Avaxim

Avaxim

Avaxim nedir ne için kullanılır, Avaxim nasıl kullanılır, Avaxim ilacının yan etkileri ve kullanırken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Enjektör

Hepatit A virüsü 160 antijen ünitesi

Ambalaj: 

Uygulamaya hazır, 0.5 mL tek doz aşı içeren cam enjektör.

Endikasyon: 

2 yaş üstü çocukların ve erişkinlerin hepatit Aenfeksiyonundan korunması amacıyla kullanılır.

Kontrendikasyon: 

Ateşli durumlar, akut hastalıklar, kronik ilerleyici hastalıklar (aşılama sonraya ertelenebilir), bir önceki enjeksiyonda belirten veya aşının herhangi bir komponentine karşı hassasiyet

Uyarılar: 

İmmünsüpresyon tedavisi görenler ve immün yetmezlik durumlarında aşıdan tam cevap alınmayabilir. Hepatit A hastalığının inkübasyon döneminde aşılanmış bireylerde aşı etkisiz olabilir.

Yan Etkileri: 

Bazan kızarıklıkla birlikte görülebilen lokal ağrı, çok ender olarak enjeksiyon bölgesinde nodül görülebilmektedir. Orta şiddette ateş, yorgunluk, baş ağrısı, kas veya eklem ağrısı, mide bağırsak rahatsızlıkları en sık gözlemlenen yan etkilerdir.

İlaç Etkileşimleri: 

İmmunglobulinlerle birlikte farklı enjeksiyon bölgeleriseçilerek eş zamanlı uygulanabilir. İnaktive bir aşı olduğu için diğer inaktive aşılarla birlikte etkileşmeden farklı enjeksiyon bölgeleri seçilerek eş zamanlı uygulanabilir.Gebelikte kullanımı önerilmemektedir. Emzirme Dönemindeki etkisi üzerinde çalışılmadığında, bu dönemde kullanılması önerilmektedir.

Doz Önerisi:

 Bir enjeksiyonluk doz 0.5 mL olarak önerilmiştir. Tek Dozluk primer aşılamadan sonra rapel doz uygulama şeması şöyledir: 15 yaş üzerindeki erişkinlerde 6 ile 12 ay sonra. 2 ile 15 yaş arasındaki çocuklarda 6 ay sonra. Lokal reaksiyonları en aza indirgemek amacıyla aşı IM yolla uygulanmalıdır. Önerilen enjeksiyon bölgesi erken yaştaki çocuklarda bacakta kuadriseps kası, çocuk, adölesan ve erişkinlerde deltoid bölgedir. Kandamarına enjekte edilmemeli, intravasküler yolla uygulanmamalıdır. Bazı özel durumlarda; trombositopenisi olan hastalarda veya hemoroji hastalarında subkutan yolla uygulanabilir.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.

...