Becovital

Becovital

Becovital nedir ne için kullanılır, Becovital nasıl kullanılır, Becovital ilacının yan etkileri ve kullanırken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Şurup

B1 Vitamini 5 mg, B2 Vitamini 2 mg, B6 Vitamini 2 mg, dekspantenol 3 mg, nikotinamid 20 mg

Ambalaj: 

100 mL’lik cam şişe.

Ambalaj: 

30 kapsül.

Endikasyon: 

Şurup,bileşimindeki vitaminlerin eksikliğinde veya bu vitaminlere vücut gereksiniminin arttığı durumlarda kullanılır. Kapsül ise, B kompleks vitaminlerinin eksikliğinde kullanılır. Majör cerrahi girişimlerden sonra uzun süreli nekahat dönemlerindeki hastaların nütrisyonel gereksinimleri nike aşılanmasında kullanılır. Ayrıca, suda eriyen vitaminlerin emilimini olumsuz yönde etkileyen süreğen hastalıklarda, diyabet, yanıklar, kırıklar, ağır enfeksiyonlar gibi stres yaratan durumlarda endikedir.

Kontrendikasyon:

 Bileşimdeki Maddelerden herhangi birine karşı duyarlı olanlarda kontrendikedir.

Uyarılar: 

B12 Vitamini eksikliğine bağlı görülen pernisiyöz anemi ve megaloblastik anemilerde kullanılmaz. Bileşimdeki B2 Vitamini idrarı sarıya boyar. Piridoksin levodopanın antiparkinson etkisiniazaltır; tek başına levodopa kullanan parkinson hastalarına verilmemelidir.

Doz Önerisi: 

Becovital Şurup: Yetişkinlerde Profilaktik olarak günde 2-3 ölçek, terapötik olarak günde 2-3 kez 2'şer ölçek.Çocuklarda Günde 2-3 ölçek. Bebeklerde ve küçük çocuklarda günde 2-3 kez yarım ölçek.B kompleks vitaminleri ne ait eksikliğin önlenmesinde günde 3-4 kez 2'şer ölçek.

b reseptörlerin blokajına ait belirtiler yönünden yakından izlenmelidir. Metoprolol baş dönmesi,bitkinlik veya görsel rahatsızlıklara neden olabileceğinden, hastanın araç veya makine kullanma yeteneği üzerine advers etki yapabilir.

Yan Etkileri:

 Bitkinlik,baş dönmesi, baş ağrısı, bradikardi, postural hipotansiyon (bazan senkop ile birlikte), bulantı ve kusma, karın ağrısı, efora bağlı nefes darlığı görülebilir.

İlaç Etkileşimleri: 

Aynı zamanda katekolamin tüketen ilaçları, diğer blokerleri (göz Damlası formları dahil) veya MAO inhibitörleri alan hastalar gözetim altında tutulmalıdır.b bloker alan hastalarda prazosin ilk dozu ile birlikte akut postural hipotansiyon artabilir. Klonidin Birlikte metoprolol kullanan hastalarda, eğer klonidin tedavisinde son verilecekse, metoprolol kullanımına klonidinin kesilmesinden birkaç gün önce son verilmelidir. Verapamil ve diltiazem gibi kalsiyum kanal blokerleri blokerlerin kan basıncı, kalp atımı, kardiyak kasılma ve atriyoventriküler iletim üzerine etkilerini güçlendirebilir. Kalp durma riski nedeniyle metoprolol kullanan hastalarda IV yoldan verapamil tipinde (fenilalkilamin)kalsiyum kanal blokerleri verilmemelidir. Metoprolol ile birlikte verapamil tipte oral kalsiyum kanal blokeri kullanan hastalar yakından izlenmelidir. Amiodaron, propafenon, kinidin ve disopiramid gibi diğer SınıfI antiaritmik bileşikler,b blokerlerin kalp atımı ve atriyoventriküler iletim üzerine etkilerini güçlendirebilir. Nitrogliserin metoprololün hipotansif etkisini artırabilir. Dijital glikozitler ile birlikte kullanımı bradikardide artış ve/veya atriyoventriküler iletim süresinde artmaya neden olabilir. Adrenalin veya diğer sempatomimetik bileşikler (örneğin antitüssifler veya göz ve kulak damlaları)blokerlerle birlikte kullanıldıklarında hipertansif reaksiyonları yapabilirler. İnsülin kullanan diyabetik hastalarda,bloker tedavisi artan veya uzun süre devam eden hipoglisemi ile ilişkili olabilir.blokerler ayrıca sülfonil ürelerin hipoglisemik etkilerini de antagonize edebilir. İndometazin gibi nonsteroidal antienflamatuvar ilaçlar birlikte kullanımı metoprololün antihipertansif etkisini azaltabilir.Metoprolol lidokainin klirensini azaltarak etkisini artırabilir.Bazı inhalasyon anestezikleri blokerlerin kardiyodepresan etkilerini arttırabilir.Metoprololün plazma konsantrasyonları rifampisin tarafından azaltılabilir ve simetidin ve artabilir. Metoprolol alkolün farmakokinetik parametrelerin değiştirebilir.

Doz Önerisi: 

Beloc Ampul:

 Parenteral metoprolol kullanımı,izleme ve reanimasyon cihazlarının bulunduğu bir yerde ve deneyimli hekim gözetimi altında yapılmalıdır.Miyokard enfarktüsünün akut tedavisinde, hasta hastaneye getirilir getirilmez mümkün olan en kısa zamanda IV yoldan uygulanmalıdır.Bu amaçla ve hastanın hemodinamik durumu göz önüne alınarak, ikişer dakika arayla 3 kez 5 mg’lik bolus tarzında uygulanır. Tam IV doz olan 15 mg’ye tahammül gösteren hastalarda, son IV uygulamadan 15 dakika sonra günde 4 kez 50 mg şeklinde Tabletle sürek tedavisine geçilmesi ve 48 saat boyunca devam ettirilmelidir. Sürek tedavisinde doz,oral yoldan günde 200 mg’dir.Taşiaritmilerde İlk başta 5 mg’ye kadar metoprolol, dakikada 1-2 mg gidecek şekilde IV yoldan uygulanır. Bu uygulama, tatmin edici bir yanıt alınana kadar beşer dakikalık aralarla tekrarlanabilir.Toplam 10-15 mg’lik bir doz, genellikle yeterli olmaktadır. Aritmi Kontrol altına alınınca, son IV uygulamadan 4 ile 6 saat sonra günde 3 kez 50 mg dozda oral verilir.

Beloc Durules Uzun Etkili Tablet: 

Günlük doz 100-200 mg’dir. Sabahları tek doz 100-200 mg veya sabah ve akşamlar iki eşit doza bölünmüş olarak 200 mg’dir.

Stabil kalp yetmezliği, fonksiyonel sınıf IIı IV: Önerilen başlangıç dozu günde bir kez 12.5 mg dir. Doz hastanın durumuna göre ayarlanmalıdır ve dozun yükseltilmesisırasında bazı hastalarda kalp yetmezliği semptomları kötüleşebileceğindenhasta yakından izlenmelidir. Bir İki hafta sonra doz günde bir kez 25 mg ye yükseltilebilir. Daha sonraki iki hafta boyunca doz günde bir kez 50 mg verilir. Tolere edebilen hastalarda doz, her iki haftada bir iki katına çıkarılırsa günlük maksimum doz olan 200 mg ye ulaşılır.Kardiyak aritmiler: Günde bir kez 100-200 mg. Gerekirse Doz yükseltilebilir.Miyokard enfarktüsünden sonra profilaktik tedavi: Sürek dozu olarak günde bir kez 200 mg verilir.Palpitasyonlu fonksiyonel kalp hastalıkları: Günde bir kez 100 mg. Gerekirse doz yükseltilebilir.Migren profilaksisi: Günde bir kez 100-200 mg.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.

...