Avelox

Avelox

İnfüzyonSolüsyonu

Bayer

Moksifloksasin

Ambalaj: 400 mg/250 mLx1 flakon

Avelox

Film Tablet

Moksifloksasin

Ambalaj: 400 mgx7 tablet.

Endikasyon: Duyarlı mikroorganizmaların neden olduğu, kronik bronşitinakut alevlenmesi, toplumdan edinilmiş pnömoni, akut sinüzit enfeksiyonlarınıntedavisinde endikedir.

Kontra Endikasyon: Moksifloksasine ya da diğer kinolonlara bilinen aşırıduyarlılık durumunda, gebelik ve emzirme döneminde, çocuklar ve adölesanlardakullanılmamalıdır.

Uyarılar: Kinolon tedavisi ile nöbetler görülebilir. Nöbetlereeğilim yaratabilen ya da nöbet eşiğini düşürebilen merkezi sinir sistemibozuklukları olduğu bilinen veya şüphe edilen hastalarda dikkatlekullanılmalıdır. Ağır karaciğer bozukluğu olan hastalarda önerilmemektedir.Bazı durumlarda, ilk uygulamadan hemen sonra aşırı duyarlılık ve alerjikreaksiyonlar ortaya çıkabilir; bu durumda hekimin derhal durumdan haberdaredilmesi konusunda hastalar uyarılmalıdır. Çok nadir durumlarda anafilaktikreaksiyonlar yaşamı tehdit edici bir şoka kadar ilerleyebilir ve bazı olgulardabu durum ilk uygulamadan sonra meydana gelebilir. Hastalar araç ya da makinekullanmadan önce nasıl reaksiyon verdiklerini kontrol etmeleri konusundauyarılmalıdır. Hastalara UV ışınları ya da güneş ışığına fazla maruz kalmaktankaçınmaları tavsiye edilmelidir.

Yan Etkileri: Karın ağrısı, baş ağrısı, bulantı, diyare, kusma,dispepsi, karaciğer fonksiyon testi bozukluğu, hipokalemisi olan hastalarda QTuzaması, tat bozukluğu, baş dönmesi görülebilir.

İlaç Etkileşimleri: Antasitler, antiretroviral ilaçlar ve magnezyum,alüminyum ve demir gibi diğer mineralleri içeren preparatlar, oralmoksifloksasin dozu alındıktan en az 4 saat önce veya 2 saat sonrauygulanmalıdır.

Doz Önerisi: Aveloxİnfüzyon Solüsyonu: Avelox İnfüzyon Solüsyonugünde bir kez uygulanır ve bu doz aşılmamalıdır. Tedavisüresi, endikasyonun şiddetine ya da klinik yanıta göre belirlenmelidir.Toplumdan edinilmiş pnömoni tedavisinde önerilen süre 7-14 gündür. İntravenözuygulama için infüzyon süresi 60 dakikadır.Avelox Infüzyon Solüsyonudoğrudan veya aşağıdaki enfüzyon solüsyonlarıyla birliktebir ttüpü ile uygulanabilir. Aşağıda belirtilen solüsyonların,Aveloxilebirlikte uygulanmasıyla, oda sıcaklığında 24 saat stabil kalan karışımlaroluşturduğu görülmüştür veAveloxInfüzyon Solüsyonuile geçimli olduğusaptanmıştır: Enjeksiyonluk su, %0.9’luk sodyum klorür, 1 molar sodyumklorür, %5’lik glukoz, %10’luk glukoz, %40’lık glukoz, %20’lik ksilitol,ringer solüsyonu, ringer laktat solüsyonu. Çocuklarda ve 18 yaşın altındakiadölesanlarda moksifloksasin kullanımı kontrendikedir.Avelox Film Tablet: Önerilendoz, tüm endikasyonlar için günde bir kez 400 mg (1 tablet)'dir ve bu dozaşılmamalıdır. Tablet yeterli miktarda sıvı ile bütün olarak yutulmalıdır veyemeklerden bağımsız olarak alınabilir. Kronik bronşitin akut alevlenmesinde 5gün; toplumdan edinilmiş pnömonide 10 gün; akut sinüzitte 7 gün.Belirtilen süreler aşılmamalıdır.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.