Atarax

Atarax

Atarax nedir ne için kullanılır, Atarax nasıl kullanılır, Atarax ilacının yan etkileri ve kullanırken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Film Tablet

Hidroksizin 2HCl

Ambalaj:

 25 mgx30 film tablet.

Atarax

Şurup

Hidroksizin 2HCl 2mg/ml

Ambalaj: 

2 mg/mL 200 mL’lik şişe.

Endikasyon: 

Psikonörozlara bağlı anksiyete ve gerginliğin semptomatik tedavisinde ve anksiyetenin ortaya çıktığı organik hastalıklarda yardımcı tedavi olarak kullanılır. Kronik ürtiker,atopik ve kontakt dermatozlar gibi alerjik durumlara bağlı pruritler ve histaminle oluşan parazitlerin tedavisinde yararlıdır. Sedatif Olarak premedikasyonda veya genel anesteziden sonra kullanılır.Ayrıca, akut alkol kesilmesindeki ajitasyonun tedavisinde, opiumlarlaanaljezi dozlarını azalt-mak için, taşıt tutmalarını kontrol için,değişik nedenli (örn. postoperatif) bulantı ve kusmaları kontrol için kullanılabilir. Hidroksizin bazı tip kalp hastalıklarıyla beraber görülen anksiyete ve endişeyi kaldırma özelliğiyle bu hastalarda yararlı olur.

Kontrendikasyon:

 Hidroksizine karşı aşırı duyarlılığı olanlarda intermittan akut porfiride kontrendikedir.

Uyarılar: 

Konvülsiyon potansiyeli yüksek hastalarda dikkatli kullanılmalıdır. Potansiyel antikolinerjik etkileri nedeniyle dar açılı glokom, üriner retansiyon riski olan prostat hipertrofileri,paralitik ileus ve myastenia gravisi olan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır.Motorlu Taşıt ve dikkat gerektiren araç kullananlara verilmemelidir. Renal Fonksiyon bozukluklarında dikkatli olunmalıdır.Gebelik sırasında kullanılmamalıdır.Süte geçip geçmediği bilinmediğinden, emziren annelerde kullanılması önerilmez.

Yan Etkileri: 

Yan etkiler genellikle nadir görülüp, en şık olanları uyuşukluk ve ağız kuruluğu dur.Bulantı, kusma, terleme, hipotansiyon, sersemlik hissi, hipersensitivite ve baş ağrısı nadiren bildirilmiştir. Antikolinerjik Etkilerine bağlı olarak yaşlılarda üriner retansiyon, konstipasyon,akomodasyon bozuklukları ve mental konfüzyon gö-rülebilir.

İlaç Etkileşimleri: 

Narkotik ve narkotik olmayananaljezikler, barbitüratlar, trankilizan ve hipnotikler gibi SSS depresanları veya alkol ile birlikte kullanıldığında hidroksizinin potansiyalize edici etkisi göz önünde bulundurulmalı ve bireysel doz ayarlaması yapılmalıdır. MAO inhibitörleri veya antikolinerjik etkinliği bilinen ilaçlarla birlikte kullanımından kaçınılmalıdır.Hidroksizin, fenitoinin antikonvülsan etkinliğini ve adrenalinin presör etkisini azaltır.

Doz Önerisi: 

Anksiyete bozukluklarının semptomatik tedavisi yaygın anksiyete bozukluğunda: Erişkinlerde ve 12 yaşın üzerindeki çocuklar da: 50-100 mg/gün toplam doz üçe bölünerek alınır (örneğin ½-½-1 Tablet yada 7.5 ml 7.5 ml 10 mL şurup). Şiddetli olgularda 300 mg/gün’e kadar yükseltilebilir.6-12 yaş arası çocuklarda, başlangıç dozu bir kerede 15-25 mg’dir (7.5ml 12.5 mL şurup). Gerektiğinde günlük toplam doz bölünmüş olarak 50-100 mg’ye kadar yükseltilebilir.1-6 yaş arası çocuklarda, başlangıç dozu bir kerede 5-15 mg’dir (2.5 ml 7.5 mL şurup). Gerektiğinde günlük toplam doz bölünmüş olarak 50 mg’ye kadar yükseltilebilir.Kronik ürtiker, atopik veyakontakt dermatozlarda: Erişkinlerde ve 12 yaşın üzerindeki çocuklarda: Yatmadan önce 25 mg (1 Tablet yada 12.5 mL şurup) ile başlanır. Devamında günde 3-4 kere 25 mg’ye kadar yükseltilebilir. 6-12 yaş arası çocuklarda, başlangıç dozu bir kerede 15-25 mg’dir (7.5 ml 12.5 mL şurup). Gerektiğinde günlük toplam doz bölünmüş olarak 50-100 mg’ye kadar yükseltilebilir. 1-6 yaş arası çocuklarda,başlangıç dozu bir kerede 5-15 mg’dir (2.5. ml 7.5 mL şurup). Gerektiğinde Günlük toplam doz bölünmüş olarak 50 mg’ye kadar yükseltilebilir.Genel anesteziden önce ve sonra sedatif olarak: Erişkinlerde ve 12 yaşın üzerindeki çocukların 50-100 mg, 1-12 yaş arası çocuklarda 1 mg/kg alınır.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.