BayHep B

BayHep B

Kullanıma Hazır Şırınga IM

Biem

Hepatit B insanimmünglobulini

Ambalaj: 217 IU/1 mLx1 adet kullanıma hazır şırınga.

Endikasyon: HBsAgiçeren kana akut maruziyet, HBsAg pozitif annelere yenidoğan bebeklerinperinatal maruziyeti, HBsAg pozitif kişiyle cinsel temas, akut Hepatit Benfeksiyonu olan kişilere aile içinde maruziyet gibi durumlarda Hepatit Bprofilaksisi için endikedir.

Kontra Endikasyon: İnsan immünglobülinine anafilaktik veya ciddi sistemikreaksiyon gösterdiği bilinen bireylere, Hepatit B immünglobülini veya diğerinsan immün globülini ürünleri uygulanmamalıdır.

Uyarılar: İnsan immünglobulini preperatlarına sistemik allerjigeçmişi olan hastalarda Hepatit B immünglobulini dikkatli uygulanmalıdır.Epinefrin el altında bulundurulmalıdır. IM enjeksiyona kontrendike oluşacakderecede ciddi trombositopeni veya koagülasyon bozukluğu olan hastalarda,Hepatit B immünglobulin insan yalnızca risk/yarar ilişkisi gözden geçirildiktensonra uygulanmalıdır. Gebelere sadece gereksinim olduğunda uygulanmalıdır.

Yan Etkileri: İnsan immünglobulini preperatlarının uygulanmasınıtakiben, enjeksiyon bölgesinde lokal ağrı ve kızarıklık, ürtiker ve anjiyo ödemve nadir olarakda anafilaktik reaksiyonlar bildirilmiştir.

İlaç Etkileşimleri: Hepatit B immünglobulin uygulanmasının kızamık aşısı ileetkileşmediği bilinmesine rağmen, hepatit B immünglobulinin başka canlı virüsaşıları ile etkileşip etkileşmediği bilinmemektedir. Bu nedenle, bu türaşıların yapılmasının hepatit B uygulanmasından 3 ay sonrasına ertelenmesindeyarar vardır. Hepatit B aşılaması eş zamanlı olabilir; fakat immün yanıt ileetkileşmeden farklı enjeksiyon bölgesine yapılabilir. Başka ürünler ileetkileşimler bilinmemektedir.

Doz Önerisi: HBsAG içeren kana akut maruziyette, maruziyetten hemensonra uygulanmak üzere 24 saat içinde, 0.06 mL/kg vücut ağırlığı dozundauygulanmalıdır. HBsAg ve HBeAg pozitif annelerden doğan çocuklardaprofilaksinde, tercihen çocuğun doğumunun ilk 12 saat içindeuygulanmak üzere,0.5 mL. Hepatit B aşısı 3 doz şeklinde herbiri 0.5 mL hacimlik (10 µg)uygulamalar şeklinde gerçekleştirilmelidir. İlk doz, ilk 7 gün içerisindeuygulanmalıdır ve Hepatit B insan immünglobulini ile birlikte ancak, tercihenfarklı enjeksiyon bölgelerinden verilmelidir. Aşının 2. ve 3. dozları iseilkinden sırasıyla 1 ay ve 6 ay sonrasında verilmelidir. HBsAg pozitif kişiylecinsel temasta, son cinsel temasdan sonraki 14 gün içinde veya cinsel temasındevam etmesi durumunda, tek doz hepatit B immünglobulin (insan) (0.06 mL/kg) veHepatit B aşıları serisi uygulanmalıdır. Aşı ile hepatit B immünglobulini ilebirlikte uygulanması etkinliği artırabilir.BayHep BIM uygulanmalıdır. IV enjeksiyonyapılmamalıdır.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.