Atropin

Atropin

Ampul

Biofarma/Drogsan

Atropinsülfat

Ambalaj: 0.25 mg/1 mLx10 ve 100 Ampul

: 0.50mg/1 mLx10 ve 100 Ampul

: 1 mg/1 mLx10 ve 100 ampul.

Endikasyon: Antikolinerjik ve spazmolitik etkilerinden dolayı, vagaletkinliğin artışına bağlı bradiaritmilerde; ameliyat sırasında ortayaçıkabilen bradikardi, hipotansiyon ve aritmiler gibi vagal etkilerin giderilmesinde,ayrıca kardiyo-pulmoner canlandırmada; anestezi sırasında solunumyollarının ifrazatlarını azaltmak ya da önlemek için (preanestezikmedikasyonda antisialagog olarak); pilor, ince bağırsak ve kolon spazmlarında(irrite bağırsak sendromu); üretra ve safra koliklerinde; kolinesterazinhibitörlerinin (neostigmin, pridostigmin, pilokarpin gibi), muskarin(inocybe ve clitocybe türü mantar zehirlenmelerinde) veya organofosfat pestisitlerintoksisitelerinin tedavisinde antidot olarak kullanılır.

Kontra Endikasyon: Piloroduodenal stenozis, akalazya, kardiyospazm,paralitik ileus, intestinal atoni (özellikle geriyatrik hastalarda), ülseratifkolit ve toksik megakolon, gastroözofajeyal reflüks ve hiatus hernisi,mesane boynu obstrüksiyonu, prostat hipertrofisi, atonik veya hipotonikmesane ve diğer obstrüktif üropatilerde; dar açılı glokomda (geniş açılıglokomda miyotiklerle birlikte kullanılabilir), tirotoksikoz ve kalpyetmezliğine bağlı taşikardilerde; akut kanama nedeniyle kardiyovaskülersistem instilatesi olanlarda, atropin veya belladonna alkaloidlerine karşıhipersensitivitesi olanlarda kontrendikedir.

Uyarılar: Çocuklarda ve yaşlılarda dikkatli kullanılmalıdır. Çevresıcaklığı yüksekse veya hastanın ateşi varsa hiperpireksiyi provakeedebileceğinden özellikle çocuklarda çok dikkatli kullanılmalıdır.Gebelikte beklenenyararları potansiyel riskine göre yüksekse kullanılmalıdır. Gebelikte veyadoğuma yakın, atropin IV olarak anneye veri-lirse fetüste taşikardiye nedenolabilir.Emzirenannelerde kullanılmamalıdır.

Yan Etkileri: Ağız kuruluğu, görmede bulanıklık, siklopleji,midriyazis, fotofobi, anhidroz, idrar tutukluğu, idrar retansiyonu, taşikardi,çarpıntı ve kabızlık görülebilir.

İlaç Etkileşimleri: İdrarın alkalinizasyonu atropin eliminasyonunu zorlaştırırve kan düzeylerini yükseltir.Antasitler ve antidiyareikler, oral atropinin emiliminiazaltır. Antikolinerjikler atropinle birlikte verilirse antimuskariniketkiyi şiddetlendirir ve paralitik ileusa neden olabilir. Siklopropan anestezisisırasında atropin İV olarak verilirse ventriküler aritmilere neden olabilir.Atropin haloperidolün antipsikotik etkisini azaltabilir; ketokonazolünemilimini yavaşlatabilir; metoklopramidin gastrokinetik etkisini antagonizeedebilir. Atropin ile opioidlerin birlikte kullanımı ağır konstipasyon,paralitik ileus ve idrar retansiyonuna neden olabilir. Atropin mumlumatriks bazıylayapılmış potasyum preparatlarının ülseratif etkisini artırabilir.

Doz Önerisi: IM, SC veya IV yolla uygulanabilir.Bradikardi aritmilerinintedavisinde: Yetişkinlerdeolağan başlangıç dozları 0.5-1 mg (0.5-1 mL) IV olarak; az şiddetli durumlardatoplam doz 0.03 mg/kg’ye (yaklaşık 2 mg) kadar tekrarlanabilir. Önerilen dozaralığı 3-5 dakika ile 1-2 saat arasında değişebilir. Şiddetli durumlarda ise0.04 mg/kg’lik (yaklaşık 3 mg) total doz verilebilir. Çocuklarda doz 0.01-0.03mg/kg IV olararak önerilir.Preanestezik medikasyon: Genel anestezi indüksiyonundanönce kalbin vagal inhibisyon riskini ve tükürük ve bronş ifrazatını azaltmakamacıyla, anesteziden genellikle 30-60 dakika önce SC veya IM yolla 0.3-0.6 mg(ortalama 0.5 mg) uygulanabilir.Uygun pediyatrik premedikasyon dozları: SC yolla 3 kg’ye kadar olanbebeklerde 0.1 mg, 7-9 kg çocuklarda 0.2 mg, 12-16 kg çocuklarda 0.3 mg, 20-27kg çocuklarda 0.4 mg, 32 kg çocuklarda 0.5 mg ve 41 kg ağırlıktaki çocuklarda0.6 mg’dir. Bu dozlar, gerektiğinde 4-6 saatte bir tekrarlanır.Gastrointestinal radyografi: 1 mg IM yolla.Antidot olarakParasempatomimetik ajanlarla dozaşımı tedavisinde SC veya IM yolla 1-2 mg veya IV yolla 4 mg’ye kadar dozlarkullanılır. Organofosfor insektisitleri gibi irreversibl antikolinesterazzehirlenmelerinin tedavisinde; yüksek dozlar (en az 2-3 mg) gerekebilir. Siyanozbelirtileri kalkıncaya veya kalp ritmi 80-90/dak oluncaya kadar bu dozlartekrarlanabilir. Doz aralıkları hastanın kalp atım hızına göre ayarlanır.İntoksikasyon belirtileri çabuk ortaya çıkan mantar zehirlenmelerinde koma vekardiyovasküler kollaps görülmeden önce parasempatomimetik işaretlerikontrol etmek için yeterli dozlarda uygulanmalıdır.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.