Asocal

Asocal

GastrorezistanTablet

Biofarma

Mesalazin (5-aminosalisilik asit)

Ambalaj: 400 mgx100 tablet

: 800 mgx60 ve 90 tablet .

Endikasyon: Hafif ve orta şiddette ülseratif kolitte düzelmeyisağlamak ve ülseratif kolitte düzelmeyi sürdürmek için kullanılır. Ayrıca Crohnhastalığında düzelmeyi sürdürmek için de kullanılır.

Kontra Endikasyon: Salisilatlara karşı alerjisi olan hastalarda, ağırkaraciğer ve böbrek bozukluğu olan hastalarda (GFR dakikada 20 mL’den az)kontrendikedir. Ayrıca gastrik veya duodenal ülseri olan hastalarda, kanamaeğilimi olanlarda ve 2 yaşın altındaki çocuklarda da kontrendikedir.

Uyarılar: Böbrek hastalığı olan hastalarda kullanılması tavsiyeedilmez ve kanda üresi yükselmiş olan ve proteinürisi olan hastalarda dikkatliolunmalıdır. Mesalazin ile ilgili olarak çok nadiren ciddi kan diskrazileribildirilmiştir. Gebelik ve laktasyonda kullanımı sadece hekimin kanaatine görebu tedavinin potansiyel yararlarının potansiyel risklerinden üstün olduğuolgularla sınırlı olmalıdır.

Yan Etkileri: Baş ağrısı, karın ağrısı, geğirme, ağrı, bulantı,farenjit, diyare, asteni, baş dönmesi, sırt ağrısı, ateş, deri döküntüsü,dispepsi, rinit, artralji, hipertoni, kusma, konstipasyon, flatulans,dismenore, göğüs ağrısı, titreme, nezle sendromu ve periferik ödem görülebilir.

İlaç Etkileşimleri: Mesalazin digoksin emilimini azaltabilir; azatiyoprin ve6-merkaptoprinin immunosupresif etkilerini artırabilir. Probenesid vesülfinpirazonun urikozürik etkisi, furosemidin diüretik etkisi ve spirolaktonetkisi azalabilir.Glukokortikoidlerin gastrointestinal yan etkileriartabilir. Mesalazin varfarin etkisini inhibe edebilir.

Doz Önerisi: Ülseratif kolitte hastalıkta düzelme sağlamak için büyükdozu günde 2.4-4.8 g olup, dozlara bölünerek alınır. Düzelmeyi sürdürmek içingünde 1.2-2.4 g dozlara bölünerek verilir. Crohn hastalığında düzelmeninsürdürülmesi için büyüklerde doz günde 2.4 g olup, dozlara bölünerek verilir.Tabletler ağız yoluyla alınmak içindir. Kırılmadan ve çiğnenmeden bütün olarakyutulmalıdır. İdeal olarak tabletler bir bardak suyla yemeklerden öncealınmalıdır.60 doz(GSK).

Astmerole

Maksihaler

Salmeterol ksinafoat50 µg/doz

Ambalaj: 50 µg/dozx60 dozluk maksihaler.

Eşdeğeri: Serevent Diskus: 50 µg/dozx.

Endikasyon: Yetişkinlerde astım (noktürnal astım ve egzersizlegelen astım dahil), kronik bronşit ve amfizemde reversibl havayollarıtıkanmalarının uzun süreli devamlı tedavisinde kullanılır. Çocuklardaegzersiz nedeniyle oluşan bronkospazmların uzun süreli olarak önlenmesidahil astımda reversibl hava yolu tıkanmasının devamlı tedavisindekullanılır.

Kontra Endikasyon: Aşırı duyarlı hastalarda kontrendikedir.

Uyarılar: Salmeterol oral veya inhalekortikosteroid tedavisi yerine kullanılamaz. Kortikosteroidtedavisini tamamlayıcı olarak kullanılabilir. Kısa etkili bronkodilatörlerinetkili olduğu astmatik semptomları gidermek için kullanılmamalıdır.Gebelerde ve emziren annelerde ancak ilacın anneye yararı fetüsveya bebek üzerine olası zararlarından büyükse düşünülmelidir.

Yan Etkileri: Titreme, subjektif palpitasyon,baş ağrısı gibi yan etkileri bildirilmiştir. Dozajdan sonra “wheezing”deartış ile paradoksal bronkospazm gö-rülebili; böyle bir durumda salmeterolhemen kesilmeli ve alternatif tedaviye geçilmelidir.

İlaç Etkileşimleri: Selektif ve selektif olmayanbblokerler, reversibl obstrüktifhavayolları hastalığı olanlarda kullanımlarını zorunlu kılacakbir neden yoksa kullanılmamalıdır.

Doz Önerisi: Astmerole İnhaler: Sadece inhalasyon yoluyla kullanılır. Erişkinlerdegünde 2 kez 2 inhalasyon, maksimum günlük doz 2 kez 4 inhalasyondur.4 yaşın üzerindeki çocuklarda günde 2 kez 2 inhalasyon yapılır.

bblokerler (propranolol, oksprenolol),antiaritmik ilaçlar (prokainamid, kinidin), antiromatizmal ilaçlar(klorokin, dpenisilamin), trimetafan, klorpromazin, steroidler,fenitoin ve lityum.

Doz Önerisi: Entübasyonda ve Nöromusküler Blokun Sürdürülmesinde BolusŞeklindeki Dozlar: Erişkinlerde, IV bolus şeklinde verilen 0.4-0.5mg/kg atrakuryum besilat, hemen bütün hastalar için önerilen başlangıçdozudur. Bu dozla, hastaların hemen hepsinde, 2-2.5 dakika içinde,acil olmayan bir entübasyonun yapılabilmesi için iyi ya da mükemmelkoşullar elde edilmesi bek-lenebilir ve enjeksiyondan 3-5 dakikasonra maksimal nö-romusküler blok elde edilir.Klinik olarak gereksinim duyulannö-romusküler blok, dengeli anestezi altında genellikle 20-35 dakikadevam eder.Sürekli Enfüzyon Yoluyla Kullanım: Başlangıç için önerilen atrakuryumbesilat dozunun (0.3-0.5 mg/kg) bolus şeklinde verilmesinden sonra,uzun süreli cerrahi girişimlerde nö-romusküler blokun devam ettirilmesiiçin çocuklarda ve erişkinlerde, seyreltilmiş bir atrakuryum besilatsolüsyonunu sürekli enfüzyon şeklinde kullanmak mümkündür. Nö-romuskülerfonksiyonun kendiliğinden geri dönmesine hızla karşı koyabilmekiçin, enfüzyon hızının dakikada 9-10mg/kg olmasıgerekebilir.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.