSS depresanları, parenteralmagnezyum sülfatla etkileşebilir, trimetobenzamidin veya builaçların etkileri artabilir.

Doz Önerisi: Ampul: Erişkinlerde sadece IM olarak günde 3-4x1 Ampuluygulanır.

Film Tablet: Erişkinlerde günde 3-4x1 tabletuygulanır.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.