Arveles

Arveles

Arveles nedir ne için kullanılır, Arveles nasıl kullanılır, Arveles ilacının yan etkileri ve kullanırken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Çentikli Film Tablet

Deksketoprofen

Ambalaj: 

25 mg 20 tablet.

Endikasyon: 

Musküloskeletal ağrı, dismenore, diş ağrısı, postoperatif ağrı gibi hafif ve orta şiddetteki ağrıların semptomatik tedavisinde kullanılır.

Kontrendikasyon:

 Deksketoprofene ve diğer nonsteroid antienflamatuar ilaçlara karşı daha önce duyarlılığı olan hastalar; benzer etkili (örn. aspirin veya diğer NSAİİ'ler) bileşiklerin astım, bronkospazm, akut rinit krizlerin yol açtığı veya nazal polipler, ürtiker ve anjiyonörotik ödem neden olduğu hastalar, aktif veya şüpheli gastrointestinal ülseri olan veya gastrointestinal ülser veya kronik dispepsi hikayesi olan hastalar, gastrointestinal kanama veya diğer aktif kanamaları veya kanama bozukluğu olan hastalar, Crohn hastalığı veya ülseratif koliti olan hastalar, şiddetli kalp yetmezliği olan hastalar,orta veya şiddetli böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalar, şiddetli karaciğer fonksiyon bozukluğu olan hastalar, hemorajik diatezi veya diğer pıhtılaşma bozukluğu olan veya antikoagülan tedavisi gören hastalar, gebelik ve laktasyon dönemleri.

Uyarılar: 

Alerjik durum hikayesi olan hastalarda kullanılırken dikkatli olunmalıdır. Özofajit, gastrit ve/veya peptik ülser hikayesi,deksketoprofen ile tedaviye başlamadan önce, tümüyle tedavi olmuş olmaları bakımından araştırılmalıdır. Hematopoetik bozukluklar, sistemik lupus eritematozus veya karışık bağ dokusu hastalığı olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.Çocuklarda kullanım güvenirliği saptanmamıştır. Baş dönmesi ve uyuklama olasılığı nedeniyle makine veya araç kullanma yeteneği üzerinde hafif veya orta şiddette etkiler oluşturabilir.

Yan Etkileri: 

Uyku bozuklukları, anksiyete, baş ağrısı, baş dönmesi,vertigo, palpitasyonlar, bulantı ve/veya kusma, abdominal ağrı, diyare,dispepsi, gastrit, konstipasyon, ağız kuruluğu, gaz çıkarma, cilt döküntüleri,yorgunluk, sıcak basması, ağrı, asteni, rigorlar, hasta hissetme gibi istenmeyen etkiler görülebilir.

İlaç Etkileşimleri:

Yüksek doz salisilatlar (3 gün veya daha fazla) dahildiğer NSAİİ'ler, oral antikoagülanlar, profilaktik doların üstündeki parenteral heparin ve tiklopidin, lityum, metotreksat (15 mg/hafta veya daha yüksek dozlar), hidantoinler ve sülfonamidler ile kombinasyonu önerilmez.Diüretikler, ACE inhibitörleri, metotreksat (15 mg/haftadan daha düşük dozlar), pentoksifilin, zidovudin, sülfonilüreler, düşük molekül ağırlıklı heparin ile kombinasyonu dikkat gerektirir. Beta Blokerler, siklosporin, takrolimus,trombolitikler ve probenesid ile birlikte kullanımında etkileşmeler göz önünde bulundurulmalıdır.

Doz Önerisi: 

Ağrının cinsine ve şiddetine göre önerilen doz genellikle her 4-6 saatte bir 12,5 mg veya 8 saatte bir 25 mg dir. Postoperatif ağrı tedavisinde, önerilen doz her 8 saatte bir 25 mg dir. Günlük toplam doz 75mg'yi geçmemelidir. Arveles Tablet uzun süreli kullanım için düşünülmemelidir ve tedavi semptomatik dönem ile sınırlandırılmalıdır. Akut ağrı olgularında yemeklerden en az 30 dakika önce uygulanması önerilir. Hepatik veya renal fonksiyonları bozulmuş olanlarda ve yaşlılarda başlangıç dozu 50 mg günlüktoplam doza indirilmelidir. Şiddetli hepatik bozukluk ile orta ve şiddetli renal fonksiyon bozuklukta kullanılmamalıdır.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.