Atropin

Atropin

Atropin nedir ne için kullanılır, Atropin nasıl kullanılır, Atropin ilacının yan etkileri ve kullanırken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Ampul

Atropin Sülfat

Ambalaj: 

0.25 mg/1 mL x 10 ve 100 Ampul

: 0.50mg/1 mL x 10 ve 100 Ampul

: 1 mg/1 mL x 10 ve 100 ampul.

Endikasyon: 

Antikolinerjik ve spazmolitik etkilerinden dolayı, vagal etkinliğin artışına bağlı bradiaritmilerde; ameliyat sırasında ortaya çıkabilen bradikardi, hipotansiyon ve aritmiler gibi vagal etkilerin giderilmesinde,ayrıca kardiyopulmoner canlandırmada; anestezi sırasında solunumyollarının ifrazatlarını azaltmak ya da önlemek için (preanestezik medikasyonda antisialagogue olarak); pilor, ince bağırsak ve kolon spazmlarında(irrite bağırsak sendromu); üretra ve safra koliklerinde; kolinesteraz inhibitörlerinin (neostigmin, pridostigmin, pilokarpin gibi), muskarin(inocybe ve clitocybe türü mantar zehirlenmelerinde) veya organofosfat pestisitlerin toksisiteleri nin tedavisinde antidot olarak kullanılır.

Kontrendikasyon: 

Piloroduodenal stenoz, akalazya, kardiyospazm,paralitik ileus, intestinal atoni (özellikle geriatrik hastalarda), ülseratif kolit ve toksik megakolon, gastroözofajiyal reflü ve hiatus hernisi,mesane boynu obstrüksiyonu, prostat hipertrofisi, atonik veya hipotonikmesane ve diğer obstrüktif üropatilerde; dar açılı glokomda (geniş açılıglokomda miyotik lerle birlikte kullanılabilir), tirotoksikoz ve kalp yetmezliğine bağlı taşikardilerde; akut kanama nedeniyle kardiyovasküler sistem instilatesi olanlarda, atropin veya belladonna alkaloidlerine karşıhipersensitivitesi olanlarda kontrendikedir.

Uyarılar:

 Çocuklarda ve yaşlılarda dikkatli kullanılmalıdır. Çevre Sıcaklığı yüksekse veya hastanın ateşi varsa hiperpireksi provoke edebileceğinden özellikle çocuklarda çok dikkatli kullanılmalıdır.Gebelikte beklenen yararları potansiyel riskine göre yüksekse kullanılmalıdır. Gebelikte veya doğuma yakın, atropin İV olarak anneye verilirse fetüste taşikardiye neden olabilir.Emziren Annelerde kullanılmamalıdır.

Yan Etkileri: 

Ağız kuruluğu, görmede bulanıklık, siklopleji,midriyazis, fotofobi, anhidroz, idrar tutukluğu, idrar retansiyonu, taşikardi,çarpıntı ve kabızlık görülebilir.

İlaç Etkileşimleri:

 İdrarın alkalinizasyonu atropin eliminasyonunu zorlaştırır ve kan değerlerini yükseltir.Antiasitler ve antidiyareikler, oral atropinin emilimini azaltır. Antikolinerjikler atropinle birlikte verilirse antimuskarinik etki şiddetlendirir ve paralitik ileusa neden olabilir. Siklopropan anestezisi sırasında atropin İV olarak verilirse ventriküler aritmilere neden olabilir.Atropin haloperidol antipsikotik etkisini azaltabilir; ketokonazol emilimini yavaşlatabilir; metoklopramidin gastrokinetik etkisini antagonize edebilir. Atropin ile opioidlerin birlikte kullanımı ağır konstipasyon,paralitik ileus ve idrar retansiyonuna neden olabilir. Atropin mumlu matriks bazıyla yapılmış potasyum preparatlarının ülseratif etkisini artırabilir.

Doz Önerisi:

 IM, SC veya İV yolla uygulanabilir.Bradikardi aritmilerin tedavisinde: Yetişkinlerde Olağan başlangıç dozları 0.5-1 mg (0.5-1 mL) IV olarak; az şiddetli durumlarda toplam doz 0.03 mg/kg’ye (yaklaşık 2 mg) kadar tekrarlanabilir. Önerilen doz aralığı 3-5 dakika ile 1-2 saat arasında değişebilir. Şiddetli durumlarda ise 0.04 mg/kg’lik (yaklaşık 3 mg) total doz verilebilir. Çocuklarda doz 0.01-0.03mg/kg İV olarak önerilir.Preanestezik medikasyon: Genel anestezi indüksiyonunda önce kalbin vagal inhibisyon riskini ve tükürük ve bronş ifrazatını azaltmakamacıyla, anesteziden genellikle 30-60 dakika önce SC veya IM yolla 0.3-0.6 mg(ortalama 0.5 mg) uygulanabilir.Uygun pediatrik premedikasyon dozları: SC yolla 3 kg’ye kadar olan bebeklerde 0.1 mg, 7-9 kg çocuklarda 0.2 mg, 12-16 kg çocuklarda 0.3 mg, 20-27 kg çocuklarda 0.4 mg, 32 kg çocuklarda 0.5 mg ve 41 kg ağırlıktaki çocuklarda 0.6 mg’dir. Bu dozlar, gerektiğinde 4-6 saatte bir tekrarlanır.Gastrointestinal radyografi: 1 mg IM yolla.Antidot olarakParasempatomimetik ajanlarla dozaşımı tedavisinde SC veya IM yolla 1-2 mg veya İV yolla 4 mg’ye kadar doz kullanılır. Organofosfor insektisitleri gibi irreversibl antikolinesterazzehirlenmelerinin tedavisinde; yüksek dozlar (en az 2-3 mg) gerekebilir. Siyanoz Belirtileri kalkıncaya veya kalp ritmi 80-90/dk oluncaya kadar bu dozlar tekrarlanabilir. Doz aralıkları hastanın kalp atım hızına göre ayarlanır.İntoksikasyon belirtileri çabuk ortaya çıkan mantar zehirlenmelerinde koma ve kardiyovasküler kollaps görülmeden önce parasempatomimetik işaretleri kontrol etmek için yeterli dozlarda uygulanmalıdır.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.

...