Avelox

Avelox

Avelox nedir ne için kullanılır, Avelox nasıl kullanılır, Avelox ilacının yan etkileri ve kullanırken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

İnfüzyon Solüsyonu

Moksifloksasin

Ambalaj:

 400 mg/250 mLx1 flakon

Endikasyon: 

Duyarlı mikroorganizmaların neden olduğu, kronik bronşitin akut alevlenmesi, toplumdan edinilmiş pnömoni, akut sinüzit enfeksiyonlarının tedavisinde endikedir.

Kontrendikasyon:

 Moksifloksasine ya da diğer kinolonlara bilinen aşırı duyarlılık durumunda, gebelik ve emzirme döneminde, çocuklar ve adolesanlarda kullanılmamalıdır.

Uyarılar: 

Kinolon tedavisi ile nöbetler görülebilir. Nöbetlere Eğilim yaratabilen ya da nöbet eşiğini düşürebilen merkezi sinir sistemi bozuklukları olduğu bilinen veya şüphe edilen hastalarda dikkatli kullanılmalıdır. Ağır karaciğer bozukluğu olan hastalarda önerilmemektedir.Bazı durumlarda, ilk uygulamadan hemen sonra aşırı duyarlılık ve alerjik reaksiyonlar ortaya çıkabilir; bu durumda hekimin derhal durumdan haberdar edilmesi konusunda hastalar uyarılmalıdır. Çok nadir durumlarda anafilaktik reaksiyonlar yaşamı tehdit edici bir şoka kadar ilerleyebilir ve bazı olgularda bu durum ilk uygulamadan sonra meydana gelebilir. Hastalar araç ya da makine kullanmadan önce nasıl reaksiyon verdiklerini kontrol etmeleri konusunda uyarılmalıdır. Hastalara UV ışınları ya da güneş ışığına fazla maruz kalmaktan kaçınmaları tavsiye edilmelidir.

Yan Etkileri: 

Karın ağrısı, baş ağrısı, bulantı, diyare, kusma,dispepsi, karaciğer fonksiyon testi bozukluğu, hipokalemisi olan hastalarda QT uzaması, tat bozukluğu, baş dönmesi görülebilir.

İlaç Etkileşimleri:

 Antasitler, antiretroviral ilaçlar ve magnezyum,alüminyum ve demir gibi diğer mineralleri içeren preparatlar, oralmoksifloksasin dozu alındıktan en az 4 saat önce veya 2 saat sonra uygulanmalıdır.

Doz Önerisi: 

Avelox İnfüzyon Solüsyonu: Avelox İnfüzyon Solüsyonu Günde bir kez uygulanır ve bu doz aşılmamalıdır. Tedavi Süresi, endikasyonun şiddetine ya da klinik yanıta göre belirlenmelidir.Toplumdan edinilmiş pnömoni tedavisinde önerilen süre 7-14 gündür. İntravenöz Uygulama için infüzyon süresi 60 dakikadır.Avelox İnfüzyon Solüsyonu Doğrudan veya aşağıdaki enfüzyon solüsyonlarıyla birliktebir tüpü ile uygulanabilir. Aşağıda belirtilen solüsyonların,Avelox İle Birlikte uygulanmasıyla, oda sıcaklığında 24 saat stabil kalan karışımlar oluşturduğu görülmüştür ve AveloxInfüzyon Solüsyonu İle geçimli olduğu saptanmıştır: Enjeksiyonluk su, %0.9’luk sodyum klorür, 1 molar sodyum klorür, %5’lik glukoz, %10’luk glikoz, %40’lık glikoz, %20’lik ksilitol,ringer solüsyonu, ringer laktat solüsyonu. Çocuklarda ve 18 yaşın altındaki adölesanlarda moksifloksasin kullanımı kontrendikedir.Avelox Film Tablet: Önerilen Doz, tüm endikasyonlar için günde bir kez 400 mg (1 tablet)'dir ve bu doz aşılmamalıdır. Tablet yeterli miktarda sıvı ile bütün olarak yutulmalıdır ve yemeklerden bağımsız olarak alınabilir. Kronik bronşitin akut alevlenmesinde 5 gün; toplumdan edinilmiş pnömoni de 10 gün; akut sinüzitte 7 gün.Belirtilen süreler aşılmamalıdır.

 

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.

...