Avaxim

Avaxim

Enjektör

Sanofi Pasteur

HepatitA virüsü 160 antijen ünitesi

Ambalaj: Uygulamaya hazır, 0.5 mL tek doz aşı içeren cam enjektör.

Endikasyon: 2 yaş üstü çocukların ve erişkinlerin hepatit Aenfeksiyonundan korunması amacıyla kullanılır.

Kontra Endikasyon: Ateşli durumlar, akut hastalıklar, kronik ilerleyicihastalıklar (aşılama sonraya ertelenebilir), bir önceki enjeksiyonda belirenveya aşının herhangi bir komponentine karşı hassasiyet

Uyarılar: İmmünsüpresyon tedavisi görenler ve immün yetmezlik durumlarındaaşıdan tam cevap alınamayabilir. Hepatit A hastalığının inkübasyon dönemindeaşılanmış bireylerde aşı etkisiz olabilir.

Yan Etkileri: Bazan kızarıklıkla birlikte görülebilen lokal ağrı, çokender olarak enjeksiyon bölgesinde nodül gö-rülebilmektedir. Orta şiddetteateş, yorgunluk, baş ağrısı, kas veya eklem ağrısı, midebağırsakrahatsızlıkları en sık gözlemlenen yan etkilerdir.

İlaç Etkileşimleri: İmmunglobulinlerle birlikte farklı enjeksiyon bölgeleriseçilerek eş zamanlı uygulanabilir. İnaktive bir aşı olduğu için diğer inaktiveaşılarla birlikte etkileşmeden farklı enjeksiyon bölgeleri seçilerek eş zamanlıuygulanabilir.Gebelikte kullanımı önerilmemektedir. Emzirmedönemindeki etkisi üzerinde çalışılmadığından, bu dönemde kullanılmamasıönerilmektedir.

Doz Önerisi: Bir enjeksiyonluk doz 0.5 mL olarak önerilmiştir. Tekdozluk primer aşılamadan sonra rapel doz uygulama şeması şöyledir: 15 yaşüzerindeki erişkinlerde 6 ile 12 ay sonra. 2 ile 15 yaş arasındaki çocuklarda6 ay sonra. Lokal reaksiyonları en aza indirgemek amacıyla aşı IM yollauygulanmalıdır. Önerilen enjeksiyon bölgesi erken yaştaki çocuklarda bacaktakuadriseps kası, çocuk, adölesan ve erişkinlerde deltoid bölgedir. Kandamarına enjekte edilmemeli, intravasküler yolla uygulanmamalıdır. Bazı özeldurumlarda; trombositopenisi olan hastalarda veya hemoroji hastalarındasubkütan yolla uygulanabilir.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.