Asmafilin Fort

Asmafilin Fort

Kapsül

CaSel

Teofilin etilendiamin

Ambalaj: 200 mgx30 kapsül.

Endikasyon: Bronşiyal astım, kronik bronşit ve amfizeme bağlıbronkospazm, sol ventrikül yetmezliğine bağlı akut pulmoner ödem veparoksismal noktürnal dispnenin tedavisinde endikedir.

Kontra Endikasyon: Herhangi bir ksantin müstahzarına karşı aşırı duyarlığıolanlarda kontrendikedir. Aktif peptik ülser ve aktif gastritli hastalardakullanılmamalıdır.

Uyarılar: Çeşitli kardiyak, renal ve hepatik hastalıklarda,hipoksemide, obstrüktif akciğer hastalıklarında, hipertansiyondave hipertiroidizmde dikkatle kullanılmalıdır. Yenidoğanlarda,korpulmonale, konjestif kalp yetmezliği olan yaşlı hastalarda, özellikleerkeklerde ve sigara içenlerde, teofilin uygulanırken çok dikkatliolmalıdır.Gebelerde,özellikle doğumdan kısa bir süre önce zorunlu olmadıkça kullanılmamalıdır.Emziren annelerde teofilin dikkatle kullanılmalıdır.

Yan Etkileri: Yüksek dozlarda ve ani IV uygulamada huzursuzluk,taşikardi, ekstrasistoller, palpitasyon, deri kızarıklıkları,ürtiker, hipotansiyon, konvülziyon, bulantı, kusma, baş ağrısı,baş dönmesi, hiperventilasyon, anoreksi ve aşırı derecede susuzlukhissi gibi belirtiler gö-rülebilir.

İlaç Etkileşimleri: Teofilinle birlikte, troleandomisin, eritromisin,linkomisin, klin---damisin, simetidin, influenza aşısı, allopürinolve tiyabendazol alan hastalarda teofilin serum düzeyleri artabilir.Teofilin, efedrin veya diğer sempatomimetik ilaçlarla birlikte verildiğizaman toksik sinerjizm gö-rülebilir. Teofilin, furosemid ve rezerpininetkisini güçlendirirken dijital toksisitesini ve duyarlığınıartırabilir. Teofilin, lityum karbonat, propranolol ve fenitoininetkisini azaltır. Oral antikoagülanlar diğer ksantin müstahzarlarıylabirlikte kullanılmamalıdır.

Doz Önerisi: Büyükler için her 6-8 saatte 1 Kapsül, küçüklere6-8 saatte bu dozun yarısı verilmelidir. Yemeklerden önce alınması,etkili olmasını sağlar.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.