Arveles

Arveles

Çentikli FilmTablet

İE Ulagay

Deksketoprofen

Ambalaj: 25 mgx20 tablet.

Endikasyon: Musküloskeletal ağrı, dismenore, diş ağrısı, postoperatifağrı gibi hafif ve orta şiddetteki ağrıların semptomatik tedavisindekullanılır.

Kontra Endikasyon: Deksketoprofene ve diğer nonsteroid antienflamatuvarilaçlara karşı daha önce duyarlılığı olan hastalar; benzer etkili (örn. aspirinveya diğer NSAEİ'lar) bileşiklerin astım, bronkospazm, akut rinit krizlerineyol açtığı veya nazal polipler, ürtiker veya anjiyonörotik ödeme neden olduğuhastalar, aktif veya şüpheli gastrointestinal ülseri olan veya gastrointestinalülser veya kronik dispepsi hikayesi olan hastalar, gastrointestinal kanama veyadiğer aktif kanamaları veya kanama bozukluğu olan hastalar, Crohn hastalığıveya ülseratif koliti olan hastalar, şiddetli kalp yetmezliği olan hastalar,orta veya şiddetli böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalar, şiddetli karaciğerfonksiyon bozukluğu olan hastalar, hemorajik diatezi veya diğer pıhtılaşmabozukluğu olan veya antikoagulan tedavisi gören hastalar, gebelik ve laktasyondönemleri.

Uyarılar: Alerjik durum hikayesi olan hastalarda kullanılırkendikkatli olunmalıdır. Özofajit, gastrit ve/veya peptik ülser hikayesi,deksketoprofen ile tedaviye başlamadan önce, tümüyle tedavi olmuş olmalarıbakımından araştırılmalıdır. Hematopoetik bozukluklar, sistemik lupus eritematosusveya karışık bağ dokusu hastalığı olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.Çocuklarda kullanım güvenirliği saptanmamıştır. Baş dönmesi ve uyuklamaolasılığı nedeniyle makine veya araç kullanma yeteneği üzerinde hafif veya ortaşiddette etkiler oluşturabilir.

Yan Etkileri: Uyku bozuklukları, anksiyete, baş ağrısı, baş dönmesi,vertigo, palpitasyonlar, bulantı ve/veya kusma, abdominal ağrı, diyare,dispepsi, gastrit, konstipasyon, ağız kuruluğu, gaz çıkarma, cilt döküntüleri,yorgunluk, sıcak basması, ağrı, asteni, rigorlar, hasta hissetme gibiistenmeyen etkiler görülebilir.

İlaç Etkileşimleri: Yüksek doz salisilatlar (3 g/gün veya daha fazla) dahildiğer NSAEİ'lar, oral antikoagülanlar, profilaktik dozların üstündekiparenteral heparin ve tiklopidin, lityum, metotreksat (15 mg/hafta veya dahayüksek dozlar), hidantoinler ve sulfonamidler ile kombinasyonu önerilmez.Diüretikler, ACE inhibitörleri, metotraksat (15 mg/hafta'dan daha düşükdozlar), pentoksifilin, zidovudin, sülfonilüreler, düşük molekül ağırlıklı heparinile kombinasyonu dikkat gerektirir. Betablokerler, siklosporin, takrolimus,trombolitikler ve probenesid ile birlikte kullanımında etkileşmeler göz önündebulundurulmalıdır.

Doz Önerisi: Ağrının cinsine ve şiddetine göre önerilen doz genellikleher 4-6 saatte bir 12,5 mg veya 8 saatte bir 25 mg'dir. Postoperatif ağrıtedavisinde, önerilen doz her 8 saatte bir 25 mg'dir. Günlük toplam doz 75mg'yi geçmemelidir. Arveles Tablet uzun süreli kullanım için düşünülmemelidirve tedavi semptomatik dönem ile sınırlandırılmalıdır. Akut ağrı olgularındayemeklerden en az 30 dakika önce uygulanması önerilir. Hepatik veya renalfonksiyonları bozulmuş olanlarda ve yaşlılarda başlangıç dozu 50 mg günlüktoplam doza indirilmelidir. Şiddetli hepatik bozukluk ile orta ve şiddetlirenal fonksiyon bozuklukta kullanılmamalıdır.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.