Baypress

Baypress

Baypress nedir ne için kullanılır, Baypress nasıl kullanılır, Baypress ilacının yan etkileri ve kullanırken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Tablet

Nitrendipin

Ambalaj:

 10 mgx30 Tablet

: 20 mgx20 tablet.

Endikasyon:

 Kalsiyumantagonisti olarak, hipertansiyon tedavisinde endikedir.

Kontra Endikasyon:

 Nitrendipine karşı aşırı duyarlıkta, gebelik ve emzirmesırasında, stabil olmayan anjina pektorisde, akut miyokard enfaktüsünde akutkrizden sonraki ilk 4 hafta içinde kullanılmamalıdır. Nitrendipin, rifampisinile birlikte kullanılmamalıdır; çünkü enzim indüksiyonuna bağlı olarak,nitrendipin etkin plazma düzeyine ulaşamayabilir.

Uyarılar:

 Ciddi karaciğer fonksiyon bozukluğu olan hastalardanitrendipinin etkisi artabilir ve etki süresi uzayabilir. Şiddeti kişidenkişiye değişkenlik gösterebilen ilaca karşı reaksiyonlar, araba sürme veyamakina kullanma yeteneğini bozabilir.

Yan Etkileri:

 Baş ağrısı, asteni, çarpıntı, vazodilatasyon, bulantı,periferik ödem, sersemlik, göğüs ağrısı, hipotansiyon, taşikardi, karınağrısı, kabızlık, ishal, dispepsi, kusma, kas ağrısı, sinirlilik, tremor,vertigo, dispne, kaşıntı, döküntü, görme bozukluğu, bulanık görme bildirilmiştir.

İlaç Etkileşimleri:

 Nitrendipinin antihipertansif etkisi,bblokerler ve diğer antihipertansif ilaçlar tarafındanpotansiyalize edilebi-lir.Diüretik ajanlarla birlikte kullanımı, başlangıçtanatriürez artışına yol açabilir. Nitrendipinle tedavi sırasında, pankuronyumgibi kas gevşetici ajanların etki süresi uzayabilir ve gücü artabilir. Sime-tidinve daha az derecede ranitidin, nitrendipin plazma seviyesini arttırabilir veetkisini potansiyelize edebilir. Digoksin ile birlikte alınması durumunda,digoksinin plazma seviyelerinde artış beklenmelidir. Rifampisin ile aynı andauygulandığında, nitrendipinin biyoyararlanımı belirgin bir şekilde azalır vekan basıncını düşürücü etkisi düşer. Greyfurt suyu ile birlikekullanılmamalıdır.

Doz Önerisi:

 Yetişkinler için tavsiye edilen doz, günde 2 kez 10tablet (sabah ve akşam) veya sabahları bir kerede alınan 20 mg’dir. Tedavi,hastalığın şiddetine göre yürütülmelidir. Eğer daha yüksek dozlar gerekliyse,günlük doz tedricen 40 mg nitrendipine kadar çıkarılabilir (sabah ve akşamikiye bölünmüş olarak). Tabletler, yemeklerden sonra bir miktar sıvı ileyutulmalıdır. Tabletlerin aktif maddesi ışığa duyarlıdır ve folyo ile ışıktankorunmuştur. Bu nedenle, tabletler folyolarından sadece kullanımdan hemenönce çıkartılmalıdır.

 

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.

...