BayHep B

BayHep B

BayHep B nedir ne için kullanılır, BayHep B nasıl kullanılır, BayHep B ilacının yan etkileri ve kullanırken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Kullanıma Hazır Şırınga IM

Hepatit B insan immünglobulini

Ambalaj: 

217 IU/1 mL x 1 adet kullanıma hazır şırınga.

Endikasyon: 

HBsAg içeren kana akut maruziyet, HBsAg pozitif annelere yenidoğan bebeklerin perinatal maruziyeti, HBsAg pozitif kişiyle cinsel temas, akut Hepatit B Enfeksiyonu olan kişilere aile içinde maruziyet gibi durumlarda Hepatit B Profilaksisi için endikedir.

Kontrendikasyon: 

İnsan immünglobulini anafilaktik veya ciddi sistemik reaksiyon gösterdiği bilinen bireylere, Hepatit B immünglobulini veya diğer insan immunoglobulin ürünleri uygulanmamalıdır.

Uyarılar:

 İnsan immünglobulini preparatlarına sistemik allerjik geçmişi olan hastalarda Hepatit B immünglobulini dikkatli uygulanmalıdır.Epinefrin el altında bulundurulmalıdır. IM enjeksiyona kontrendike oluşacak derecede ciddi trombositopeni veya koagülasyon bozukluğu olan hastalarda,Hepatit B immünglobulin insan yalnızca risk/yarar ilişkisi gözden geçirildikten sonra uygulanmalıdır. Gebelere sadece gereksinim olduğunda uygulanmalıdır.

Yan Etkileri: 

İnsan immünglobulini preparatlarının uygulanmasını takiben, enjeksiyon bölgesinde lokal ağrı ve kızarıklık, ürtiker ve anjioödem ve nadir olarak anafilaktik reaksiyonlar bildirilmiştir.

İlaç Etkileşimleri: 

Hepatit B immünglobulin uygulanmasının kızamık aşısı ile etkilenmediği bilinmesine rağmen, hepatit B immünglobulini başka canlı virüs aşıları ile etkilenip etkilenmediği bilinmemektedir. Bu nedenle, bu tür aşıların yapılmasının hepatit B uygulanmasından 3 ay sonrasına ertelenmesinde yarar vardır. Hepatit B aşılaması eş zamanlı olabilir; fakat immün yanıt ile etkileşmeden farklı enjeksiyon bölgesine yapılabilir. Başka ürünler ile etkileşimler bilinmemektedir.

Doz Önerisi: 

HBsAG içeren kana akut maruziyette, maruziyetten hemen sonra uygulanmak üzere 24 saat içinde, 0.06 mL/kg vücut ağırlığı dozunda uygulanmalıdır. HBsAg ve HBeAg pozitif annelerden doğan çocuklar profilaksinde, tercihen çocuğun doğumunun ilk 12 saat içinde uygulanmak üzere,0.5 mL. Hepatit B aşısı 3 doz şeklinde her biri 0.5 mL hacimlik (10 µg)uygulamalar şeklinde gerçekleştirilmelidir. İlk doz, ilk 7 gün içerisinde uygulanmalıdır ve Hepatit B insan immünglobulini ile birlikte ancak, tercihten farklı enjeksiyon bölgelerinden verilmelidir. Aşının 2. ve 3. dozları ise ekinden sırasıyla 1 ay ve 6 ay sonrasında verilmelidir. HBsAg pozitif kişiyle cinsel temasta, son cinsel temastan sonraki 14 gün içinde veya cinsel temasın devam etmesi durumunda, tek doz hepatit B immünglobulin (insan) (0.06 mL/kg) ve Hepatit B aşıları serisi uygulanmalıdır. Aşı ile hepatit B immünglobulini ile birlikte uygulanması etkinliği artırabilir.BayHep BIM uygulanmalıdır. IV enjeksiyon yapılmamalıdır.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.

...