Becovital

Becovital

Şurup

Koçak

B1vitamini5 mg, B2vitamini 2 mg, B6vitamini 2 mg, dekspantenol3 mg, nikotinamid 20 mg

Ambalaj: 100 mL’lik cam şişe.

Eşdeğeri: Becozyme Şurup: 100 mL(Bayer).

BecovitalC

Yumuşak Kapsül

B1vitamini15 mg, B2vitamini 15 mg, B6vitamini 10 mg, B12vitamini 25mg, C vitamini200 mg, nikotinamid 50 mg, kalsiyum pantotenat 25 mg, biotin 0.15 mg

Ambalaj: 30 kapsül.

Endikasyon: Şurup,bileşimindeki vitaminlerin eksikliğinde veya bu vitaminlere vücutgereksiniminin arttığı durumlarda kullanılır. Kapsül ise, B kompleksvitaminlerinin eksikliğinde kullanılır. Majör cerrahi girişimlerden sonrakiuzun süreli nekahat dönemlerindeki hastaların nütrisyonel gereksinimlerininkraşılanmasında kullanılır. Ayrıca, suda eriyen vitaminlerin emilimini olumsuzyönde etkileyen sürğen hastalıklarda, diyabet, yanıklar, kırıklar, ağırenfeksiyonlar gibi stres yaratan durumlarda endikedir.

Kontra Endikasyon: Bileşimdekimaddelerden herhangi birine karşı duyarlı olanlarda kontrendikedir.

Uyarılar: B12vitamini eksikliğine bağlı görülenpernisiyöz anemi ve megaloblastik anemilerde kullanılmaz. Bileşimdeki B2vitamini idrarı sarıya boyar. Piridoksin levodopanın antiparkinson etkisiniazaltır; tek başına levodopa kullanan parkinson hastalarına verilmemelidir.

Doz Önerisi: Becovital Şurup: Yetişkinlerdeprofilaktik olarak günde 2-3 ölçek, terapö-tik olarak günde 2-3 kez2’şer ölçek.Çocuklardagünde 2-3 ölçek. Bebeklerde ve küçük çocuklarda günde 2-3 kez yarımölçek.B kompleksvitaminlerine ait eksikliğin önlenmesinde günde 3-4 kez 2’şer ölçek.

breseptörlerin blokajına aitbelirtiler yö-nünden yakından izlenmelidir. Metoprolol baş dönmesi,bitkinlik veya görsel rahatsızlıklara neden olabileceğinden, hastanınaraç veya makine kullanma yeteneği üzerine advers etki yapabilir.

Yan Etkileri: Bitkinlik,baş dönmesi, baş ağrısı, bradikardi, postural hipotansiyon (bazansenkop ile birlikte), bulantı ve kusma, karın ağrısı, efora bağlı nefesdarlığı görülebilir.

İlaç Etkileşimleri: Aynı zamandakatekolamin tüketen ilaçları, diğerbblokerleri (göz Damlası formları dahil) veyaMAO inhibitörleri alan hastalar gö-zetim altında tutulmalıdır.bbloker alan hastalarda prazosininilk dozu ile birlikte akut postural hipotansiyon artabilir. Klonidinlebirlikte metoprolol kullanan hastalarda, eğer klonidin tedavisineson verilecekse, metoprolol kullanımına klonidinin kesilmesindenbirkaç gün önce son verilmelidir. Verapamil ve diltiazem gibi kalsiyumkanal blokerleribblokerlerinkan basıncı, kalp atımı, kardiyak kasılma ve atriyoventriküler iletimüzerine etkilerini güçlendirebilir. Kalp durma riski nedeniylemetoprolol kullanan hastalarda IV yoldan verapamil tipinde (fenilalkilamin)kalsiyum kanal blokerleri verilmemelidir. Metoprolol ile birlikteverapamil tipte oral kalsiyum kanal blokeri kullanan hastalar yakındanizlenmelidir. Ami-odaron, propafenon, kinidin ve disopiramid gibidiğer SınıfI antiaritmik bileşikler,bblokerlerin kalp atımı ve atriyoventriküleriletim üzerine etkilerini güçlendirebilir. Nitrogliserin metoprololünhipotansif etkisini artırabilir. Dijital glikozitleriyle birliktekullanımı bradikardide artış ve/veya atriyoventriküler iletimsüresinde artmaya neden olabilir. Adrenalin veya diğer sempatomimetikbileşikler (örneğin antitüssifler veya göz ve kulak damlaları)bblokerlerle birlikte kullanıldıklarındahipertansif reaksiyonları uyarabilirler. İnsülin kullanan diyabetikhastalarda,bblokertedavisi artan veya uzun süre devam eden hipoglisemi ile ilişkiliolabilir.bblokerlerayrıca sülfonil ürelerin hipoglisemik etkilerini de antagonizeedebilir. İndometasin gibi nonsteroidal antienflamatuvar ilaçlarlabirlikte kullanımı metoprololün antihipertansif etkisini azaltabilir.Metoprolol lidokainin klirensini azaltarak etkisini artırabilir.Bazı inhalasyon anestezikleribblokerlerin kardiyodepresan etkilerini artırabilir.Metoprololün plazma konsantrasyonları rifampisin tarafından azaltılabilirve simetidinle artabilir. Metoprolol alkolün farmakokinetik parametrelerinideğiştirebilir.

Doz Önerisi: Beloc Ampul: Parenteral metoprolol kullanımı,izleme ve reanimasyon cihazlarının bulunduğu bir yerde ve deneyimlihekim gö-zetimi altında yapılmalıdır.Miyokard enfarktüsününakut tedavisinde, hasta hastaneyegetirilir getirilmez mümkün olan en kısa zamanda IV yoldan uygulanmalıdır.Bu amaçla ve hastanın hemodinamik durumu göz önüne alınarak, ikişerdakika arayla 3 kez 5 mg’lik bolus tarzında uygulanır. Tam IV doz olan15 mg’ye tahammül gösteren hastalarda, son IV uygulamadan 15 dakikasonra günde 4 kez 50 mg şeklinde Tabletle sürek tedavisine geçilmelive 48 saat boyunca devam ettirilmelidir. Sürek tedavisinde doz,oral yoldan günde 200 mg’dir.Taşiaritmilerdeilk başta 5 mg’ye kadar metoprolol, dakikada 1-2mg gidecek şekilde IV yoldan uygulanır. Bu uygulama, tatmin edicibir yanıt alınana kadar beşer dakikalık aralarla tekrarlanabilir.Toplam 10-15 mg’lik bir doz, genellikle yeterli olmaktadır. Aritmikontrol altına alınınca, son IV uygulamadan 4 ile 6 saat sonra günde3 kez 50 mg dozda oral verilir.

Beloc Durules Uzun EtkiliTablet: Günlük doz100-200 mg’dir. Sabahları tek doz 100-200 mg veya sabah ve akşamlarıiki eşit doza bö-lünmüş olarak 200 mg’dir.

Stabil kalp yetmezliği, fonksiyonel sınıf IIiIV: Önerilen başlangıç dozu günde bir kez12.5 mg'dir. Doz hastanın durumuna göre ayarlanmalıdır ve dozun yükseltilmesisırasında bazı hastalarda kalp yetmezliği semptomları kötüleşebileceğindenhasta yakından izlenmelidir. Biriki hafta sonra doz günde bir kez 25 mg'yeyükseltilebilir. Daha sonraki iki hafta boyunca doz günde bir kez 50 mgverilir. Tolere edebilen hastalarda doz, her iki haftada bir iki katınaçıkarılarak günlük maksimum doz olan 200 mg'ye ulaşılır.Kardiyak aritmiler: Günde bir kez 100-200 mg. Gerekirsedoz yükseltilebilir.Miyokard enfarktüsünden sonra profilaktik tedavi: Sürek dozu olarak günde bir kez 200mg verilir.Palpitasyonlu fonksiyonel kalp hastalıkları: Günde bir kez 100 mg. Gerekirse dozyükseltilebilir.Migren profilaksisi: Günde bir kez 100-200 mg.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.