Atarax

Atarax

Film Tablet

UCB

Hidroksizin 2HCl

Ambalaj: 25 mgx30 film tablet.

Atarax

Şurup

Hidroksizin 2HCl 2mg/ml

Ambalaj: 2 mg/mLx200 mL’lik şişe.

Endikasyon: Psikonö-rozlara bağlı anksiyete ve gerginliğinsemptomatik tedavisinde ve anksiyetenin ortaya çıktığı organikhastalıklarda yardımcı tedavi olarak kullanılır. Kronik ürtiker,atopik ve kontakt dermatozlar gibi allerjik durumlara bağlı pruritlerve histaminle oluşan pruritlerin tedavisinde yararlıdır. Sedatifolarak premedikasyonda veya genel anesteziden sonra kullanılır.Ayrıca, akut alkol kesilmesindeki ajitasyonun tedavisinde, opiumlarlaanaljezi dozlarını azalt-mak için, taşıt tutmalarını kontrol için,değişik nedenli (örn. postoperatif) bulantı ve kusmaları kontroliçin kullanılabilir. Hidroksizin bazı tip kalp hastalıklarıyla berabergö-rülen anksiyete ve endişeyi kaldırma özelliğiyle bu hastalardayararlı olur.

Kontra Endikasyon: Hidroksizine karşı aşırı duyarlığı olanlarda veintermittant akut porfiride kontrendikedir.

Uyarılar: Konvülsiyon potansiyeli yüksek hastalarda dikkatlekullanılmalıdır. Potansiyel antikolinerjik etkileri nedeniyledar açılı glokom, üriner retansiyon riski olan prostat hipertrofileri,paralitik ileus ve myastenia gravisi olan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır.Motorlutaşıt ve dikkat gerektiren araç kullananlara verilmemelidir. Renalfonksiyon bozukluklarında dikkatli olunmalıdır.Gebelik sırasında kullanılmamalıdır.Süte geçip geçmediği bilinmediğinden, emziren annelerde kullanılmasıönerilmez.

Yan Etkileri: Yan etkiler genellikle nadir gö-rülüp, en sık olanlarıuyuşukluk ve ağız kuruluğudur.Bulantı, kusma, terleme, hipotansiyon, sersemlikhissi, hipersensitivite ve baş ağrısı nadiren bildirilmiştir. Antikolinerjiketkilerine bağlı olarak yaşlılarda üriner retansiyon, konstipasyon,akomodasyon bozuklukları ve mental konfüzyon gö-rülebilir.

İlaç Etkileşimleri: Narkotik ve narkotik olmayananaljezikler, barbitüratlar, trankilizan ve hipnotikler gibi SSSdepresanları veya alkol ile birlikte kullanıldığında hidroksizininpotansiyalize edici etkisi göz önünde bulundurulmalı ve bireyseldoz ayarlaması yapılmalıdır. MAO inhibitörleri veya antikolinerjiketkinliği bilinen ilaçlarla birlikte kullanımından kaçınılmalıdır.Hidroksizin, fenitoinin antikonvülsan etkinliğini ve adrenalininpresör etkisini azaltır.

Doz Önerisi: Anksiyete bozukluklarının semptomatik tedavisive yaygın anksiyete bozukluğunda: Erişkinlerde ve 12 yaşın üzerindekiçocuklarda: 50-100 mg/gün toplam doz üçe bö-lünerek alınır (örneğin ½-½-1 Tablet yada 7.5 ml7.5 ml10 mL şurup). Şiddetli olgularda 300 mg/gün’e kadar yükseltilebilir.6-12 yaşarası çocuklarda, başlangıç dozu bir kerede 15-25 mg’dir (7.5ml12.5 mL şurup). Gerektiğinde günlük toplam doz bö-lünmüş olarak50-100 mg’ye kadar yükseltilebilir.1-6 yaş arası çocuklarda, başlangıç dozu bir kerede 5-15mg’dir (2.5 ml7.5 mL şurup). Gerektiğinde günlük toplam doz bö-lünmüşolarak 50 mg’ye kadar yükseltilebilir.Kronik ürtiker, atopik veyakontakt dermatozlarda: Erişkinlerde ve 12 yaşın üzerindeki çocuklarda: Yatmadan önce 25 mg (1 Tablet yada 12.5 mL şurup) ile başlanır. Devamında günde 3-4 kere 25 mg’ye kadaryükseltilebilir. 6-12 yaş arası çocuklarda, başlangıç dozu bir kerede15-25 mg’dir (7.5 ml12.5 mL şurup). Gerektiğinde günlük toplam doz bö-lünmüşolarak 50-100 mg’ye kadar yükseltilebilir. 1-6 yaş arası çocuklarda,başlangıç dozu bir kerede 5-15 mg’dir (2.5. ml7.5 mL şurup). Gerektiğindegünlük toplam doz bö-lünmüş olarak 50 mg’ye kadar yükseltilebilir.Genel anesteziden önce vesonra sedatif olarak: Erişkinlerde ve 12 yaşın üzerindeki çocuklarda50-100 mg, 1-12 yaş arası çocuklarda 1 mg/kg alınır.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.